Quyết định 2330/QĐ-BGTVT 2018 tổ chức Bộ phận Một cửa giải quyết TTHC Bộ Giao thông Vận tải

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2330/QĐ-BGTVT

Quyết định 2330/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức Bộ phận Một cửa (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2330/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành:31/10/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức Bộ phận Một cửa tại Bộ GT-VT

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 2330/QĐ-BGTVT về việc tổ chức Bộ phận Một cửa (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giao thông Vận tải ngày 31/10/2018.

Bộ phận Một cửa bao gồm:

- Tại cơ quan Bộ: Đại diện Văn phòng Bộ và các Vụ có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính. Lãnh đạo Văn phòng Bộ là Trưởng bộ phận.

- Tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục: Đường sắt Việt Nam, Hành không Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam: Đại diện Văn phòng Tổng cục, các Cục và các đơn vị có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính. Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục, các Cục là Trưởng bộ phận.

Thành viên Bộ phận Một cửa làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và chịu trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2330/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 2330/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC BỘ PHẬN MỘT CỬA (BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH) THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tổ chức Bộ phận Một cửa (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

1. Bộ phận Một cửa được tổ chức tại cơ quan Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam (sau đây gọi là Tổng cục, các Cục).

2. Bộ phận Một cửa bao gồm:

a) Tại cơ quan Bộ: Đại diện Văn phòng Bộ và các Vụ có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính. Lãnh đạo Văn phòng Bộ là Trưởng bộ phận.

b) Tại Tổng cục, các Cục: Đại diện Văn phòng Tổng cục, các Cục và các đơn vị có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính. Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục, các Cục là Trưởng bộ phận.

3. Thành viên Bộ phận Một cửa làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và chịu trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo phân công của Trưởng bộ phận; được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

4. Bộ trưởng quyết định thành lập, ban hành Quy chế, quy trình làm việc đối với Bộ phận một cửa tại cơ quan Bộ. Tổng cục trưởng, Cục trưởng quyết định thành lập, ban hành Quy chế, quy trình làm việc đối với Bộ phận một cửa của Tổng cục, các Cục bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận Một cửa thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Văn phòng Bộ

a) Bố trí trụ sở, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Bộ phận Một cửa; quản lý toàn diện các hoạt động của Bộ phận Một cửa;

b) Xây dựng trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định thành lập, danh sách nhân sự và Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cơ quan Bộ;

c) Tổng hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ.

2. Các Vụ thuộc Bộ có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm cử công chức đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tham gia Bộ phận Một cửa.

3. Tổng cục, các Cục có liên quan

a) Quyết định thành lập và danh sách nhân sự Bộ phận Một cửa tại Tổng cục, các Cục;

b) Bố trí trụ sở, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Bộ phận Một cửa; quản lý toàn diện các hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cơ quan mình;

c) Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận một cửa tại Tổng cục, các Cục có liên quan.

4. Trung tâm Công nghệ thông tin: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Tổng cục, các Cục có liên quan xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, VP (P.KSTTHC).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi