Quyết định 765/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chi quản lý và điều hành thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Bộ năm 2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 765/QĐ-BNN-TC

Quyết định 765/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chi quản lý và điều hành thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Bộ năm 2011
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:765/QĐ-BNN-TCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành:15/06/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------
Số: 765/QĐ-BNN-TC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHI QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH
HÀNH CHÍNH CỦA BỘ NĂM 2011
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư 99/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính;
Căn cứ Quyết định 1640/QĐ-BNN-VP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy định về tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ;
Căn cứ Quyết định 1102/QĐ-BNN-TC ngày 11/4/2008 về ban hành Quy định nội dung và định mức chi cho công tác cải cách hành chính;
Căn cứ vào nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính và Chánh Văn phòng Bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Các Ông, Bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này được hưởng kinh phí quản lý và điều hành thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ.
Điều 2. Mức kinh phí được hưởng hàng tháng là 300.000đồng/người/tháng.
Thời gian được hưởng từ ngày 01/01/2011.
Nguồn kinh phí lấy từ kinh phí cải cách hành chính của Bộ được bố trí hàng năm.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, các thành viên có tên theo Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC, VPTTCCHC
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 


DANH SÁCH
CÁN BỘ ĐƯỢC HƯỞNG KINH PHÍ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 765/QĐ-BNN-TC ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
Ghi chú
1.
Ông Nguyễn Minh Nhạn
Chánh Văn phòng Bộ
Tham mưu, chỉ đạo CCHC của Bộ
 
2.
Ông Vũ Xuân Thủy
Phó Bí thư TT Đảng ủy cơ quan Bộ
Tham mưu, chỉ đạo CCHC của Bộ
 
3.
Ông Trần Quốc Tuấn
Phó Chánh Văn phòng Bộ, kiêm Chánh VPTTCCHC
Kiêm nhiệm chỉ đạo, điều hành thường trực CCHC của Bộ
 
4.
Ông Nguyễn Văn Việt
Vụ trưởng Vụ Pháp chế
Tham mưu, chỉ đạo lĩnh vực cải cách thể chế
 
5.
Ông Trang Hiếu Dũng
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch
Tham mưu, chỉ đạo lĩnh vực Kế hoạch
 
6.
Ông Nguyễn Văn Hà
Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính
Tham mưu, chỉ đạo lĩnh vực Tài chính công
 
7.
Bà Lê Thị Bình
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
Tham mưu, chỉ đạo lĩnh vực TC.bộ máy&nguồn nhân lực
 
8.
Ông Đinh Vũ Thanh
Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học CN&MT
Tham mưu, chỉ đạo lĩnh vực Khoa học công nghệ
 
9.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Hòa
Phó Vụ trưởng Vụ HTQT
Tham mưu, chỉ đạo lĩnh vực Hợp tác quốc tế
 
10.
Ông Vương Đức Hinh
Phó Chánh Văn phòng TTCCHC
Tham mưu, chuyên trách công tác thường trực CCHC
 
11.
Ông Cao Cảnh Giác
Trưởng phòng Kiểm soát TTHC
Tham mưu, chuyên trách lĩnh vực kiểm soát CCHC
 
12.
Ông Nguyễn Văn Chử
Chuyên viên Văn phòng TTCCHC
Chuyên trách công tác thường trực CCHC
 
13.
Bà Nguyễn Thị Hường
Chuyên viên Văn phòng TTCCHC
Chuyên trách công tác thường trực CCHC
 
14.
Ông Nguyễn Văn Tiện
Chuyên viên Phòng Kiểm soát TTHC
Chuyên trách lĩnh vực kiểm soát TTHC
 
15.
Bà Lê Thị Lệ Thu
Chuyên viên Phòng Kiểm soát TTHC
Chuyên trách lĩnh vực kiểm soát TTHC
Hưởng từ tháng 3/2011
16.
Ông Nguyễn Quang Dự
Trưởng P. Tổng hợp, Vụ HTQT
Tham mưu, tổng hợp, báo cáo lĩnh vực HTQT
 
17.
Bà Nguyễn Thị Thúy Vân
Phó phòng Tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ
Tham mưu, tổng hợp, báo cáo lĩnh vực Tổ chức bộ máy & PT nguồn nhân lực
 
18.
Ông Nguyễn Văn Hùng
CV Vụ Tài chính
Tham mưu, tổng hợp, báo cáo lĩnh vực Tài chính công
 
19.
Ông Nguyễn Quốc Nghị
Chuyên viên Vụ Khoa học CN&MT
Tham mưu, tổng hợp, báo cáo lĩnh vực KHCN
 
20.
Ông Nguyễn Hoàng Đan
Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch
Tham mưu, tổng hợp, báo cáo lĩnh vực Kế hoạch
 
21.
Bà Ngô Thị Tuyết
Chuyên viên Vụ Pháp chế
Tham mưu, tổng hợp, báo cáo lĩnh vực Thể chế
 
22.
Ông Nguyễn Công Hiền
Chuyên viên Văn phòng Bộ
Giúp việc Thứ trưởng phụ trách CCHC
 
23.
Bà Nguyễn Thị Kim Thành
Trưởng phòng Kế toán
Theo dõi thực hiện cải cách tài chính công khối CQ Bộ
 
24.
Bà Đặng Thị Lan Hương
CV phòng Kế toán
Thanh toán kinh phí CCHC
 

Ghi chú: Các Ông, Bà có tên trong danh sách tại các số thứ tự: 11, 14, 15 hưởng kinh phí theo nguồn kinh phí cải cách hành chính trong dự toán kinh phí của phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1413/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2005/TT-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/01/2005 của Chính phủ qui định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan

Quyết định 1413/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2005/TT-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/01/2005 của Chính phủ qui định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan

Hải quan, Hành chính

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi