Quyết định 930/QĐ-BCT của Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 930/QĐ-BCT

Quyết định 930/QĐ-BCT của Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:930/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành:02/03/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 930/QĐ-BCT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Số: 930/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi

 chức năng quản lý của Bộ Công Thương

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và Chánh Văn phòng Bộ Công Thương,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành (Phụ lục kèm theo) trong lĩnh vực kỹ thuật an toàn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng ;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Lưu: VT, VP(KSTT), ATMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

PHỤ LỤC

Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng

quản lý của Bộ Công Thương
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 930/QĐ-BCT Ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG

Kỹ thuật an toàn

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG

Kỹ thuật an toàn

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ

I. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG

1. Trình tự thực hiện

- Cơ sở có trạm kiểm định chai chứa LPG nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) - 25 Ngô Quyền;

- Cục kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, Cục thông báo bằng văn bản cho cơ sở để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục thẩm định nội dung hồ sơ, trường hợp cần thiết, thẩm tra thực tế. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Cục xem xét, thẩm định và trình Bộ Công Thương cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (GCNĐĐK). Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục trả lời bằng văn bản cho cơ sở, nêu rõ lý do không cấp GCNĐĐK.

- Cơ sở nhận GCNĐĐK trực tiếp tại Cục.

2. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua Bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đơn vị.

- Danh sách cán bộ, công nhân trạm kiểm định chai, các quyết định phân công nhiệm vụ.

- Bản sao chứng chỉ chuyên môn và huấn luyện an toàn, huấn luyện phòng cháy chữa cháy của cán bộ, công nhân trạm kiểm định chai.

- Danh mục thiết bị phục vụ công tác kiểm định chai.

- Danh mục quy trình vận hành và quy định về an toàn các thiết bị kiểm định.

- Quy trình kiểm định chai của trạm kiểm định, quy định an toàn trạm kiểm định.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp xem xét, thẩm định và trình Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở có Trạm kiểm định chai chứa LPG.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG (kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Phải có đầy đủ các quy định an toàn, quy trình kiểm định chai chứa LPG được lãnh đạo phê duyệt theo quy định.

- Có đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác kiểm định.

- Có đầy đủ nhân lực cần thiết phục vụ cho công tác kiểm định.

- Phải có đầy đủ phương án phòng cháy chữa cháy được phê duyệt, các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng;

- Thông tư số 41/2011/TT-BCT quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hoá lỏng.

 

Mẫu: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

… ngày ….tháng… năm 201…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KIỂM ĐỊNH CHAI CHỨA LPG

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên cơ sở:

Quyết định thành lập số (1) ......................do  (2)

cấp ngày.........tháng ...........năm ................

Địa chỉ: .................................................................................

Điện thoại: ……………………………, Fax: ………………

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG cho:

Trạm kiểm định chai chứa LPG:

Địa chỉ:……………………………………………………………

đủ điều kiện để kiểm định chai chứa LPG theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP và Thông tư số …/2011/TT-BCT ngày …/.../2011 của Bộ Công Thương.

Hồ sơ gửi kèm, gồm:

- ……………….

- ………………

 

……………………(3)

(Ký tên và đóng dấu)

 

Chú thích:

(1) - Hoặc Giấy đăng ký kinh doanh số.

(2) - Tên cơ quan Quyết định thành lập cơ sở hoặc cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh.

(3) - Chủ cơ sở

 

II. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG

1. Trình tự thực hiện

- Cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) - 25 Ngô Quyền;

- Cục kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, Cục thông báo bằng văn bản cho cơ sở để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục thẩm định nội dung hồ sơ, trường hợp cần thiết, thẩm tra thực tế. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Cục xem xét, thẩm định và trình Bộ Công Thương cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (GCNĐĐK). Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục trả lời bằng văn bản cho cơ sở, nêu rõ lý do không cấp GCNĐĐK.

- Cơ sở nhận GCNĐĐK trực tiếp tại Cục.

2. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua Bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đơn vị.

- Danh sách nhân viên kỹ thuật, nhân viên vận hành thiết bị kiểm tra, thợ hàn áp lực.

- Bản sao chứng chỉ chuyên môn và huấn luyện an toàn của nhân viên kỹ thuật, nhân viên vận hành thiết bị kiểm tra, thợ hàn áp lực.

- Danh mục thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chai chứa LPG.

- Danh mục quy trình và quy định về an toàn chế tạo chai chứa LPG.

- Quy trình chế tạo một chai chứa LPG điển hình (bao gồm cả tính toán bền).

- Quy trình kiểm tra chất lượng chai sau chế tạo.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp xem xét, thẩm định và trình Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG (kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Có đầy đủ các quy định về an toàn, quy trình chế tạo chai chứa LPG và các quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm sau chế tạo đã được lãnh đạo cơ sở phê duyệt.

- Có các trang thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu kiểm tra an toàn và chất lượng chai chứa LPG sau chế tạo.

- Có đầy đủ nhân lực vận hành các trang thiết bị kiểm tra và thợ hàn đáp ứng yêu cầu.

- Phải có đầy đủ phương án phòng cháy chữa cháy được phê duyệt, các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng;

- Thông tư số 41/2011/TT-BCT quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hoá lỏng.

 

Mẫu: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

… ngày ….tháng … năm 201…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SỬA CHỮA CHAI CHỨA LPG

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên cơ sở:

Giấy đăng ký kinh doanh số ......................do (1)

cấp ngày....................................

Địa chỉ: .................................................................................

Điện thoại: ……………………………, Fax: ………………

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng và Thông tư số …/2011/TT-BCT ngày …/.../2011 của Bộ Công Thương.

Hồ sơ gửi kèm, gồm:

- ……………….

- ………………

 

....................................................(2)

(Ký tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1) - Tên cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh.

(2) - Chủ cơ sở

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi