Quyết định 2450/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

 

Số: 2450/QĐ-BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 7  năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng và các tổ chức tài chính,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Đính chính sai sót về số thứ tự và lỗi chính tả tại Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, bao gồm:

- Khoản 3 mục A phần III;

- Điểm 2.1 khoản 2 mục B phần III;

- Khoản 4 mục B phần III;

- Mẫu số 02/BC-VDB ban hành kèm theo Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007.

(Chi tiết cụ thể theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng và các tổ chức tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội,

- Văn phòng Chủ tịch nước,

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,

- Các Bộ, CQ ngang bộ, CQ thuộc CP,

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,

- Toà án nhân dân tối cao,

- Kiểm toán Nhà nước,

- Cơ quan TW của các đoàn thể,

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp),

- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW,

- Sở TC, KBNN các tỉnh, thành phố,

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TC,

- Công báo,

- Website Chính phủ,

- Website Bộ Tài chính,

- Lưu: VT, Vụ TCNH.

TUQ. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

Đinh Văn Nhã

 

 

 

Phụ lục

Đính chính sai sót trong Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính

 

I. Đính chính sai sót về số thứ tự trình bày

 

STT

Phần cần chỉnh sửa

Số thứ tự trong TT số 69/2007/TT-BTC

Số thứ tự đính chính

1

Khoản 3 mục A phần III

3.4

3.3

2

Khoản 4 mục B phần III

4.2 (e)

4.2 (d)

3

Điểm 2.1 khoản 2 mẫu số 02/BC-VDB

2.1.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 2.2.5

2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5

4

Điểm 3.2 khoản 3 mẫu số 02/BC-VDB

3.1.1; 3.1.2

3.2.1; 3.2.2

 

II. Đính chính lỗi chính tả

 

Phần cần chỉnh sửa

Nội dung lỗi chính tả

Đính chính

Điểm 2.1 khoản 2

mục B phần II

 

Dự án thuộc đối tượng hỗ trợ sau đầu tư quy định tại điểm 1, mục B, phần III Thông tư này nhưng không vay vốn…

Dự án thuộc đối tượng hỗ trợ sau đầu tư quy định tại khoản 1, mục B, phần III Thông tư này nhưng không vay vốn…

Phụ lục tính thời hạn

hỗ trợ sau đầu tư

(Kèm theo Thông tư số     /2007/TT-BTC ngày    của Bộ Tài chính)

(Kèm theo Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007  của Bộ Tài chính)

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2450/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2450/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Văn Nhã
Ngày ban hành: 23/07/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!