Quyết định 02/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1263/QĐ-KTNN ngày 17/07/2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------
Số: 02/QĐ-KTNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1263/QĐ-KTNN NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
---------------------
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước; Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH13 ngày 16/01/2013 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước và đổi tên Vụ Quan hệ quốc tế thành Vụ Hợp tác quốc tế trực thuộc Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1263/QĐ-KTNN ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Bổ sung, sửa đổi một số Điều trong Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1263/QĐ-KTNN ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước:
1. Bổ sung Điều 9 như sau:
Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của từng ủy viên Hội đồng”
7. Ủy viên Hội đồng là Chánh Thanh tra có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Hội đồng trong việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân trực thuộc Kiểm toán Nhà nước thực hiện quyết định, kết luận thanh tra về công tác thi đua, khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước.
2. Sửa tên Khoản 7, Khoản 8, Điều 9 thành Khoản 8, Khoản 9.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Bộ Nội vụ ( Ban TĐ-KT ) (để báo cáo);
- Đảng ủy KTNN;
- Công đoàn KTNN;
- Đoàn TN CSHCM KTNN;
- Thường trực Hội đồng TĐ-KT KTNN (02);
- Lưu: VT.
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 02/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1263/QĐ-KTNN ngày 17/07/2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nước Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 02/QĐ-KTNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hữu Vạn
Ngày ban hành: 02/01/2014 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán , Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!