Quyết định 3685/QĐ-BKHCN 2018 Danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3685/QĐ-BKHCN

Quyết định 3685/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3685/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành:03/12/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

43 công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0

Ngày 03/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3685/QĐ-BKHCN ban hành Danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0.

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 43 công nghệ chủ chốt của công nghệ 4.0, cụ thể:

- Trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence);

- Internet vạn vật (IoT);

- Dữ liệu lớn, Khai phá dữ liệu và Phân tích dự liệu (Big Data, Data Mining and Data Analytics);

- Chuỗi khối (Block chain);

- Điện toán đám mây (Cloud computing);

- Mô phỏng (Simulation);

- Robot tự hành, Robot cộng tác (Autononmous Robots, Collaborative robotics (Cobot));

- Điện toán lượng tử (Quantum computing)…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 03/12/2018.

Xem chi tiết Quyết định 3685/QĐ-BKHCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

Số: 3685/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CÔNG NGHỆ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG NGHIỆP 4.0

-----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết 138/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 để triển khai Nội dung 4 Mục 7 Nghị quyết 138/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2017.

Điều 2. Trên cơ sở Danh mục này, các cơ quan liên quan sẽ nghiên cứu, xây dựng, chỉ đạo và ban hành quy định về các hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động đổi mới công nghệ, nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao các công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các công nghệ của công nghiệp 4.0.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ định kỳ, rà soát, điều chỉnh và bổ sung Danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 để đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đòi hỏi.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- NHNNVN, các bộ, ngành TW, địa phương;
- Lưu: VT, CNC.

BỘ TRƯỞNG
Chu Ngọc Anh

 

 

DANH MỤC

CÁC CÔNG NGHỆ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG NGHIỆP 4.0
(Kèm theo Quyết định số 3685/QĐ-BKHCN ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

1

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)

2

Internet vạn vật (IoT)

3

Dữ liệu lớn, Khai phá dữ liệu và Phân tích dữ liệu (Big Data, Data Mining and Data Analytics)

4

Chuỗi khối (Block chain)

5

Điện toán đám mây (Cloud computing)

6

Mô phỏng (Simulation)

7

Robot tự hành, Robot cộng tác (Autonomous Robots, Collaborative robotics (Cobot)),

8

Điện toán lượng tử (Quantum computing)

9

Điện toán lưới (Grid computing)

10

Hệ thống tích hợp theo chiều ngang và dọc (Horizontal and vertical system integration)

11

Các hệ thống không gian mạng thực - ảo (cyberphysical systems)

12

Thực tại ảo (Virtual Reality)

13

Thực tại tăng cường (Augmented Reality)

14

An ninh mạng (Cybersecurity)

15

Công nghệ chế tạo vật liệu nano (Nano materials)

16

In 3D và chế tạo cộng (3D printing and Additive manufacturing)

17

Công nghệ chế tạo vật liệu chức năng (Functional materials)

18

Công nghệ chế tạo thiết bị nano (Nanodevices)

19

Công nghệ chế tạo pin nhiên liệu (Fuel cells)

20

Năng lượng Hydrogen (Hydrogen energy)

21

Quang điện (Photovoltaics)

22

Công nghệ ánh sáng và quang tử (Photonics and Light Technologies)

23

Sinh học tổng hợp (Synthetic biology)

24

Công nghệ thần kinh (Neurotechnologies)

25

Tế bào gốc (Stem cells)

26

Xúc tác sinh học (Biocatalysis)

27

Tin sinh học (Bioinformatics)

28

Chip sinh học và cảm biến sinh học (Biochip and biosensor)

29

Nông nghiệp chính xác (Precision agriculture)

30

Công nghệ tổng hợp nhiên liệu sinh học (Biofuels)

31

Y học cá thể hóa (Personalised medicine)

32

Y học tái tạo và kỹ thuật tạo mô (Regenerative medicine and tissue engineering)

33

Công nghệ giải mã gen

34

Công nghệ giám sát sức khỏe (Health monitoring technology)

35

Chẩn đoán hình ảnh Y-Sinh học (Medical and bioimaging)

36

Công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến (Advanced energy storage technologies)

37

Công nghệ chế tạo vệ tinh nhỏ và siêu nhỏ (Micro and nano satellites)

38

Thu thập và lưu trữ các bon (Carbon capture and storage)

39

Năng lượng vi mô (Power microgeneration)

40

Công nghệ tua bin gió (Wind tuabine technologies)

41

Công nghệ năng lượng đại dương và năng lượng sóng (Marine and tidal power technologies).

42

Công nghệ năng lượng địa nhiệt

43

Lưới điện thông minh (Smart grids)

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi