Quyết định 42/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Phụ lục 2, 3 ban hành kèm theo Quyết định số 192/2003/QĐ-BBCVT ngày 22/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông phê duyệt quy hoạch phân bổ kênh tần số cho truyền hình tương tự mặt đất băng tần VHF/UHF đến năm 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG SỐ 42/2006/QĐ-BBCVT

NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2006

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG PHỤ LỤC 2, 3 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 192/ 2003/QĐ-BBCVT NGÀY 22/12/2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÂN BỔ KÊNH TẦN SỐ CHO TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TỰ MẶT ĐẤT BĂNG TẦN VHF/UHF ĐẾN NĂM 2010

 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

 

 

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô tuyến điện;

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 336/2005/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 và Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 192/2003/QĐ-BBCVT ngày 22/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông phê duyệt quy hoạch phân bổ kênh tần số cho truyền hình tương tự mặt đất băng tần VHF/UHF đến năm 2010 theo các nội dung tương ứng tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nam Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 


Phụ lục

 

(Ban hành kèm theo quyết định số 42/2006/QĐ-BBCVT ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Phụ lục 2, 3 ban hành kèm theo Quyết định số 192/ 2003/QĐ-BBCVT ngày 22/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông phê duyệt quy hoạch phân bổ kênh tần số cho truyền hình tương tự mặt đất băng tần VHF/UHF đến năm 2010)

 

 1. Các nội dung điều chỉnh trong Phụ lục 2.

 

Sửa đổi hàng thứ 15 và bổ sung các hàng thứ 62, 63 vào bảng "Các vị trí phát sóng" của Phụ lục 2:

 

STT

Tỉnh

Tên vị trí phát

Kinh độ

Vĩ độ

Độ cao

(m)

Độ cao anten (m)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

15.

TP. Hà nội

Đài PTTH Hà nội

105E4652

20N5953

 

180

62.

 

ĐăckNông

Gia Nghĩa

107E4145

12N5955

 

100

63.

Hậu Giang

T.Trấn Vị Thanh

107E2759

09N4645

 

100

 

 1. Các nội dung điều chỉnh trong Phụ lục 3.

2.1              Xóa các phân bổ kênh tần số có các ghi chú (7), (8) trong cột 10 của "Bảng phân bổ kênh tần số cho các điểm phát sóng" và các ghi chú (7), (8) .

2.2              Sửa đổi tên các cột 10 và 11 của "Bảng phân bổ kênh tần số cho các điểm phát sóng" :

 

S

T

T

TÊN TỈNH

Tên vị

trí phát

Chương trình

VTV1

VTV2

VTV3

Khu vực

Địa phương

Kênh tần số

Công

suất (kW)

Kênh tần số

Công

suất

(kW)

Kênh

tần số

Công

suất

(kW)

Kênh tần số

Công

suất

(kW)

Kênh tần số

Công

suất

(kW)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

2.3              Sửa đổi các hàng số 4, 19, 20, 21, 53, 57 của "Bảng phân bổ kênh tần số cho các điểm phát sóng"

 

S

T

T

TÊN TỈNH

Tên vị

trí phát

Chương trình

VTV1

VTV2

VTV3

Khu vực

Địa phương

Kênh tần số

Công

suất (kW)

Kênh tần số

Công

suất

(kW)

Kênh

tần số

Công

suất

(kW)

Kênh tần số

Công

suất

(kW)

Kênh tần số

Công

suất

(kW)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

4

Lai Châu

TX Lai Châu

6

2

8

2

12

2

 

 

10

2

19

Hải Dương

TP Hải Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

40

5

20

TP Hải Phòng

TP Hải Phòng

10

10

44

30

46

30

 

 

28

20

21

Quảng Ninh

TP Hạ Long

33

10

36

10

31

10

 

 

12

5

TX Móng Cái

6

5

23

10

25

10

 

 

21

10

53

An Giang

Núi Cấm

24

5

53

10

41

10

 

 

 

 

TP Long Xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

36(1)

10

57

Cần Thơ

Cần Thơ

46

30

12

10

49

30

51

6

30

10

43

10

 

2.4              Bổ sung các hàng thứ 62 và 63 vào "Bảng phân bổ kênh tần số cho các điểm phát sóng" :

 

62

Đăck

Nông

Gia Nghĩa

21

5

24

5

27

5

 

 

34

5

63

Hậu Giang

T. trấn

Vị Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

56

10

 

 

thuộc tính Quyết định 42/2006/QĐ-BBCVT

Quyết định 42/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Phụ lục 2, 3 ban hành kèm theo Quyết định số 192/2003/QĐ-BBCVT ngày 22/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông phê duyệt quy hoạch phân bổ kênh tần số cho truyền hình tương tự mặt đất băng tần VHF/UHF đến năm 2010
Cơ quan ban hành: Bộ Bưu chính Viễn thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:42/2006/QĐ-BBCVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Nam Thắng
Ngày ban hành:10/10/2006Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 42/2006/QĐ-BBCVT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi