Quyết định 02/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1263/QĐ-KTNN ngày 17/07/2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 02/QĐ-KTNN

Quyết định 02/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1263/QĐ-KTNN ngày 17/07/2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nướcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:02/QĐ-KTNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hữu Vạn
Ngày ban hành:02/01/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------
Số: 02/QĐ-KTNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1263/QĐ-KTNN NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
---------------------
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước; Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH13 ngày 16/01/2013 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước và đổi tên Vụ Quan hệ quốc tế thành Vụ Hợp tác quốc tế trực thuộc Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1263/QĐ-KTNN ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Bổ sung, sửa đổi một số Điều trong Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1263/QĐ-KTNN ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước:
1. Bổ sung Điều 9 như sau:
Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của từng ủy viên Hội đồng”
7. Ủy viên Hội đồng là Chánh Thanh tra có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Hội đồng trong việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân trực thuộc Kiểm toán Nhà nước thực hiện quyết định, kết luận thanh tra về công tác thi đua, khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước.
2. Sửa tên Khoản 7, Khoản 8, Điều 9 thành Khoản 8, Khoản 9.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Bộ Nội vụ ( Ban TĐ-KT ) (để báo cáo);
- Đảng ủy KTNN;
- Công đoàn KTNN;
- Đoàn TN CSHCM KTNN;
- Thường trực Hội đồng TĐ-KT KTNN (02);
- Lưu: VT.
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi