Quyết định 93/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2012

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----------------------
Số: 93/QĐ-BKHCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2012
----------------------
BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
 
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2012 (Lĩnh vực rà soát: Lĩnh vực đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ).
Điều 2. Mục tiêu và sản phẩm của Kế hoạch
1. Mục tiêu: Rà soát nhóm thủ tục đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ theo Kế hoạch rà soát kèm theo Quyết định này để kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính; bảo đảm cắt giảm thủ tục hành chính và các quy định có liên quan tương ứng với cắt giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
2. Sản phẩm:
a) Báo cáo đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ;
b) Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
Điều 3. Trách nhiệm thực hiện Kế hoạch
Văn phòng Bộ phối hợp với Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính, quy định có liên quan kèm theo Quyết định này và xây dựng báo cáo đơn giản hóa thủ tục hành chính, dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 31/7/2012.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chánh Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);
- Lưu VT, VP.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
 
 
 
 
Trần Việt Thanh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi