Quyết định 3778/QĐ-BKHCN 2018 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 2019

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3778/QĐ-BKHCN

Quyết định 3778/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3778/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Công Tạc
Ngày ban hành:10/12/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ 2019

Ngày 10/12/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 3778/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019.

Theo đó, Bộ phê duyệt 03 đề tài thuộc Chương trình 562 – Lĩnh vực Khoa học sự sống để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2019, đó là:

- Nghiên cứu đặc điểm kháng kháng sinh nội tại của các chủng Lactobacillus để tạo chế phẩm probiotic an toàn dùng cho người: Tạo được sản phẩm chế phẩm probiotic dùng cho người...

- Nghiên cứu đánh giá vai trò cải thiện tích cực hệ vi sinh vật đường ruột và tăng cường miễn dịch của chế phẩm probiotic: Xác định được trong điều kiện in vitro và in vivo hiệu quả ức chế vi sinh vật gây bệnh và tăng cường đáp ứng miễn dịch của chế phẩm probiotic dùng cho người.

- Nghiên cứu đặc điểm sinh học và hoạt tính của các chủng Bacillus để sản xuất chế phẩm probiotic an toàn dùng cho chăn nuôi: Tạo được chế phẩm probiotic dạng thức ăn bổ sung dùng cho gia súc và gia cầm…

Xem chi tiết Quyết định 3778/QĐ-BKHCN tại đây

tải Quyết định 3778/QĐ-BKHCN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

-----------

Số: 3778/QĐ-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

      Hà Nội, ngày 10  tháng 12 năm 2018

                                                                       

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ

cấp Quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019

-------------

 

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017 – 2025;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 3585/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt định hướng nghiên cứu ưu tiên Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017 – 2025 tầm nhìn 2030;

Xét kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia đối với 03 đề tài thuộc Chương trình 562 – Lĩnh vực Khoa học sự sống để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2019 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

 Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính: tổ chức thông báo nội dung nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn; tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá các hồ sơ nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả tuyển chọn.

Điều 3. Các ông/bà Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KHTC.

           

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

      

                                  

 

Phạm Công Tạc

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA TUYỂN CHỌN

BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ KẾ HOẠCH NĂM 2019

 (Kèm theo Quyết định số 3778 /QĐ-BKHCN ngày 10  tháng 12 năm 2018)

 

TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả*

Phương thức

 tổ chức

 thực hiện

1

2

3

4

5

1

Nghiên cứu đặc điểm kháng kháng sinh nội tại của các chủng Lactobacillus để tạo chế phẩm probiotic an toàn dùng cho người

 • Xác định được đặc điểm kháng kháng sinh nội tại của các chủng Lactobacillus để tạo chế phẩm probiotic an toàn dùng cho người
 • Tạo được sản phẩm chế phẩm probiotic dùng cho người
 • Chủng giống Lactobacillus (4-5 chủng) được định danh đến loài, được đánh giá độ an toàn, có đặc tính kháng kháng sinh nội tại (trong đó có tính chất không có khả năng chuyển và nhận gen kháng kháng sinh) và hoạt tính probiotics; 01 chủng tiềm năng  kèm theo hồ sơ được đăng ký ở ngân hàng chủng giống;
 • Quy trình thu nhận chủng giống;
 • Quy trình lên men Lactobacillus tạo sinh khối;
 •  Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm probiotic;
 • Sản xuất thử nghiệm: 5000-10000 liều probiotic với mật độ đạt từ 1010 CFU/g, khối lượng mỗi liều 100 mg±10%;
 • Tiêu chuẩn cơ sở của chế phẩm;
 • Báo cáo kết quả đánh giá tính an toàn và tác dụng của chủng probiotic trên mô hình động vật;

- Báo cáo kết quả đánh giá tác dụng của chế phẩm probiotic trong tăng cường sức khỏe đường ruột cho người;

 • Báo cáo kết quả đánh giá độ ổn định của chế phẩm probiotic (tối thiểu 12 tháng);
 • Công bố 01 -02 bài báo trong danh mục ISI và 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước;
 • Đào tạo 02 thạc sỹ  hoặc hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh.

Tuyển chọn

2

Nghiên cứu đánh giá vai trò cải thiện tích cực hệ vi sinh vật đường ruột và tăng cường miễn dịch của chế phẩm probiotic

Xác định được trong điều kiện in vitroin vivo hiệu quả ức chế vi sinh vật gây bệnh và tăng cường đáp ứng miễn dịch của chế phẩm probiotic dùng cho người.

 

-  Hồ sơ theo chuẩn quốc tế của 4-5 chủng probiotic phân lập trong nước dùng cho sản xuất probiotic: Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus/casei, Bifidobacterium bifidum/animaltip);

- 20-30 kg chế phẩm probiotic với mật độ >3x1010 cfu/g; đạt tiêu chuẩn cho người;

- Kết quả khảo nghiệm đánh giá mức độ an toàn và tác dụng của chế phẩm probiotic trên động vật thực nghiệm;

- Kết quả đánh giá tác dụng của chế phẩm probiotic trong hỗ trợ điều trị bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên người;

- Kết quả đánh giá khả năng kích thích và tăng cường miễn dịch của chế phẩm probiotic;

- Dữ liệu metagenomic về vai trò của chế phẩm probiotic trong cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột, ức chế nhóm vi sinh vật gây bệnh;

 • Công bố 01 -02 bài báo trong danh mục ISI và 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước, 01 Hội nghị quốc tế;

- Đào tạo 01 Thạc sĩ và hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ.

Tuyển chọn

3

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và hoạt tính của các chủng Bacillus để sản xuất chế phẩm probiotic an toàn dùng cho chăn nuôi

 • Xác định được tính chất và độ an toàn của các chủng Bacillus.
 • Đánh giá được hoạt tính probiotic của một số chủng Bacillus trên mô hình động vật và xác định được các dấu ấn phân tử giải thích cơ chế tác dụng probiotic.
 • Tạo được chế phẩm probiotic dạng thức ăn bổ sung dùng cho gia súc và gia cầm.

 

 • Chủng giống thuộc loài Bacillus (tối thiểu 5 chủng) được định danh đến loài, được đánh giá độ an toàn (trong đó có tính chất không có khả năng chuyển và nhận gen kháng kháng sinh)hoạt tính probiotic. 01 chủng tiềm năng được giải trình tự hệ gen kèm theo hồ sơ được đăng ký ở ngân hàng chủng giống;
 • Quy trình thu nhận chủng giống và lên men sinh khối các chủng Bacillus để tạo probiotic dạng nguyên liệu;
 •  Quy trình công nghệ sản xuất 02 chế phẩm Bacillus probiotic dạng thức ăn bổ sung cho gia súc và gia cầm;
 • 10 kg probiotic với mật độ >1 x 1010 CFU/g cho mỗi loại thức ăn bổ sung cho gia súc và gia cầm;
 • Tiêu chuẩn cơ sở của 02 chế phẩm;
 • 02 báo cáo đánh giá hoạt tính và cơ chế tác dụng của probiotic trên 01 loài gia súc và 01 loài gia cầm;
 • Báo cáo kết quả đánh giá độ ổn định của 02 chế phẩm probiotic (tối thiểu 12 tháng).;
 •  Công bố 01-02 bài báo trong danh mục  ISI và 02 bài báo tạp chí chuyên ngành trong nước;
 • Đào tạo 02 thạc sĩ.

Tuyển chọn

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi