Quyết định 793/QÐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Công Thương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 793/QÐ-BCT

Quyết định 793/QÐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:793/QÐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành:22/01/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

-----------

Số: 793/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày  22  tháng   01   năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

năm 2014 của Bộ Công Thương

----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Công Thương.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

- Bộ trưởng;

- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);

- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

 

 

Hồ Thị Kim Thoa


 


BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Công Thương

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-BCT

ngày         tháng     năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

______________________________

 

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Kết quả

I

SOẠN THẢO, SỬA ĐỔI BỔ SUNG CÁC QUY TRÌNH, QUY CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN KSTTHC

1

Xây dựng quy định thống nhất liên quan đến nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Quý I năm 2014

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Thông tư của Bộ trưởng

II

NGHIỆP VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Cho ý kiến đối với những văn bản QPPL có quy định về TTHC

Thường xuyên

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

Công văn của Vụ Pháp chế

2

Kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị trong việc điền các biểu mẫu thống kê, rà soát và biểu mẫu đánh giá tác động TTHC

Thường xuyên

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

Báo cáo đánh giá

3

Thống kê, rà soát  những  thủ tục hành chính mới được ban hành; sửa đổi; bổ sung; thay thế; bãi bỏ; hủy bỏ; hoặc những thủ tục có quy định nhưng chưa công bố hoặc đã công bố nhưng chưa chính xác.

Thường xuyên

Các đơn vị có thủ tục hành chính cần thực hiện

Vụ Pháp chế và các Đơn vị có liên quan

Văn bản đề nghị của các đơn vị

4

Nhập cơ sở dữ liệu quốc gia các văn bản, thủ tục hành chính mới ban hành, các thủ tục sửa đổi, bổ sung

 

Thường xuyên

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Các văn bản, TTHC được đăng tải trên CSDLQG

5

Dự thảo và ban hành quyết định công bố của Bộ trưởng đối với những thủ tục hành chính mới được ban hành; sửa đổi; bổ sung; thay thế; bãi bỏ; hủy bỏ; hoặc những thủ tục có quy định nhưng chưa công bố hoặc đã công bố nhưng chưa chính xác.

Thường xuyên

Các đơn vị có thủ tục hành chính

Vụ Pháp chế và các Đơn vị có liên quan

Văn bản đề nghị của các đơn vị (kèm theo hồ sơ) gửi về Vụ Pháp chế

6

Công khai thủ tục hành chính

Thường xuyên

Vụ Pháp chế

 

Các văn bản, TTHC được công khai minh bạch trên CSDLQG

7

Triển khai công tác rà soát, đánh giá quy định, TTHC năm 2014 thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ

 

Tháng  3  năm 2014

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

Quyết định triển khai rà soát của Bộ.

III

TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN QUY ĐỊNH VỀ KSTTHC

1

Tổ chức phổ biến quy định mới về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính cho CBCC các đơn vị thuộc cơ quan Bộ.

Quý II, III năm 2014

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, các Sở Công Thương

 

2

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu vềkiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính cho các cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật về công tác kiểm soát TTHC.

Quý II, III năm 2014

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

Báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả tập huấn

IV

KIỂM SOÁT, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TTHC

1

Rà soát các thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực để đưa vào triển khai dịch vụ công trực tuyến

Thường xuyên

Vụ Pháp chế, Cục Thương mại điện tử và CNTT

Các đơn vị liên quan

Tổng hợp báo cáo LĐB phương án triển khai

2

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức

Thường xuyên

Các đơn vị thuộc Bộ

 

Công khai kết quả xử lý của các đơn vị.

3

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện TTHC tại các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ, Sở Công Thương

Quý  II, III, IV

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo kiểm tra và  Công văn chỉ đạo của Bộ

4

Tổ chức khảo sát trong nước và nước ngoài về ứng dụng CNTT trong kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính

Quý III, IV

năm 2014

Vụ Pháp chế

 

Báo cáo

V

HUY ĐỘNG CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THAM GIA KIỂM SOÁT TTHC

1

Huyđộng chuyên gia theo ngành, lĩnh vực vào hoạt động kiểm soát TTHC

Theo chuyên đề hoặc đột xuất/ Kế hoạch rà soát

Vụ Pháp chế

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Báo cáo kết quả rà soát của chuyên gia

2

Tổ chức họp, hội thảo lấy ý kiến các đơn vị trong, ngoài Bộ, tổ chức, cá nhân liên quan đến rà soát, đơn giản hóa, ban hành mới TTHC

Theo chuyên đề hoặc đột xuất/ Chương trình xây dựng VBQPPL 2014

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo, công văn chỉ đạo

3

Tổ chức tham vấn, khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các quy định, TTHC thuộc lĩnh vực công thương để nâng cao chất lượng cải cách, kiểm soát TTHC

Theo chuyên đề hoặc đột xuất/ Kế hoạch rà soát

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo, công văn chỉ đạo

VI

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HIỆN ĐẠI HÓA CÁC TTHC THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1

Duy trì và nâng cấp Trang thông tin điện tử Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; tạo đường kết nối dịch vụ công trực tuyến với các đơn vị có TTHC

Quý III, IV năm 2014

Cục Thương mại điện tử

Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

Sản phẩm sau khi nâng cấp

2

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

Thường xuyên

Cục Thương mại điện tử và CNTT

Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

Tổng hợp, trình LĐB các TTHC đưa vào sử dụng dịch vụ công

 

VII

TRIỂN KHAI CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN CỦA CHÍNH PHỦ

1

Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án 896 theo Quyết định 896/QĐ-TTg

Tháng 3/2014

Tổ công tác 896 của Bộ Công Thương

Các đơn vị có liên quan

Quyết định của Bộ trưởng

2

Xây dựng Kế hoạch, triển khai các Đề án khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

 

VIII

CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1

Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ

Theo định kỳ hoặc đột xuất

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo

2

Tham gia góp ý kiến về xét thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức liên quan trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Quý IV/2013 hoặc đột xuất

Vụ Pháp chế

Vụ Thi đua – Khen thưởng

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi