Quyết định 67/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
******
Số: 67/2001/QĐ-BKHCNMT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2001 

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
--------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
 
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này 36 Tiêu chuẩn Việt Nam:
 

 
1.
TCVN 4829 : 2001
(ISO 6579 : 1993)
Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về phương pháp phát hiện Samonella
(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN4829-89)
2.
TCVN 4882 : 2001
(ISO 4831 : 1991)
Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng Coliform - Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất
(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 4882-89)
3.
TCVN 4884 : 2001
(ISO 4833 : 1991)
Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng vi sinh vật - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC
(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 4884-89)
4.
TCVN 6846 : 2001
(ISO 7251 : 1993)
Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng E.Coli giả định - Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất
5.
TCVN 6847 : 2001
(ISO 7402 : 1993)
Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng
Enterobacteriaceae không qua quá trình phục hồi -
Kỹ thuật đếm khuẩn lạc và kỹ thuật MPN
6.
TCVN 6848 : 2001
(ISO 4832 : 1991)
Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng
Coliform - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
7.
TCVN 5076 : 2001
(ISO 2817 : 1999)
Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Xác định dư lượng silic dioxit không tan trong axit clohidric
(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 5076-90)
8.
TCVN 5078 : 2001
(ISO 3402 : 1999)
Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Môi trường bảo ôn và thử nghiệm
(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 5078-90)
9.
TCVN 6935 : 2001
Thuốc lá sợi tẩu
10
TCVN 6936-1 : 2001
(ISO 10362-1 : 1999)
Thuốc lá điếu - Xác định hàm lượng nước trong phần ngưng tụ khói thuốc
Phần 1: Phương pháp sắc ký khí
11.
TCVN 6936-2 : 2001
(ISO 10362-2 : 1994)
Thuốc lá điếu - Xác định hàm lượng nước trong phần ngưng tụ khói thuốc
Phần 2: Phương pháp Karl - Fischer
12.
TCVN 6937 : 2001
(ISO 6565 : 1999)
Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Trở lực của điếu thuốc và độ giảm áp của thanh đầu lọc - Các điều kiện chuẩn và phép đo
13.
TCVN 6938 : 2001
Coresta 43 : 1997
Thuốc lá sợi - Lấy mẫu
14.
TCVN 6941 : 2001
ISO 4388 : 1991
Thuốc lá điếu - Xác định chỉ số lưu giữ phần ngưng tự khói thuốc của đầu lọc - Phương pháp đo phổ trực tiếp
15.
TCVN 6942 : 2001
Coresta 31 : 1991
Thuốc lá - Xác định dư lượng thuốc diệt chồi Pendimethanlin (Accotab, Stomp)
16.
TCVN 6943 : 2001
Coresta 32 : 1991
Thuốc lá - Xác định dư lượng thuốc diệt chồi Off-shoot-t (hỗn hợp N-alkanol)
17.
TCVN 6944 : 2001
(ISO 4876 : 1980)
Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Xác định dư lượng Maleic hidrazit
18.
TCVN 6945 : 2001
Coresta 34 : 1993
Giấy cuốn điếu thuốc lá - Xác định Xitrat
19.
TCVN 6946 : 2001
ISO 2965 : 1997
Các phụ liệu dùng làm giấy cuốn điếu thuốc lá, giấy cuốn đầu lọc và giấy ghép đầu lọc gồm cả vật liệu có vùng thấu khí định hướng - Xác định độ thấu khí
20.
TCVN 6947 : 2001
Coresta 45 : 1998
Giấy cuốn điếu thuốc lá - Xác định Phosphat
21.
TCVN 6948 : 2001
Coresta 33 : 1998
Giấy cuốn điếu thuốc lá - Xác định Axetat
22.
TCVN 6949 : 2001
Coresta 30 : 1991
Thuốc lá - Xác định dư lượng thuốc diệt chồi
Flumetralin (Prime plus, CGA-41065
23.
TCVN 6952 : 2001
(ISO 6498 : 1998)
Thức ăn chăn nuôi – Chuẩn bị mẫu thử
(Thay thế điều 11của TCVN 4325 – 86)
24.
TCVN 6953 : 2001
(ISO 14718 : 1998)
Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng Aflatoxin B1 trong thức ăn hỗn hợp – Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
25.
TCVN 1525 : 2001
(ISO 6491 : 1998)
Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng phospho – Phương pháp quang phổ
(Soát xét lần 2 - Thay thế TCVN 1525 – 86)
26.
TCVN 4326 : 2001
(ISO 6496 : 1999)
Thức ăn chăn nuôi – Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi khác
(Soát xét lần 2 - Thay thế TCVN 4326 – 86)
27.
TCVN 4328 : 2001
(ISO 5983 : 1997)
Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng Protein thô - Phương pháp Kjeldahl
(Soát xét lần 2 - Thay thế TCVN 4328-86)
28.
TCVN 4331 : 2001
(ISO 6492 : 1999)
Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng chất béo
(Soát xét lần 2 - Thay thế TCVN 4331 – 86)
 
29.
TCVN 6238-1 : 2001
(EN 71-1 : 1998)
An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 1: Yêu cầu cơ lý
(Soát xét lần 1 – Thay thế TCVN 6238-1 : 1997 và TCVN 6238-1 : 1997/SĐ1 : 2000)
30.
TCVN 6875 : 2001
(ISO 11612 : 1998)
Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa – Phương pháp thử và yêu cầu tính năng của quần áo chống nhiệt
31.
TCVN 6876 : 2001
(ISO 12127 : 1996)
Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa – Xác định độ truyền nhiệt tiếp xúc qua quần áo bảo vệ hoặc vật liệu cấu thành
32.
TCVN 6877 : 2001
(ISO 9151 : 1995)
Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa – Xác định độ truyền nhiệt khi tiếp xúc với lửa
33.
TCVN 6878 : 2001
(ISO 6942 : 1993)
Quần áo bảo vệ chống nóng và cháy - Đánh giá đặc tính nhiệt của vật liệu và cụm vật liệu khi tiếp xúc với nguồn bức xạ nhiệt
34.
TCVN 6879 : 2001
(ISO 6491 : 1984)
(Amendment 1: 1992)
Vải – Tính cháy – Xác định tính lan truyền lửa của các mẫu đặt theo phương thẳng đứng
35.
TCVN 6880 : 2001
(ISO 8194 : 1987)
Bảo vệ chống phóng xạ - Quần áo bảo vệ chống nhiễm xạ - Thiết kế, lựa chọn, thử nghiệm và sử dụng
36.
TCVN 6881 : 2001
(ISO 6529 : 1990)
Quần áo bảo vệ – Quần áo chống hoá chất lỏng – Xác định khả năng chống thẩm thấu chất lỏng của vật liệu không thấm khí
 
 
 
 

 
 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Nơi nhận:
- Công báo;
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.
KT.BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Bùi Mạnh Hải 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi