Quyết định 4948/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4948/QĐ-BCT

Quyết định 4948/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4948/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành:17/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------
----------
Số: 4948/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
----------
Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Chương trình công tác năm 2013 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ Công Thương như sau: bổ sung vào Chương trình các văn bản mới đăng ký, các văn bản đã trình, đã ban hành nhưng chưa có trong Chương trình; đưa ra khỏi Chương trình và điều chỉnh thời gian trình một số văn bản trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 (các Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị dự thảo văn bản trình cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 3;
- Website Bộ CT;
- Lưu: VT, PC.
BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 
 
PHỤ LỤC I
DANH MỤC VĂN BẢN BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH
XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 4948/QĐ-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
 
 
A. Dự thảo Nghị định (2 văn bản)

STT
Tên văn bản quy phạm pháp luật
Đơn vị chủ trì
Thời gian trình
Ghi chú
1.
Nghị định thay thế Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
Vụ Thị trường trong nước
9/2013
 
2.
Nghị định quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón
Cục Hóa chất
12/2013
 

B. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (1 văn bản)

STT
Tên văn bản quy phạm pháp luật
Đơn vị chủ trì
Thi gian trình
Ghi chú
1.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (thay thế Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về biểu giá bán lẻ điện)
Cục Điều tiết điện lực
8/2013
 

C. Dự thảo Thông tư (10 văn bn)

STT
Tên văn bản quy phạm pháp luật
Đơn vị chủ trì
Thời gian trình
Ghi chú
1.
Thông tư quy định các mẫu biên bản, quyết định sử dụng thống nhất trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường.
Cục Quản lý thị trường
8/2013
 
2.
Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà theo hình thức thương mại nhà nước
Cục Xuất nhập khẩu
10/2013
 
3.
Thông tư quy định chi tiết một số điều về xuất khẩu, nhập khẩu rượu của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu
Cục Xuất nhập khẩu
10/2013
 
4.
Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014
Cục Xuất nhập khẩu
12/2013
 
5.
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương
Vụ Pháp chế
12/2013
 
6.
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kíp nổ vi sai phi điện an toàn dùng trong môi trường có khí Metan
Vụ Khoa học và Công nghệ
12/2013
 
7.
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây dẫn tín hiệu nổ cho kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Metan
Vụ Khoa học và Công nghệ
12/2013
 
8.
Thông tư quy định về cấp Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Vụ Khoa học và Công nghệ
12/2013
 
9.
Thông tư quy định về điều kiện của cơ sở kiểm nghiệm, kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Vụ Khoa học và Công nghệ
12/2013
 
10.
Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Vụ Khoa học và Công nghệ
12/2013
 

D. Dự thảo Thông tư liên tịch (2 văn bn)

STT
Tên văn bản quy phạm pháp luật
Đơn vị chủ trì
Thời gian trình
Ghi chú
1.
Thông tư liên tịch Bộ Công Thương, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn
Vụ Tài chính
10/2013
 
2.
Thông tư liên tịch Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và nhập khẩu
Vụ Khoa học và Công nghệ
12/2013
 

 
PHỤ LỤC II
DANH MỤC VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TRÌNH
(Kèm theo Quyết định số 4948/QĐ-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
A. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (3 văn bn)

STT
Tên văn bản quy phạm pháp luật
Đơn vị chủ trì
Thi gian trình sau điều chỉnh
Ghi chú
1.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết Điện lực thuộc Bộ Công Thương (thay thế Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)
Cục Điều tiết điện lực
9/2013
Theo Quyết định số 748/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 5/2013
2.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện chương trình phát triển thương mại điện tử
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
10/2013
Theo Quyết định số 748/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 8/2013
3.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới
Vụ Thương mại biên giới và Miền núi
12/2013
Theo Quyết định số 748/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 6/2013

B. Dự thảo Thông tư (5 văn bản)

STT
Tên văn bản quy phạm pháp luật
Đơn vị chủ trì
Thời gian trình sau điều chỉnh
Ghi chú
1.
Thông tư thay thế Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
Cục Xuất nhập khẩu
Theo tiến độ Nghị định
Theo Quyết định số 748/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 6/2013
2.
Thông tư quy định thời hạn, trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực (thay thế Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN và Quyết định 15/2008/TT-BCT)
Cục Điều tiết điện lực
8/2013
Theo Quyết định số 748/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 5/2013
3.
Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
9/2013
Theo Quyết định số 748/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 6/2013
4.
Thông tư quy định chế độ báo cáo của Quản lý thị trường
Cục Quản lý thị trường
12/2013
Theo Quyết định số 748/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 6/2013
5.
Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát viên thị trường
Cục Quản lý thị trường
12/2013
Theo Quyết định số 748/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 10/2013

C. Dự thảo Thông tư liên tịch (2 văn bản)

STT
Tên văn bản quy phạm pháp luật
Đơn vị chủ trì
Thi gian trình sau điều chỉnh
Ghi chú
1.
Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Vụ Tổ chức cán bộ
12/2013
Theo Quyết định số 748/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 6/2013
2.
Thông tư liên tịch Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng quản lý thị trường tại địa phương
Cục Quản lý thị trường
12/2013
Theo Quyết định số 748/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 9/2013

 
 
PHỤ LỤC III
DANH MỤC VĂN BẢN ĐƯA RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH
 XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 4948/QĐ-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
 
 
A. Dự thảo Nghị định (1 văn bản)

STT
Tên văn bn quy phạm pháp luật
Đơn vị chủ trì
1.
Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

B. Dự thảo Thông tư (4 văn bản)

STT
Tên văn bản quy phạm pháp luật
Đơn vị chủ trì
1.
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, bảo quản dầu thực vật
Vụ Khoa học và Công nghệ
2.
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, bảo quản sữa và sản phẩm sữa chế biến
Vụ Khoa học và Công nghệ
3.
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, bảo quản rượu, bia, nước giải khát
Vụ Khoa học và Công nghệ
4.
Thông tư thay thế Quyết định số 3836/QĐ-BCN về việc ban hành đơn giá quy hoạch phát triển điện lực
Tổng cục Năng lượng

 
 
PHỤ LỤC IV
DANH MỤC VĂN BẢN ĐÃ TRÌNH/ĐÃ BAN HÀNH CHƯA CÓ TRONG
CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 4948/QĐ-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
 
 

STT
Tên văn bn quy phạm pháp luật
Đơn vị chủ trì
Ghi chú
1.
Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Vụ Tổ chức cán bộ
Bổ sung vào Chương trình để phân bổ kinh phí
2.
Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Vụ Tổ chức cán bộ
Bổ sung vào Chương trình đã phân bổ kinh phí
3.
Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Vụ Tổ chức cán bộ
Bổ sung vào Chương trình để phân bổ kinh phí
4.
Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam
Vụ Tổ chức cán bộ
Bổ sung vào Chương trình để phân bổ kinh phí
5.
Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Vụ Tổ chức cán bộ
Bổ sung vào Chương trình để phân bổ kinh phí
6.
Thông tư số 01/2013/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
Cục Xuất nhập khẩu
Bổ sung vào Chương trình để phân bổ kinh phí
7.
Thông tư số 02/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013
Cục Xuất nhập khẩu
Bổ sung vào Chương trình để phân bổ kinh phí
8.
Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
Vụ Khoa học và Công nghệ
Bổ sung vào Chương trình để phân bổ kinh phí
9.
Thông tư số 13/2013/TT-BCT ngày 09 tháng 7 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2011/TT-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương
Vụ Pháp chế
Bổ sung vào Chương trình để phân bổ kinh phí

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi