Quyết định 990/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 990/QĐ-TTG
NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 1999 VỀ VIỆC TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI THI ĐUA TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Thi hành Chỉ thị số 35/CT-TW, ngày 03 tháng 6 năm 1998 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác Thi đua - Khen thưởng trong giai đoạn mới;

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI tại Thủ đô Hà Nội vào cuối năm 2000.

 

Điều 2. Đại hội phải đạt được các yêu cầu sau đây:

1. Đánh giá đúng kết quả, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới. Phát huy truyền thống của phong trào thi đua yêu nước mà Bác Hồ đã phát động từ năm 1948; quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35/CT-TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn cách mạng mới.

2. Ghi nhận và biểu dương thành quả của phong trào thi đua của cả nước; đồng thời ghi công, tôn vinh các cá nhân, tập thể tiêu biểu nhất của phong trào thi đua trong thời kỳ đổi mới; biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu của các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế, tôn giáo, dân tộc và đồng bào ta ở nước ngoài nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc; cổ vũ, khơi dậy sức mạnh to lớn của nhân dân ta đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội trong những năm đầu thế kỷ thứ 21.

3. Tổng kết và nhân rộng các kinh nghiệm, mô hình kiểu mẫu, các điển hình tiên tiến, dấy lên phong trào thi đua học tập và làm theo các điển hình tiên tiến trên phạm vi cả nước.

4. Tổ chức Đại hội trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

 

Điều 3. Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tiến hành các công việc sau đây:

1. Tiếp tục phát động và có nhiều hình thức tổ chức phù hợp để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng và có hiệu quả, lập thành tích chào mừng các ngày lịch sử lớn của Đảng và của dân tộc, hướng tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11/NQ/TW ngày 26 tháng 7 năm 1999 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2000 và hướng dẫn số 03/HĐTĐKTTW ngày 15 tháng 4 năm 1999 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

2. Phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng các điển hình nhân tố mới.

3. Căn cứ vào đặc điểm của điều kiện cụ thể của từng ngành, từng địa phương, cuối năm 1999 hoặc đầu năm 2000 các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hội nghị hoặc đại hội điển hình tiên tiến. Thực hiện công khai, dân chủ bình xét, suy tôn các danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành, chiến sỹ thi đua tỉnh, thành phố và lựa chọn các điển hình tiên tiến để trình Nhà nước phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc và danh hiệu Anh hùng.

4. Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương có trách nhiệm lựa chọn đoàn đại biểu về dự Đại hội Thi đua toàn quốc và có kế hoạch tuyên truyền sau Đại hội để phát huy thành quả của Đại hội và phát động đợt thi đua thực hiện kế hoạch 5 năm 2001 - 2005.

 

Điều 4. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI, gồm có các đồng chí có tên sau đây:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban phụ trách chung;

2. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực, kiêm Trưởng tiểu ban nội dung đại hội;

3. Đồng chí Cù Thị Hậu, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban;

4. Đồng chí Đào Duy Quát, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Phó Trưởng ban, kiêm Trưởng tiểu ban tuyên truyền đại hội;

5. Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban, kiêm Trưởng tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội;

6. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hồng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Đảng, ủy viên;

7. Đồng chí Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ủy viên;

8. Đồng chí Vũ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ủy viên;

9. Đồng chí Lưu Minh Trị, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ủy viên;

10. Đồng chí Phạm Văn Dần, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an nhân dân, ủy viên;

11. Đồng chí Hồ Anh Dũng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, ủy viên;

12. Đồng chí Trần Mai Hạnh, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ủy viên;

13. Đồng chí Cao Kim Hường, Viện trưởng Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước, Tổng Thư ký Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, ủy viên.

 

 

Điều 5. Giúp việc Ban Tổ chức Đại hội có các Tiểu ban:

+ Tiểu ban Nội dung.

+ Tiểu ban Tổ chức phục vụ.

+ Tiểu ban Tuyên truyền.

Danh sách và nhiệm vụ cụ thể của từng tiểu ban do Trưởng các Tiểu ban đề xuất và Thường trực Ban Tổ chức Đại hội quyết định.

 

Điều 6. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI.

 

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

thuộc tính Quyết định 990/1999/QĐ-TTg

Quyết định 990/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:990/1999/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:27/10/1999Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 990/1999/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi