Quyết định 46/2004/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định tạm thời tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 46/2004/QĐ-BNN

Quyết định 46/2004/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định tạm thời tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:46/2004/QĐ-BNNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Đức Phát
Ngày ban hành:01/10/2004Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Tiêu chuẩn các chức danh - Ngày 01/10/2004, Bộ trưởng Bộ Nông nhiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 46/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định tạm thời tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Quy định này có các quy định riêng đối với từng chức danh tuân thủ trước hết theo tiêu chuẩn chung là: cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật.Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, Có trình độ văn hoá, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao... Các tiêu chuẩn này có quan hệ mật thiết với nhau. Coi trọng cả đức và tài, nhưng lấy đức là gốc. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 46/2004/QĐ-BNN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

 

 

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

SỐ 46/2004/QĐ-BNN NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CÁN BỘ LàNH ĐẠO, QUẢN LÝ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỜI KỲ

CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

            Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ về  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.           

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày18/7/2003 của Chính phủ về  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo Hướng dẫn số 17/HDTC/TW ngày 23/4/2003 và văn bản số 3472 CV/TCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;    

            Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1:  Ban hành kèm theo quyết định này " Quy định tạm thời tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý  thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước".

            Điều 2:  Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

            Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

      

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CÁN BỘ LàNH ĐẠO, QUẢN LÝ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỜI KỲ

CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 46/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 10 năm 2004

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

 

I. TIÊU CHUẨN CHUNG.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban  Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII qui định tiêu chuẩn chung của cán bộ thời kỳ mới như sau:

" Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tuỵ phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật.Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Có trình độ văn hoá, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các tiêu chuẩn này có quan hệ mật thiết với nhau. Coi trọng cả đức và tài, nhưng lấy đức là gốc."

II. QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CỤ THỂ.

Trên cơ sở tiêu chuẩn chung do Trung ương quy định và từ thực tế của ngành bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc Bộ  còn phải đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau đây:

II-1. Cán bộ lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng và Thanh tra (gọi tắt là Cục, Vụ).

VỤ TRƯỞNG, CỤC TRƯỞNG

1- Là chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên.

2- Năng lực lãnh đạo và quản lý:

Am hiểu sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Giữ vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp được sức mạnh của cơ quan và đơn vị  thuộc Bộ.

Có kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý, có năng lực quản lý vĩ mô toàn ngành trong lĩnh vực công tác được giao, đã qua công tác quản lý, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được cán bộ công nhân viên tín nhiệm.

3- Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên phù hợp nhiệm vụ được giao. Có ngoại ngữ trình độ từ C trở lên. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Hợp tác quốc tế yêu cầu thông thạo một ngoại ngữ thông dụng. Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp.

4- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân chính trị.

5- Có 5 năm làm công tác quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.

6- Tuổi khi bổ nhiệm không quá 50 đối với cán bộ nữ và 55 đối với cán bộ nam.

PHÓ VỤ TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG

1- Là chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

2- Năng lực lãnh đạo và quản lý:

Am hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Giữ được vai trò đoàn kết, được quần chúng tín nhiệm.

3- Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên phù hợp với nhiệm vụ được giao. Có ngoại ngữ trình độ C trở lên. Phó Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ, Hợp tác quốc tế yêu cầu thông thạo một ngoại ngữ thông dụng. Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.

4- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân chính trị.

5- Có 5 năm công tác trở lên trong ngành, trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.

Tuổi khi bổ nhiệm không quá 50 đối với cán bộ nữ và 55 đối với cán bộ nam.

II-2. Cán bộ lãnh đạo và quản lý các đơn vị khoa học công nghệ và đào tạo.

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

1- Là nghiên cứu viên chính hoặc tương đương trở lên.

2- Năng lực lãnh đạo và quản lý:

Am hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý khoa học kỹ thuật và bồi dưỡng đào tạo.

Giữ vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp được sức mạnh đội ngũ cán bộ khoa học trong đơn vị, trong và ngoài ngành.

Có kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý công tác nghiên cứu khoa học, đã qua công tác quản lý khoa học kỹ thuật có hiệu quả và có tín nhiệm cao.

3- Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao. Đã là chủ nhiệm đề tài cấp Bộ và cấp Nhà nước, trong đó có đề tài được áp dụng vào thực tế đạt hiệu quả. Có học vị tiến sĩ . Có ngoại ngữ  trình độ từ  C trở lên và đọc, nghe, nói thông thạo một ngoại ngữ thông dụng về chuyên môn.

4- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân chính trị.

5- Có 5 năm  trở lên làm công tác quản lý khoa học từ cấp trưởng bộ môn và tương đương về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.

6-Tuổi khi bổ nhiệm không quá 50 đối với cán bộ nữ và 55 đối với cán bộ nam.

PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

1- Là nghiên cứu viên hoặc tương đương trở lên.

2- Năng lực lãnh đạo và quản lý:

Am hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý khoa học kỹ thuật và bồi dưỡng đào tạo.

Có tín nhiệm, giữ được đoàn kết thống nhất, tập hợp được đội ngũ cán bộ khoa học trong đơn vị. Có quá trình công tác thực tế, khả năng tổ chức chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được phân công.

3- Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao. Có học vị tiến sĩ hoặc thạc sĩ nhưng còn có khả năng tiếp tục học tập nâng cao. Đã là chủ nhiệm đề tài cấp Viện, hoặc tham gia đề tài cấp bộ, ngành. Có công trình được áp dụng vào thực tế đạt hiệu quả. Có ngoại ngữ  trình độ từ C trở lên và đọc, nghe, nói thông thạo một ngoại ngữ thông dụng về chuyên môn.

4- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân chính trị.

5- Có 3 năm trở lên làm công tác quản lý từ cấp phó trưởng bộ môn và tương đương về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.

6- Tuổi khi bổ nhiệm không quá 50 đối với cán bộ nữ và 55 đối với cán bộ nam.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

1- Là giảng viên chính hoặc tương đương trở lên.

2- Năng lực lãnh đạo và quản lý:

Am hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý giáo dục đào tạo đại học và bồi dưỡng cán bộ.

Có tín nhiệm trong đội ngũ cán bộ khoa học giáo dục, giữ được vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp được sức mạnh đội ngũ cán bộ công nhân viên trong trường.

Có kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Có  khả năng tổ chức chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

3- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp. Có học vị tiến sĩ. Có học hàm giáo sư hoặc phó giáo sư. Có ngoại ngữ trình độ C trở lên và đọc, nghe, nói thông thạo một ngoại ngữ thông dụng về chuyên môn.

4- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân chính trị.

5- Đã có ít nhất 5 năm tham gia quản lý giáo dục đại học từ cấp trưởng bộ môn và tương đương trở lên.

6- Tuổi khi bổ nhiệm không quá 50 đối với cán bộ nữ và 55 đối với cán bộ nam.

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC.

1- Là giảng viên chính hoặc tương đương trở lên.

2- Năng lực lãnh đạo và quản lý:

Am hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý giáo dục đào tạo đại học và bồi dưỡng cán bộ.

Có tín nhiệm, giữ được đoàn kết thống nhất, tập hợp được đội ngũ cán bộ khoa học trong  đội ngũ cán bộ công nhân viên trong trường.

Có kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng. Có khả năng tổ chức chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

3- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, yêu cầu học vị tiến sĩ hoặc có thể là thạc sĩ, nhưng còn có khả năng tiếp tục học tập nâng cao. Có ngoại ngữ trình độ C trở lên và đọc, nghe, nói thông thạo một ngoại ngữ thông dụng về chuyên môn.

Riêng đối với phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo và nghiên cứu khoa học phải có các tiêu chuẩn như đối với hiệu trưởng.

4- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân chính trị.

5- Đã có ít nhất 5 năm tham gia quản lý giáo dục đại học từ cấp phó trưởng bộ môn và tương đương trở lên.

6- Tuổi khi bổ nhiệm không quá 50 đối với cán bộ nữ và 55 đối với cán bộ nam.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ

1- Là giảng viên chính hoặc tương đương trở lên.

2- Năng lực lãnh đạo và quản lý:

Am hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý giáo dục đào tạo đại học và bồi dưỡng cán bộ.

Có tín nhiệm trong đội ngũ cán bộ khoa học giáo dục, giữ được vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp được sức mạnh đội ngũ cán bộ công nhân viên trong trường.

Có kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Có  khả năng tổ chức chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

3- Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp. Có học vị tiến sĩ. Có ngoại ngữ trình độ C trở lên và đọc, nghe, nói thông thạo một ngại ngữ thông dụng về chuyên môn.

4- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân chính trị.

5- Đã có ít nhất 5 năm tham gia quản lý trường cán bộ quản lý hoặc đại học, từ cấp trưởng bộ môn và tương đương trở lên.

6- Tuổi khi bổ nhiệm không quá 50 đối với cán bộ nữ và 55 đối với cán bộ nam.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ

1- Là giảng viên hoặc tương đương trở lên.

2- Năng lực lãnh đạo và quản lý:

Am hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý bồi dưỡng cán bộ và giáo dục đào tạo nói chung.

Có tín nhiệm, giữ được đoàn kết thống nhất trong  đội ngũ cán bộ công nhân viên trong trường.

Có kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý công tác  đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Có khả năng tổ chức chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

3- Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp, yêu cầu học vị tiến sĩ hoặc có thể là thạc sĩ, nhưng còn có khả năng tiếp tục học tập nâng cao. Có ngoại ngữ trình độ C trở lên và đọc, nghe, nói thông thạo một ngoại ngữ thông dụng về chuyên môn.

Riêng đối với phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo và nghiên cứu khoa học phải có các tiêu chuẩn như đối với hiệu trưởng.

4- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân chính trị.

5- Đã có ít nhất 5 năm tham gia quản lý giáo dục đại học từ cấp phó trưởng bộ môn và tương đương trở lên.

6- Tuổi khi bổ nhiệm không quá 50 đối với cán bộ nữ và 55 đối với cán bộ nam.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG

1- Là giảng viên chính hoặc tương đương trở lên.

2- Năng lực lãnh đạo và quản lý:

Am hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý giáo dục đào tạo đại học, cao đẳng.

Có tín nhiệm, giữ được vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp được sức mạnh đội ngũ cán bộ công nhân viên trong trường.

Có kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng. Có khả năng tổ chức chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

3- Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp, yêu cầu học vị  từ thạc sĩ trở lên. Có ngoại ngữ trình độ C trở lên.

4- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân chính trị.

5- Đã có ít nhất 5 năm tham gia giảng dạy hoặc quản lý giáo dục đại học, cao đẳng từ cấp trưởng bộ môn trở lên.

6- Tuổi khi bổ nhiệm không quá 50 đối với cán bộ nữ và 55 đối với cán bộ nam.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  TRƯỜNG CAO ĐẲNG

1- Là giảng viên hoặc tương đương trở lên.

2- Năng lực lãnh đạo và quản lý:

Am hiểu về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý giáo dục đào tạo đại học , cao đẳng. 

Có tín nhiệm, giữ được đoàn kết thống nhất, tập hợp được đội ngũ cán bộ khoa học trong  đội ngũ cán bộ công nhân viên trong trường.

Có năng lực quản lý công tác giáo dục đào tạo cao đẳng. Có khả năng tổ chức chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

3- Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp, có trình độ đại học trở lên nhưng còn có khả năng tiếp tục học tập nâng cao. Có ngoại ngữ trình độ  B  trở lên.

Riêng đối với phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo và nghiên cứu khoa học phải có các tiêu chuẩn như đối với hiệu trưởng.

4- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân chính trị.

5- Đã có ít nhất 5 năm tham gia giảng dạy hoặc quản lý giáo dục đại học, cao đẳng từ cấp phó trưởng bộ môn trở lên.

6- Tuổi khi bổ nhiệm không quá 50 đối với cán bộ nữ và 55 đối với cán bộ nam.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC

1- Là giáo viên trung học hoặc tương đương trở lên.

2- Năng lực lãnh đạo và quản lý:

Am hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đào tạo trung học chuyên nghiệp.

Có tín nhiệm, đoàn kết, tập hợp được sức mạnh của đội ngũ cán bộ trong đơn vị.

Có năng lực quản lý giáo dục đào tạo trung học chuyên nghiệp. Có khả năng tổ chức chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

3- Có trình độ đại học trở lên về một chuyên môn phù hợp nhiệm vụ đào tạo của trường. Có ngoại ngữ trình độ B trở lên.

4- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân chính trị.

5- Đã qua giảng dạy hay quản lý trường trung học chuyên nghiệp ít nhất 5 năm, hoặc là cán bộ, công chức ngành giáo dục đào tạo ít nhất 10 năm.

6- Tuổi khi bổ nhiệm không quá 50 đối với cán bộ nữ và 55 đối với cán bộ nam.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC

1- Là giáo viên trung học hoặc tương đương trở lên.

2- Năng lực lãnh đạo và quản lý:

Am hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đào tạo trung học chuyên nghiệp.

Có tín nhiệm, tập hợp được đội ngũ cán bộ  trong đơn vị.

Có năng lực quản lý và tổ chức chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

3- Có trình độ đại học trở lên về một chuyên môn phù hợp nhiệm vụ đào tạo của trường. Có ngoại ngữ trình độ B trở lên.  

4- Có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.

5- Đã qua giảng dạy ít nhất 3 năm, hoặc là cán bộ, công chức ngành giáo dục đào tạo ít nhất 6 năm.

  6- Tuổi khi bổ nhiệm không quá 50 đối với cán bộ nữ và 55 đối với cán bộ nam.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG DẠY NGHỀ

1- Là giáo viên trung học hoặc tương đương trở lên.

2- Năng lực lãnh đạo và quản lý:

Am hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực đào tạo dạy nghề.

Có tín nhiệm và giữ được đoàn kết nhất trí trong đơn vị, tập hợp được sức mạnh của đội ngũ cán bộ trong đơn vị.

Có năng lực quản lý dạy nghề. Có khả năng tổ chức chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

3- Có trình độ đại học trở lên về một chuyên môn phù hợp nhiệm vụ đào tạo của trường. Có ngoại ngữ trình độ B trở lên. 

4- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân chính trị.

5- Phải là giáo viên, đã qua giảng dạy ở một trường chuyên nghiệp ít nhất là 5 năm.

6- Tuổi khi bổ nhiệm không quá 50 đối với cán bộ nữ và 55 đối với cán bộ nam.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG DẠY NGHỀ

1- Là giáo viên trung học hoặc tương đương trở lên.

2- Năng lực lãnh đạo và quản lý:

Am hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý khoa học kỹ thuật và đào tạo.

Có tín nhiệm, giữ được đoàn kết thống nhất, tập hợp được đội ngũ cán bộ khoa học trong  đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong trường.

Có quá trình công tác thực tế, kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng. Có khả năng tổ chức chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

3- Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao. Yêu cầu có học vị từ đại học trở lên. Có ngoại ngữ trình độ B trở lên. 

4- Có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.

5- Phải là giáo viên, đã qua giảng dạy ở một trường chuyên nghiệp ít nhất là 3 năm.

6- Tuổi khi bổ nhiệm không quá 50 đối với cán bộ nữ và 55 đối với cán bộ nam.

II-3. Cán bộ quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT.

GIÁM  ĐỐC SỞ

1- Là chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên.

2- Năng lực lãnh đạo và quản lý:

Am hiểu sâu sắc tình hình chính trị, kinh tế xã hội của địa phương và cả nước. Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao. Có kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý điều hành, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được cán bộ công nhân viên tín nhiệm.

3- Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực quản lý của Ngành. Có ngoại ngữ trình độ B trở lên. Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.

4- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân chính trị.

5- Có 5 năm làm công tác quản lý Nhà nước từ cấp trưởng phòng của sở, lãnh đạo nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp huyện và tương đương trở lên.

6- Tuổi khi bổ nhiệm không quá 50 đối với cán bộ nữ và 55 đối với cán bộ nam.

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

1- Là chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

2- Năng lực lãnh đạo và quản lý:

Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế xã hội của địa phương và cả nước, nắm vững chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của Sở và phần việc được giao.

3- Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực quản lý của Ngành. Có ngoại ngữ trình độ B trở lên. Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.

4- Có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.

5- Có 3 năm làm công tác quản lý  Nhà nước từ cấp phó phòng sở, lãnh đạo nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp huyện và tương đương trở lên.

6- Tuổi khi bổ nhiệm không quá 50 đối với cán bộ nữ và 55 đối với cán bộ nam.

II-4. Cán bộ quản lý sản xuất, kinh doanh.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY        

1- Là chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên.

2- Về năng lực lãnh đạo và quản lý:

- Am hiểu và có năng lực vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn hoạt động của đơn vị, đề ra được chiến lược phát triển Tổng công ty phù hợp  với yêu cầu chung của Bộ, thích hợp với cơ chế thị trường. Xây dựng được mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh phù hợp với năng lực của Tổng công ty.

- Đã qua thực tiễn và kinh nghiệm công tác lãnh đạo, quản lý có hiệu quả từ cấp giám đốc công ty và tương đương trở lên. Có năng lực tổ chức quản lý, giám sát, phát hiện, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh.

-  Có tín nhiệm tập hợp được sức mạnh đoàn kết của các đơn vị thành viên Tổng công ty.

3- Về kiến thức và năng lực chuyên môn:

Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở lên phù hợp nhiệm vụ được giao. Có ngoại ngữ trình độ B trở lên. Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.

4- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân chính trị.

5- Tuổi khi bổ nhiệm không quá 50 đối với cán bộ nữ và 55 đối với cán bộ nam.

UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

- Tiêu chuẩn các Uỷ viên Hội đồng quản trị, lấy tiêu chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị làm căn cứ. Năng lực trình độ, quá trình công tác và đào tạo Uỷ viên Hội đồng quản trị có thể thấp hơn Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhưng năng lực chuyên sâu từng mặt phải giỏi. Do vậy năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của Uỷ viên Hội đồng quản trị phải chuyên sâu từng mặt phù hợp với nhiệm vụ phân công. Cụ thể là:

- Uỷ viên kiêm Trưởng Ban kiểm soát phải có trình độ nghiệp vụ sâu về tài chính và có kinh nghiệm tổ chức kiểm tra, kiểm soát.

- Uỷ viên về kinh tế phải có trình độ nghiệp vụ sâu về quản trị doanh nghiệp, am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước. Có năng lực tổ chức sản xuất kinh doanh.

- Uỷ viên về khoa học công nghệ, phải có trình độ chuyên môn cao và am hiểu sâu về khoa học công nghệ.

TỔNG  GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY

1- Là chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên.

2- Về năng lực lãnh đạo và quản lý:

- Biết vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng , chính sách và pháp luật của Nhà nước trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh.

- Năng động, sáng tạo và nhạy bén trong tổ chức và điều hành sản xuất kinh doanh, thích ứng với cơ chế thị trường. Có giải pháp tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với thị trường đạt hiệu quả kinh tế cao.

- Dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Có năng lực tổ chức và đôn đốc, kiểm tra. Phối hợp được hoạt động của các thành viên Tổng công ty.

- Đã kinh qua thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh  có hiệu quả từ cấp  giám đốc công ty và tương đương trở lên. Có tín nhiệm và tập hợp đoàn kết trong các đơn vị thành viên.

3- Về kiến thức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở lên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Tổng công ty. Có ngoại ngữ  trình độ B trở lên. Đối với tổng công ty xuất nhập khẩu, đơn vị có quan hệ nhiều với nước ngoài yêu cầu có 1 ngoại ngữ thông thạo.

- Đã được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý kinh tế theo quy định.

4- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân chính trị.

5- Tuổi khi bổ nhiệm không quá 50 đối với cán bộ nữ và 55 đối với cán bộ nam.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

1- Là chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

2- Về năng lực lãnh đạo và quản lý :

- Nắm được chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong quản lý kinh tế.

- Có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Năng động sáng tạo, quyết đoán và tự chịu trách nhiệm lĩnh vực phụ trách. Tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết và có tín nhiệm trong đơn vị.

- Đã kinh qua lãnh đạo, quản lý có hiệu quả  từ  cấp  phó giám đốc công ty và tương đương trở lên.

3- Về kiến thức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên phù hợp với nhiệm vụ được giao. Có ngoại ngữ  trình độ B trở lên. Đã được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý kinh tế theo quy định.

4- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

5- Tuổi khi bổ nhiệm không quá 50 đối với cán bộ nữ và 55 đối với cán bộ nam.

GIÁM  ĐỐC CÔNG TY

1- Là chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên.

2- Về năng lực lãnh đạo và quản lý:

- Biết vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng , chính sách và pháp luật của Nhà nước trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh.

- Năng động, sáng tạo và nhạy bén trong tổ chức và điều hành sản xuất kinh doanh, thích ứng với cơ chế thị trường. Có giải pháp tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với thị trường đạt hiệu quả kinh tế cao.

- Dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Đã kinh qua thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp giám đốc xí nghiệp và tương đương trở lên. Có tín nhiệm và tập hợp đoàn kết trong cán bộ chủ chốt đơn vị.

3- Về kiến thức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ:

- Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của công ty. Có ngoại ngữ  trình độ B trở lên

- Đã học qua chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý kinh tế theo quy định.

4- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

5- Tuổi khi bổ nhiệm không quá 50 đối với cán bộ nữ và 55 đối với cán bộ nam.

PHÓ GIÁM  ĐỐC CÔNG TY

1- Là chuyên viên  hoặc tương đương trở lên.

2- Về năng lực lãnh đạo và quản lý:

- Năng động, sáng tạo và nhạy bén trong tổ chức và điều hành từng mặt của sản xuất kinh doanh, thích ứng với cơ chế thị trường theo nhiệm vụ được phân công.

- Dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm lĩnh vực phụ trách. Tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Đã kinh qua thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp phó giám đốc xí nghiệp và tương đương trở lên. Có tín nhiệm trong cán bộ chủ chốt đơn vị.

3- Về kiến thức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ:

- Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của công ty. Có ngoại ngữ  trình độ B trở lên

- Đã học qua chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý kinh tế theo quy định.

4- Có trình độ lý luận chính trị trung cấp.

5- Tuổi khi bổ nhiệm không quá 50 đối với cán bộ nữ và 55 đối với cán bộ nam.

KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

1- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật. Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ kế toán.

2- Thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm nếu có nghiệp vụ chuyên môn về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm đối với người có chuyên môn nghiệp vụ kế toán  bậc trung cấp.

3- Nắm vững chủ trương, chính sách và quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế, vận dụng được vào quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh. Có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Không có sai sót về nghiệp vụ, đảm bảo đúng các quy định của Luật Kế toán.

4- Có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng.

5- Có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.

6- Tuổi khi bổ nhiệm không quá 50 đối với cán bộ nữ và 55 đối với cán bộ nam.

Trên đây là Tiêu chuẩn các chức danh  cán bộ lãnh đạo  quản lý thuộc Bộ. Trong quá trình triển khai áp dụng, nếu có vấn đề cần kiến nghị sửa đổi, các cơ quan, đơn vị báo cáo Bộ (qua Vụ tổ chức cán bộ) xem xét quyết định./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi