Quyết định 617/QĐ-BKHCN 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về giàn cố định trên biển

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 617/QĐ-BKHCN

Quyết định 617/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Giàn cố định trên biển
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:617/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Tùng
Ngày ban hành:12/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Công bố 08 TCVN về Giàn cố định/di động trên biển

Ngày 12/3/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 617/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Giàn cố định trên biển.

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia về Giàn cố định/di động trên biển. Cụ thể bao gồm:

Thứ nhất, các Tiêu chuẩn quốc gia về Giàn cố định trên biển: TCVN 6170-8:2020 Giàn cố định trên biển - Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn; TCVN 6170-11:2020 Giàn cố định trên biển - Phần 11: Chế tạo; TCVN 6170-12:2020 Giàn cố định trên biển - Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp.

Thứ hai, các Tiêu chuẩn quốc gia về Giàn di động trên biển: TCVN 12823-1:2020 Giàn di động trên biển - Phần 1: Phân cấp; TCVN 12823-2:2020 Giàn di động trên biển - Phần 2: Thân và trang thiết bị; TCVN 12823-3:2020 Giàn di động trên biển - Phần 3: Máy và hệ thống; TCVN 12823-4:2020 Giàn di động trên biển - Phần 4: An toàn và phòng chống cháy; TCVN 12823-5:2020 Giàn di động trên biển - Phần 5: Vật liệu và hàn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 617/QĐ-BKHCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

_________

Số: 617/QĐ-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

________

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/ND-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

1.

TCVN 6170-8:2020

Giàn cố định trên biển - Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn

2.

TCVN 6170-11:2020

Giàn cố định trên biển - Phần 11: Chế tạo

3.

TCVN 6170-12:2020

Giàn cố định trên biển - Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp

4.

TCVN 12823-1:2020

Giàn di động trên biển - Phần 1: Phân cấp

5.

TCVN 12823-2:2020

Giàn di động trên biển - Phần 2: Thân và trang thiết bị

6.

TCVN 12823-3:2020

Giàn di động trên biển - Phần 3: Máy và hệ thống

7.

TCVN 12823-4:2020

Giàn di động trên biển - Phần 4: An toàn và phòng chống cháy

8.

TCVN 12823-5:2020

Giàn di động trên biển - Phần 5: Vật liệu và hàn

 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Vụ PC;

- Lưu: VT, PC, TĐC

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trần Văn Tùng

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi