Quyết định 03/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 03/2008/QĐ-BGTVT

NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2008

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT, LẮP RÁP, NHẬP KHẨU XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY BA BÁNH DÙNG CHO NGƯỜI TÀN TẬT

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

          Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;

          Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

          Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

          Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật ".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày,  kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục  Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính), Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  BỘ TRƯỞNG

Hồ  Nghĩa Dũng


 

QUY  ĐỊNH

Về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03 /2008 /QĐ-BGTVT

ngày 22 tháng 02  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật trực tiếp điều khiển.

2. Quy định này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật (sau đây được gọi chung là xe).

3. Quy định này không áp dụng đối với:

a) Xe đã sử dụng trước ngày 01/01/2008 được quy định tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 62/2007/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

b) Xe được sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

 

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.     Xe không tải là xe ở trạng thái sẵn sàng hoạt động và bao gồm các trang bị sau:

a) Nhiên liệu: thùng nhiên liệu được đổ tới ít nhất là 90% dung tích theo quy định của nhà sản xuất;

b) Các trang bị phụ do nhà sản xuất cung cấp cần thiết cho hoạt động bình thường của xe (túi dụng cụ, giá đỡ, tấm chắn gió, thiết bị  bảo vệ, ...);

2.     Xe đầy tải là xe ở trạng thái khối lượng lớn nhất mà nó có thể hoạt động bình thường do nhà sản xuất công bố và được xác định theo Tiêu chuẩn TCVN 7363:2003.

3.     Cơ sở sản xuất  là doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy, linh kiện xe mô tô, xe gắn máy có đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật theo quy định hiện hành.

 

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA

 

Điều 3. Yêu cầu kỹ thuật khi kiểm tra

1.      Yêu cầu chung

            a) Xe có thể lắp động cơ nhiệt hoặc động cơ điện. Nếu là động cơ nhiệt thì dung tích động cơ không lớn hơn 125 cm3.

            b) Các bánh xe phải đối xứng với nhau qua mặt phẳng trung tuyến dọc của xe.

            c) Kích thước lớn nhất của xe không vượt quá giới hạn sau: Chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1,2 m, chiều cao 1,4 m (xem phụ lục A).

            d) Tỷ lệ khối lượng phân bố lên trục dẫn hướng so với khối lượng xe ở trạng thái không tải và đầy tải không được nhỏ hơn 18%.

đ)  Khả năng leo dốc lớn nhất của xe không nhỏ hơn 70 (tương đương 12%).

            e) Góc ổn định ngang tĩnh của xe ở trạng thái không tải không nhỏ hơn 250.

            g) Không rò rỉ nhiên liệu, dầu bôi trơn ở các mối ghép của các tổng thành, hệ thống lắp trên xe như: động cơ, ly hợp, hộp số, truyền động, thùng nhiên liệu, bộ chế hòa khí, hệ thống ống dẫn nhiên liệu.

            h) Các bộ phận có thể tiếp xúc với cơ thể người lái và người xung quanh không được nhọn, sắc cạnh. Phần nhô của xe phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn TCVN 6999:2002.

            i) Các mối ghép ren sau khi lắp ráp phải căng chặt. Lực xiết các mối ghép ren của các chi tiết quan trọng phải theo quy định trong tài liệu kỹ thuật cho từng kiểu loại xe cụ thể của nhà sản xuất.

            k) Xe phải có ký hiệu xe dùng cho người tàn tật ở vị trí thích hợp để  nhận biết dễ dàng (xem phụ lục B).

2.      Hệ thống điều khiển

a)          Cơ cấu điều khiển hoạt động của xe phải phù hợp với hệ vận động của người tàn tật điều khiển xe đó; các cơ cấu điều khiển khác phải đáp ứng yêu cầu như các loại xe mô tô, xe gắn máy thông thường được quy định trong Tiêu chuẩn TCVN 5929: 2005 hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng .

b)         Các cơ cấu điều khiển hoạt động của xe phải được lắp đặt chắc chắn, điều khiển nhẹ nhàng.

3.      Động cơ, hệ thống truyền lực

a)         Động cơ, hệ thống truyền lực của xe phải đáp ứng các yêu cầu như các loại xe mô tô, xe gắn máy thông thường được quy định trong Tiêu chuẩn TCVN 5929: 2005 hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng .

b)        Ống xả:

-            Lỗ ống xả phải được thiết kế sao cho luồng khí xả không ảnh hưởng trực tiếp tới người tham gia giao thông khác.

-            Ống xả được bố trí sao cho xe, hành lý không thể bị bắt lửa từ ống xả và khí thải; không ảnh hưởng tới chức năng phanh của cơ cấu phanh, không ảnh hưởng tới hệ thống điện và hệ thống nhiên liệu.

 

4.      Bánh xe và lốp

a)         Vành bánh xe phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong Tiêu chuẩn TCVN 7234:2003 hoặc Tiêu chuẩn TCVN 6443:1998 hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

b)        Lốp xe phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn TCVN 5721-2:2002 hoặc Tiêu chuẩn TCVN 6771:2001 hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

5.      Hệ thống phanh

a)         Cơ cấu điều khiển hệ thống phanh phải phù hợp với hệ vận động của người tàn tật điều khiển xe đó.

b)        Hệ thống phanh của xe phải đáp ứng các yêu cầu như các loại xe thông thường được quy định trong Tiêu chuẩn TCVN 5929: 2005 hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng .

c)         Hiệu quả phanh khi kiểm tra trên đường

-            Điều kiện thử phanh: Xe không tải có gắn các thiết bị, dụng cụ cần thiết cho việc thử phanh; khối lượng người lái 75 kg; đường thử có bề mặt làm bằng bê tông hoặc asphalt bằng phẳng, khô.

-            Hiệu quả phanh: Đối với xe có dung tích động cơ nhỏ hơn 50 cm3 hoặc có vận tốc lớn nhất dưới 50km/h: quãng đường phanh không được lớn hơn 4 m khi phanh ở vận tốc 20km/h. Đối với xe có dung tích động cơ từ 50 cm3 trở lên hoặc có vận tốc lớn nhất từ 50 km/h trở lên: quãng đường phanh không được lớn hơn 7,5 m khi phanh ở vận tốc 30km/h.

-            Hệ thống phanh đỗ của xe phải có khả năng giữ xe đầy tải trên dốc lên hoặc dốc xuống có độ dốc 70 (tương đương 12%).

d)        Hiệu quả phanh khi kiểm tra trên băng thử

Việc kiểm tra phanh trên băng thử áp dụng để kiểm tra xe xuất xưởng.

-            Tổng lực phanh của hệ thống phanh chính khi phanh không được nhỏ hơn 50% trọng lượng của xe khi vào kiểm tra (bao gồm cả người lái).

     Sai lệch lực phanh giữa bánh xe bên trái và bánh xe bên phải trên một trục không được lớn hơn 24%.

Sai lệch lực phanh được tính như sau:

Sai lệch lực phanh

     Trong đó PL, PN là lực phanh của hai bánh xe trên cùng một trục và PL > PN

-            Tổng lực phanh của hệ thống phanh đỗ của xe không nhỏ hơn 20% trọng lượng xe khi kiểm tra (bao gồm cả người lái).

6.      Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu và hệ thống lái

Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu và hệ thống lái của xe phải đáp ứng các yêu cầu như các loại xe mô tô, xe gắn máy thông thường được quy định trong Tiêu chuẩn TCVN 5929: 2005 hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng .

7.      Gương chiếu hậu

a)         Xe có dung tích động cơ nhỏ hơn 50 cm3 và có vận tốc lớn nhất dưới 50 km/h: phải có ít nhất 01 gương chiếu hậu ở bên trái của người lái. Xe có dung tích động cơ từ 50 cm3 trở lên hoặc có vận tốc lớn nhất từ  50 km/h trở lên phải có 02 gương chiếu hậu ở bên trái và bên phải của người lái.

b)        Gương chiếu hậu phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong Tiêu chuẩn TCVN 6770: 2001 (trừ các yêu cầu về lắp đặt gương chiếu hậu trên xe).

c)         Gương chiếu hậu phải được lắp đặt chắc chắn. Người lái có thể điều chỉnh dễ dàng tại vị trí lái và có thể nhận rõ hình ảnh ở phía sau với khoảng cách tối thiểu 50 m về phía bên phải và bên trái.

8.      Đồng hồ đo vận tốc

Đồng hồ đo vận tốc của xe phải đáp ứng các yêu cầu như các loại xe mô tô, xe gắn máy thông thường được quy định trong Tiêu chuẩn TCVN 5929: 2005 hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng .

9.      Chỗ ngồi, giá để hành lý

a)         Có thể bố trí thêm chỗ ngồi cho một người cùng đi.

b)        Đệm ngồi phải được lắp đặt chắc chắn.

c)         Giá để hành lý phải được thiết kế và lắp đặt chắc chắn.

d)        Xe có thể bố trí cơ cấu giữ nạng, xe lăn. Cơ cấu này phải cố định được nạng, xe lăn một cách chắc chắn.

đ)  Khối lượng hành lý cho phép chở theo thiết kế không quá 10kg (không bao gồm khối lượng nạng, xe lăn).

e)         Xe không có thùng, khoang chở hành khách, hàng hóa.

10.   Hệ thống nhiên liệu

Hệ thống nhiên liệu của xe phải đáp ứng các yêu cầu như các loại xe mô tô, xe gắn máy thông thường được quy định trong Tiêu chuẩn TCVN 5929: 2005 hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng .

11.   Khung xe, vỏ xe

a)         Khung xe phải bảo đảm độ cứng vững, độ bền và thuận tiện cho việc lắp ráp các chi tiết, bộ phận khác.

b)        Toàn bộ khung xe phải được sơn phủ bằng loại sơn có tác dụng chống gỉ

c)         Thân, vỏ xe phải được thiết kế và lắp đặt chắc chắn.

12.   Hệ thống điện

a)         Dung lượng ắc quy đối với xe sử dụng động cơ điện phải bảo đảm cho xe chạy được một quãng đường liên tục không nhỏ hơn 40 km.

b)        Hệ thống điện của xe phải đáp ứng các yêu cầu như các loại xe mô tô, xe gắn máy thông thường được quy định trong Tiêu chuẩn TCVN 5929: 2005 hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng .

13.   Yêu cầu về bảo vệ môi trường

a)        Khí thải của xe phải bảo đảm Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương mức Euro 2 trở lên.

b)        Mức ồn tối đa cho phép của xe phát ra khi đỗ phải đáp ứng yêu cầu được quy định trong Tiêu chuẩn TCVN 6436 : 1998.

 

Điều 4. Kiểm tra đối với xe sản xuất, lắp ráp

Việc kiểm tra xe sản xuất, lắp ráp thực hiện theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy.

Điều 5. Kiểm tra đối với xe nhập khẩu

Việc kiểm tra xe nhập khẩu thực hiện theo Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong nhập khẩu xe mô tô, xe gắn máy.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 6. Trách nhiệm của cơ sở sản xuất

1.       Cơ sở sản xuất phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng các sản phẩm do cơ sở sản xuất, lắp ráp.

2.       Thực hiện đúng các quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe sản xuất, lắp ráp.

3.       Trong trường hợp sản xuất hàng loạt, cơ sở sản xuất chỉ được sản xuất, lắp ráp các sản phẩm tiếp theo khi đã được cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại và phải bảo đảm các sản phẩm này phù hợp với hồ sơ đăng ký và mẫu điển hình đã được thử nghiệm.

 

Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhập khẩu

1.       Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ tài liệu đã cung cấp cho Cơ quan kiểm tra chất lượng.

2.       Xuất trình nguyên trạng xe để Cơ quan kiểm tra chất lượng thực hiện việc kiểm tra.

3.       Thực hiện đúng các quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe nhập khẩu.

 

Điều 8. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam

1.       Thực hiện quy định này; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, tổ chức, cá nhân nhập khẩu trong việc bảo đảm  yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu;

2.       Tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng xe để báo cáo Bộ Giao thông vận tải./.

 

BỘ TRƯỞNG

Hồ Nghĩa Dũng

 

 

Phụ lục A

KÍCH THƯỚC LỚN NHẤT CỦA XE DÙNG CHO NGƯỜI TÀN TẬT

 

 

 

 

 

 

 

L: Chiều dài;     W: Chiều rộng;             H: Chiều cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục B

KÝ HIỆU XE DÙNG CHO NGƯỜI TÀN TẬT

 

 

 

Hình dáng và tỷ lệ ký hiệu xe dùng cho người tàn tật (Kích thước, màu sắc ký hiệu do cơ sở sản xuất tự thiết kế theo tạo dáng và mỹ quan bên ngoài của xe).

 

thuộc tính Quyết định 03/2008/QĐ-BGTVT

Quyết định 03/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:03/2008/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành:22/02/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Kiểm tra phương tiện dùng cho người tàn tật - Ngày 22/02/2008, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 03/2008/QĐ-BGTVT ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật. Theo đó, phương tiện khi kiểm tra phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau: Xe có thể lắp động cơ nhiệt hoặc động cơ điện, nếu là động cơ nhiệt thì dung tích động cơ hông lớn hơn 125 cm3; Các bánh xe phải đối xứng với nhau qua mặt phẳng trung tuyến dọc của xe; Kích thước lớn nhất của xe không vượt quá giới hạn: chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,2m, chiều cao 1,4m; Tỷ lệ khối lượng phân bố lên trục dẫn hướng so với khối lượng xe ở trạng thái không tải và đầy tải không được nhỏ hơn 18%; Không rò rỉ nhiên liệu, dầu bôi trơn ở các mối ghép của các tổng thành, hệ thống lắp trên xe như: động cơ, ly hợp, hộp số, truyền động, thùng nhiên liệu, bộ chế hòa khí, hệ thống ống dẫn nhiên liệu; Các bộ phận có thể tiếp xúc với cơ thể người lái và người xung quanh không được nhọn, sắc cạnh… Cơ sở sản xuất phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng các sản phẩm do cơ sở sản xuất, lắp ráp. Trong trường hợp sản xuất hàng loạt, cơ sở sản xuất chỉ được sản xuất, lắp ráp các sản phẩm tiếp theo khi đã được cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại và phải bảo đảm các sản phẩm này phù hợp với hồ sơ đăng ký và mẫu điển hình đã được thử nghiệm. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 03/2008/QĐ-BGTVT tại đây

tải Quyết định 03/2008/QĐ-BGTVT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE MINISTRY OF TRANSPORT
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No. 03/2008/QD-BGTVT
Hanoi, February 22, 2008
 
DECISION
PROMULGATING THE REGULATION ON INSPECTION OF QUALITY, TECHNICAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE MANUFACTURE, ASSEMBLY AND IMPORT OF MOTORCYCLES AND MOTORIZED THREE WHEELERS USED FOR THE DISABLED
THE MINISTER OF TRANSPORT
Pursuant to the June 29, 2001 Law on Road Traffic;
Pursuant to the Governments Decree No. 179/2004/ND-CP of October 21, 2004. prescribing the state management of product and goods quality;
Pursuant to the Governments Decree No. 34/2003/ND-CP of April 4, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Transport;
At the proposal of the director of the Science and Technology Department and the director of the Vietnam Register,
DECIDES:
Article 1. To promulgate together with this Decision the Regulation on inspection of quality, technical safety and environmental protection in the manufacture, assembly and import of motorcycles and motorized three wheelers used for the disabled.
Article 2. This Decision takes effect 15 days after its publication in CONG BAO.
Article 3.The director of the Ministrys Office, the Chief Inspector, the directors of departments, the director of the Vietnam Road Administration, the director of the Vietnam Register, directors of provincial/municipal Transport Sevices (Transport and Public Works Services), heads of agencies and organizations, and concerned individuals shall implement this Decision.
 

 
MINISTER OF TRANSPORT




Ho Nghia Dung
 
REGULATION
ON INSPECTION OF QUALITY, TECHNICAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE MANUFACTURE, ASSEMBLY AND IMPORT OF MOTORCYCLES AND MOTORIZED THREE WHEELERS USED FOR THE DISABLED
(Promulgated together with the Transport Ministers Decision No. 03/2008/QD-BGTVT of February 22, 2008)
Chapter 1
GENERAL PROVISIONS
Article 1. Scope of regulation and subjects of application
1. This Regulation provides for the inspection of quality, technical safety and environmental protection in the manufacture, assembly and import of motorcycles and motorized three-wheelers directly operated by the disabled.
2. This Regulation applies to establishments that manufacture, assemble or import motorcycles and motorized three wheelers used for the disabled (collectively referred to as vehicles) and agencies and organizations involved in the testing, inspection and certification of quality, technical safety and environmental protection of these vehicles.
3. This Regulation does not apply to:
a/ Vehicles which were put to use before January 1, 2008, specified in the Regulation promulgated together with the Transport Ministers Decision No. 62/2007/QD-BGTVTof December 28,2007;
b/ Vehicles which are manufactured, assembled or imported for defense or security purposes.
Article 2.- Interpretation of terms
In this Regulation, the terms below are construed as follows:
1. Unloaded vehicle is a vehicle ready for operation with the following devices:
a/ Fuel: The fuel tank is filled to at least 90% of its capacity as prescribed by the manufacturer;
b/ Auxiliary devices supplied by the manufacturer which are necessary for the normal operation of a vehicle (tool kit, props, windshield and protection devices);
2. Fully loaded vehicle is a vehicle in the state of carrying the maximum load with which it can operate normally as notified by the manufacturer and determined according to Vietnam standard TCVN 7363: 2003.
3. Manufacturing establishment is an enterprise that manufactures or assembles motorcycles, motorbikes or their accessories and satisfies material and technical conditions under current regulations.
Chapter 2
REGULATIONS ON INSPECTION
Article 3. Technical requirements upon inspection
1. General requirements
a/ Vehicles may be fitted with thermal or electric engines. If thermal engines are used, their cylinder capacity must not exceed 125 cm3.
b/ Wheels must be symmetrical to each other by the vehicles horizontal median plane.
c/The vehicles largest dimensions must not exceed 2.5 m in length, 1.2 m in width and 1.4 m in height.
d/ The proportion of weight distributed on the guide shaft to the vehicles unloaded weight and full loaded weight must not be less than 18%.
e/ The vehicles maximum climbing ability must not be less than 7 (equivalent to 12%).
f/The vehicles angle of lateral static stability in the unloaded state must not be less than 25.
g/ Fuel or lubricating oil does not leak at joints of components and systems fitted on the vehicle such as engine, clutch, gear box, transmission system, fuel tank, carburetor and fuel pipes.
h/ Pans which may come into contact with the driver and other passengers must not be pointed. The vehicles protruding parts must satisfy requirements specified in Vietnam standard 6999: 2002.
i/ Screw joints, after being assembled, must be securely tightened. The tightening force of screw joints of important details must comply with technical documents issued by the manufacturer for each specific type of vehicle.
j/ The vehicle must show a symbol indicating that it is intended for use by the disabled at a noticeable position.
2. Controlling structure
a/The vehicles controlling structure must be suitable to the movement system of the disabled person who operates that vehicle; other controlling structures must satisfy the requirements specified in Vietnam standard TCVN 5929: 2005 or relevant national technical regulations like ordinary motorcycles or mopeds.
b/ The vehicles controlling structures must be firmly fitted and easily operated.
3. Engines and transmission systems
a/ The vehicles engine and transmission system must satisfy requirements specified in Vietnam standard TCVN 5929: 2005 or relevant technical regulations like ordinary motorcycles or mopeds.
b/ Exhaust pipe:
- The discharge hole must be designed so that the exhaust gas jet does not directly affect other traffic participants.
- The exhaust pipe must be arranged so that the vehicle and luggage cannot catch fire from the exhaust pipe and exhaust gas; and does not affect the braking function of the brake structure and electric and fuel systems.
4. Wheels and tires
a/ Wheel rims must satisfy the requirements specified in Vietnam standard TCVN 7234:2003, Vietnam standard TCVN 6443: 1998 or relevant national technical regulations.
b/ Tires must satisfy the requirements specified in Vietnam standard TCVN 5721-2: 2002. Vietnam standard TCVN 6771: 2001 or relevant national technical regulations.
5. Brake system
a/ The brake system-controlling structure must be suitable to the movement system of the disabled person who operates that vehicle.
b/ The vehicles brake system must satisfy the requirements specified in Vietnam standard TCVN 5929: 2005 or relevant national technical regulations like ordinary vehicles.
c/ Brake effect upon on-road testing
- Brake-testing conditions: An unloaded vehicle fitted with equipment and devices necessary for brake testing; the drivers weight of 75 kg; the road used for testing having a flat and dry concrete or asphalt surface.
- Brake effect: For vehicles of an engine capacity of less than 50 cm3 or a maximum speed of less than 50 km/h. the braking distance for the speed of 20 km/h must not be longer than 4 m. For vehicles of an engine capacity of 50 cm3 or more or a maximum speed of 50 km/h or more, the braking distance for the speed of 30 km/h must not be longer than 7.5 m.
- The vehicles parking brake system must be able to stop the fully loaded vehicle on slopes of 7 up or down (equivalent to 12%).
d/ Brake effect upon conveyor testing
The testing of the brake on a conveyor is applied to vehicles to be released from factory
- The total braking force of the main brake system in operation must not be less than 50% of the vehicles weight (including the drivers weight) in a test.
The disparity in the braking forces of the left wheel and right wheel on the same axe must not be higher than 24%.
The braking force disparity is calculated as follows:

Braking force disparity
=
PL-PN
x
100%
PL
Click Download to see full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decision 03/2008/QD-BGTVT PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi