Quyết định 196/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 của Ủy ban Dân tộc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 196/QĐ-UBDT

Quyết định 196/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 của Ủy ban Dân tộc
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:196/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng
Ngày ban hành:25/07/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------------------
Số: 196/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
 
Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 của Ủy ban Dân tộc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban;
- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ);
- Lưu: VT, KSTTHC.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Hà Hùng

 
 
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2011 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-UBDT ngày 25 tháng 7 năm 2011
 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
 

TT
Nội dung công việc
Đơn vị thực hiện
Đơn vị phối hợp
Thời gian thực hiện
1
Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban và các Vụ, đơn vị trong việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính.
Văn phòng (Phòng Kiểm soát TTHC)
Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban
Tháng 5/2011 đến tháng 9/2011
2
Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban và các Vụ, đơn vị trong việc thống kê, cập nhật, công bố TTHC.
Văn phòng (Phòng Kiểm soát TTHC)
Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban
Tháng 5/2011 đến tháng 9/2011
3
Cho ý kiến đối với các dự thảo văn bản QPPL quy định về TTHC; thực hiện việc đánh giá tác động, tính toán chi phí đối với các quy định TTHC (theo quy trình kiểm soát TTHC).
Văn phòng (Phòng Kiểm soát TTHC) Các Vụ, đơn vị soạn thảo văn bản QPPL có quy định TTHC
Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban (có liên quan đến việc ban hành TTHC)
Tháng 5 đến tháng 12/2011
4
Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 06/8/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính cho các Vụ, đơn vị trong Ủy ban.
Văn phòng (Phòng Kiểm soát TTHC); Trung tâm thông tin
Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban
Tháng 7, 8/2011
5
Tổ chức họp tham vấn với các bên liên quan, các hiệp hội, tổ chức xã hội để cho ý kiến đối với các văn bản QPPL quy định về TTHC.
Văn phòng (Phòng Kiểm soát TTHC)
Các tổ chức, hiệp hội có liên quan (nếu cần thiết)
Tháng 5 đến tháng 12/2011
6
Xây dựng kế hoạch truyền thông (xây dựng chuyên san, chuyên mục, bản tin, phim tư liệu…) phục vụ công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của Ủy ban.
Trung tâm thông tin, Văn phòng Ủy ban
Các Vụ, đơn vị có liên quan
Tháng 7, 8/2011
7
Kiểm soát việc công bố và cập nhật, đăng tải TTHC, các văn bản quy định về TTHC đã được công bố vào CSDL Quốc gia.
Văn phòng (Phòng Kiểm soát TTHC)
Trung tâm Thông tin và các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban
Tháng 5/2011 đến tháng 12/2011
8
Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP theo yêu cầu của Chính phủ.
Văn phòng (Phòng Kiểm soát TTHC)
Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban
Tháng 7/2011
9
Tham mưu Soạn thảo Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc công bố TTHC mới đã thực thi phương án đơn giản hóa theo Nghị quyết số 53/NQ-CP.
Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban chủ trì soạn thảo Văn bản QPPL
Văn phòng (Phòng Kiểm soát TTHC)
Tháng 7, 8/2011
10
Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính.
Văn phòng (Phòng Kiểm soát TTHC); Trung tâm Thông tin
Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban
Tháng 5/2011 đến tháng 12/2011

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi