Quyết định 4213/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 08/12/2014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4213/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 4213/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 08/12/2014
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4213/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành:22/12/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

   BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

-------------------------------------

Số: 4213/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

 Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tính
đến ngày 08 tháng 12 năm 2014
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH18 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 08/12/2014 (Có Danh mục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng(để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ; Văn phòng

 Chủ tịch Nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở VHTTDL các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ TP;

- Công báo;

     KT.BỘ TRƯỞNG

     THỨ TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

     Huỳnh Vĩnh Ái

 

 

 

 

 

 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

 

       

 

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 08 tháng 12 năm 2014

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:4213/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12  năm 2014  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, kí hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.      

Quyết định

Số 63/2008/QĐ-TTg

Ngày 19/5/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị thay thế bằng Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg ngày 13/3/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/5/2014

2.      

Quyết định

Số 66/2008/QĐ-TTg

Ngày 23/5/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị thay thế bằng Quyết định số 22/2014/QĐ-TTg ngày 13/3/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/5/2014

3.      

Quyết định

Số: 95/2008/QĐ-TTg

Ngày 10/7/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bị thay thế bằng Quyết định số 39/2014/QĐ-TTg ngày 15/7/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

01/9/2014

4.      

Thông tư liên tịch

Số: 06/2006/TTLT- BVHTT-BBCVT-BCA

Ngày 01/6/2006

Về quản lý trò chơi trực tuyến (online games)

Bị bãi bỏ theo Khoản 2 Điều 45 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin mạng

01/9/2013

5.      

Quyết định

Số: 01/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 18/01/2008

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị bãi bỏ theo Điều 1 Thông tư số 15/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/02/2015

6.      

Quyết định

Số: 12/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 10/3/2008

Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức ngành Thể dục thể thao.

Bị thay thay thế bởi Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT/BVHTTDL-BNV ngày 17/10/2014 Quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.

15/12/2014

7.      

Quyết định

Số: 18/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 11/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

Bị bãi bỏ theo Điều 1 Thông tư số 15/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/02/2015

8.      

Quyết định

Số: 24/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 31/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính

Bị bãi bỏ theo Điều 1 Thông tư số 15/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/02/2015

9.      

Quyết định

Số: 81/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 15/9/2008

Ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị bãi bỏ theo Điều 1 Thông tư số 15/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/02/2015

10.   

Quyết định

Số: 46/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 26/6/2008

Về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch"

Bị thay thế bằng Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL ngày 01/10/2014 Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch"

15/11/2014

11.   

Thông tư

Số: 14/2010/TT-BVHTT

Ngày 31/12/2010

Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

Bị thay thế bằng Thông tư số 03/2014/TT-BVHTTDL ngày 26/5/2014 quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

01/8/2014

12.   

Thông tư

Số: 01/2012/TT-BVHTT

Ngày 18/01/2012

Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, xét công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"

Bị thay thế bằng Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan dạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị dạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"

01/10/2014

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1

Nghị định

Số: 92/2007/NĐ-CP

Ngày 01/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

Điều 15

 

 

 

 

 

 

Khoản 2 Điều 36

 

 

 


Điều 42

Bị sửa đổi, bổ sung theo Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/2/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

Bị sửa đổi theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/2/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/2/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

01/01/2014

2

Thông tư

Số: 88/2008/TT-BVHTTDL

Ngày 30/12/2008

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

Điểm d Khoản 1.1 Mục 1 Phần III

Khoản 2.1 Mục 2 Phần III

 

 

 

 

 

 

Khoản 2.1 Mục 2 Phần III

 

Khoản 5.2 Mục 5 Phần VI

Bị sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

Bị sửa đổi theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

Bị sửa đổi, bổ sung theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

10/02/2015

3

Thông tư

Số: 01/2009/TT-BVHTTDL

Ngày 22/01/2009

Hướng dẫn hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật tại Việt Nam và đưa triển lãm văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam ra nước ngoài quy định tại Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

Phần “triển lãm văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam ra nước ngoài”

Căn cứ ban hành Thông tư số 01/2009/TT-BVHTTDL phần “triển lãm văn hóa” là Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

- Ngày 06/11/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 về việc ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng  thay thế Nghị định số 11/2006/NĐ-CP;

- Ngày 02/10/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 02/10/2013 về hoạt động Mỹ thuật, tại Khoản 2 Điều 40 Nghị định này đã bãi bỏ  Chương IV Nghị định số 103/2009/NĐ-CP về “triển lãm văn hóa nghệ thuật”

01/12/2013

4

Thông tư

Số: 12/2010/TT-BVHTTDL

Ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã

Tiêu chí số 1, số 2 Điều 6

 Bị sửa đổi, bổ sung theo Điều 1 Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm văn hóa - Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu Thể thao thôn

01/01/2015

5

Thông tư

Số: 17/2010/TT-BVHTTDL

Ngày 31/12/2010

Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8

Bị sửa đổi theo Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

10/02/2015

6

Thông tư

Số: 02/2011/TT-BVHTTDL

Ngày 10/01/2011 Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

Điểm c, khoản 7 Điều 4

Bị sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 14/2014/TT-BVHTTDL ngày 10/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/01/2011 Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

01/01/2015

7

Thông tư

Số: 06/2011/TT-BVHTTDL

Ngày 08/3/2011

Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn

Tiêu chí số 1, số 2 Điều 6

Bị sửa đổi, bổ sung theo Điều 2 Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL/TT ngày 30/5/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm văn hóa - Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu Thể thao thôn

15/7/2014

8

Thông tư

Số 03/2013/TT-BVHTTDL

Ngày 28/01/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

 

Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 2

 


 


 

Khoản 2 Điều 2

 

 

 

 

Điều 3

 

 

 

Mẫu 02: Biên bản của Hội đồng nghệ thuật

 

 


 

 

Mẫu 05: Quyết định cho phép đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thi trang

Bị sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL
Bị sửa đổi theo khoản 2 Điều 3 Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

Bị bãi bỏ theo Điều 2 Thông tư số 15/2013/TT-BVHTTDL ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

 Bị bãi bỏ theo Điều 3 Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL bị bãi bỏ theo Điều 2 Thông tư số 15/2013/TT-BVHTTDL. Biên bản của Hội đồng nghệ thuật được thực hiện theo mẫu tại phụ lục kèm theo của Thông tư số 15/2013/TT-BVHTTDL

Bị sửa đổi, bổ sung theo Khoản 3 Điều 3 Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

15/02/2014

 

 

 

 

 

15/02/2014

 

 

 

 

15/02/2014

 

 


15/03/2013

 

 

 

 

 

 

15/02/2014

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất