Quyết định 1132/QĐ-TĐC của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc tạm đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận và Quyết định chỉ định chứng nhận hợp quy

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG
CHẤT LƯỢNG
-------------------
Số: 1132/QĐ-TĐC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2010

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN
VÀ QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH CHỨNG NHẬN HỢP QUY
----------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 
 
Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp;
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp;
Căn cứ Biên bản kiểm tra ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Tạm đình chỉ hiệu lực các văn bản sau đã cấp cho Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC) đến ngày 31/9/2010:
1. Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 281/TĐC-HCHQ ngày 15/3/2010 (số đăng ký: 08/CN) của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối với hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ISO 9001 và hoạt động chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn;
2. Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 528/TĐC-HCHQ ngày 10/5/2010 (số đăng ký: 08/CN) của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối với hoạt động chứng nhận sản phẩm điện và điện tử phù hợp tiêu chuẩn;
3. Quyết định chỉ định chứng nhận hợp quy thiết bị điện và điện tử số 864/QĐ-TĐC ngày 03/6/2010 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Điều 2. Trong thời hạn tạm đình chỉ hiệu lực các Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận và Quyết định chỉ định chứng nhận hợp quy nêu tại Điều 1, Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC) không được thực hiện các hoạt động chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn; chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và chứng nhận hợp quy đối với thiết bị điện và điện tử.
Điều 3. Yêu cầu Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC) tiến hành các hành động khắc phục đối với các vấn đề còn tồn tại nêu tại mục 7 trong Biên bản kiểm tra ngày 01/7/2010 và báo cáo bằng văn bản về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Sau ngày 31/9/2010, nếu Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC) không hoàn tất các hành động khắc phục, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ xem xét, hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận và Quyết định chỉ định chứng nhận hợp quy nêu tại Điều 1 của Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuần và hợp quy, Giám đốc Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC), Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Thanh tra Tổng cục;
- Bộ KHCN (để báo cáo);
- VP Công nhận CL (để phối hợp);
- Lưu: VT, HCHQ.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 1132/QĐ-TĐC của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc tạm đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận và Quyết định chỉ định chứng nhận hợp quy
Cơ quan ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1132/QĐ-TĐC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Vinh
Ngày ban hành: 09/07/2010 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ , Hành chính
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!