Quyết định 20/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ Xây dựng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 20/QĐ-BXD

Quyết định 20/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:20/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Lại Quang
Ngày ban hành:08/01/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng do HĐND, UBND ban hành
Ngày 08/01/2013, Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 20/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ Xây dựng.
Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND cấp tỉnh ban hành có liên quan đến lĩnh vực thuôc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; các văn bản khác do HĐND và UBND, Sở Xây dựng ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; các nội dung khác có liên quan đến việc ban hành, kiểm tra, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng tại địa phương.
Việc kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật sẽ được tiến hành ở 06 tỉnh, thành phố, cụ thể như sau: tỉnh Điện Biên và Lai Châu vào tháng 3/2013; ở thành phố Hải Phòng, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Bình Thuận vào tháng 4/2013 và tỉnh Thừa Thiên vào tháng 07/2013.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 20/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------------
Số: 20/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
-------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
năm 2013 của Bộ Xây dựng
----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
 
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế ;
Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
 Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ Xây dựng như sau:
1. Nội dung kiểm tra:
- Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành có liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
- Các văn bản khác do HĐND, UBND, Sở Xây dựng ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
- Các nội dung khác có liên quan đến việc ban hành, kiểm tra, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng tại địa phương.
2. Lịch kiểm tra:
 

 
STT
Cơ quan được kiểm tra
Lịch kiểm tra
 
 
Tỉnh Điện Biên
Tháng 3/2013
   
2
Tỉnh Lai Châu
Tháng 3/2013
 
3
Thành phố Hải Phòng
Tháng 4/2013
 
4
Tỉnh Tây Ninh
Tháng 4/2013
 
5
Tỉnh Bình Thuận
Tháng 4/2013
 
6
Tỉnh Thừa Thiên- Huế
Tháng 7/2013

 
Điều 2. Giao Vụ Pháp chế lập kế hoạch triển khai chi tiết và thông báo trước cho cơ quan được kiểm tra, các đơn vị có liên quan.
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
 - Như điều 3;                                              
 - Bộ trưởng (để b/c);
 - UBND, HĐND và SXD các tỉnh, th/phố:
Điện Biên, Lai Châu, Hải Phòng, Tây Ninh,
Bình Thuận, Thừa Thiên- Huế;    
 - Lưu: VT, PC.                                                                             
    
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
Cao Lại Quang

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi