Quyết định 1132/QĐ-TĐC của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc tạm đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận và Quyết định chỉ định chứng nhận hợp quy

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1132/QĐ-TĐC

Quyết định 1132/QĐ-TĐC của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc tạm đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận và Quyết định chỉ định chứng nhận hợp quy
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1132/QĐ-TĐCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Vinh
Ngày ban hành:09/07/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG
CHẤT LƯỢNG
-------------------
Số: 1132/QĐ-TĐC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2010

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN
VÀ QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH CHỨNG NHẬN HỢP QUY
----------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 
 
Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp;
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp;
Căn cứ Biên bản kiểm tra ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Tạm đình chỉ hiệu lực các văn bản sau đã cấp cho Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC) đến ngày 31/9/2010:
1. Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 281/TĐC-HCHQ ngày 15/3/2010 (số đăng ký: 08/CN) của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối với hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ISO 9001 và hoạt động chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn;
2. Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 528/TĐC-HCHQ ngày 10/5/2010 (số đăng ký: 08/CN) của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối với hoạt động chứng nhận sản phẩm điện và điện tử phù hợp tiêu chuẩn;
3. Quyết định chỉ định chứng nhận hợp quy thiết bị điện và điện tử số 864/QĐ-TĐC ngày 03/6/2010 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Điều 2. Trong thời hạn tạm đình chỉ hiệu lực các Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận và Quyết định chỉ định chứng nhận hợp quy nêu tại Điều 1, Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC) không được thực hiện các hoạt động chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn; chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và chứng nhận hợp quy đối với thiết bị điện và điện tử.
Điều 3. Yêu cầu Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC) tiến hành các hành động khắc phục đối với các vấn đề còn tồn tại nêu tại mục 7 trong Biên bản kiểm tra ngày 01/7/2010 và báo cáo bằng văn bản về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Sau ngày 31/9/2010, nếu Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC) không hoàn tất các hành động khắc phục, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ xem xét, hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận và Quyết định chỉ định chứng nhận hợp quy nêu tại Điều 1 của Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuần và hợp quy, Giám đốc Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC), Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Thanh tra Tổng cục;
- Bộ KHCN (để báo cáo);
- VP Công nhận CL (để phối hợp);
- Lưu: VT, HCHQ.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi