Quyết định 194/QĐ-UBQGCPĐT Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 194/QĐ-UBQGCPĐT

Quyết định 194/QĐ-UBQGCPĐT của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tửSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:194/QĐ-UBQGCPĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:23/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch hoạt động của Ủy ban QG về Chính phủ điện tử năm 2020

Ngày 23/3/2020, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đã ra Quyết định 194/QĐ-UBQGCPĐT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2020.

Theo đó, trong Quý I/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông cho ý kiến về Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu về tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử. Đồng thời, trong Quý II/2020, Bộ Công an cho ý kiến về dự thảo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, Bộ Công an cho ý kiến về việc triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia và Dân cư; Nâng cấp Cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông phục vụ hoạch định chính sách, quy hoạch đô thị.

Ngoài ra, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử sẽ thành lập các đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP tại Bộ: Công An, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nội vụ, y tế, tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tại các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hải phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang , Yên Bái, Lào Cai, Bắc Kạn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn,…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 194/QĐ-UBQGCPĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN QUÓC GIA

VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

__________________

Số: 194/QĐ-UBQGCPĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành K
ế hoạch hoạt động
của
y ban Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2020

____________________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập y ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập y ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-UBQGCPĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch y ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ban hành Quy chế hoạt động của y ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-UBQGCPĐT ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch y ban Quốc gia về Chính phủ điện tử sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế hoạt động của y ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc y ban Quốc gia về Chính phủ điện tử,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2020.

Điều 2. Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm điều phối trong việc bảo đảm thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Thành viên UBQG về Chính phủ điện tử;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, UBQGCPĐT

CHỦ TỊCH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

                                                                    

 

 

 

ỦY BAN QUỐC GIA

VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định 194/QĐ-UBQGCPĐT ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử)

 

 

STT

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Thời gian hoàn thành

Kết quả dự kiến

Ghi chú

 

I

Xây dựng, hoàn thiện thể chế

 

1

Cho ý kiến về Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông

Quý I/2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (Ủy ban)

 

 

2

Cho ý kiến về dự thảo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bộ Công an

Quý II/2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

 

3

Cho ý kiến về Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030

Bộ Thông tin và Truyền thông

Quý III/2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

 

II

Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử và các hệ thống thông tin đổi mới phương thức làm việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp

 

1

Cho ý kiến về việc triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư

Bộ Công an

Năm 2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

 

2

Cho ý kiến về việc nâng cấp Cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông phục vụ hoạch định chính sách, quy hoạch đô thị

Bộ Công an

Năm 2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

 

3

Cho ý kiến về việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

Bộ Tư pháp

Năm 2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

 

4

Cho ý kiến về việc xây dựng Hệ thống tham vấn chính sách, văn bản quy phạm pháp luật

Văn phòng Chính phủ

Quý III/2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

 

5

Cho ý kiến về việc xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

 

6

Cho ý kiến về việc xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án đầu tư; tiếp tục triển khai, hoàn thiện các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về đầu tư công, giám sát đánh giả đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

 

7

Cho ý kiến về việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Năm 2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

 

8

Cho ý kiến về việc triển khai Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Năm 2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

 

9

Cho ý kiến về việc xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý II/2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

 

III

Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ quá hạn theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ (Nghị quyết số 17/NQ-CP)

 

1

Cho ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về việc sử dụng các thiết bị, máy móc đối với các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử để bảo đảm an toàn thông tin mạng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Quý II/2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

 

2

Cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quý III/2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

 

3

Cho ý kiến về Đề án bảo đảm an ninh mạng trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử

Bộ Công an

Năm 2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

 

IV

Công tác kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP

 

1

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ- CP tại các Bộ: Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư

- Trưởng đoàn: Phó Chủ tịch thường trực ủy ban

- Thành viên: Do Trưởng đoàn quyết định

Năm 2020

Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP

 

 

2

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ- CP tại các Bộ: Xây dựng, Nội vụ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Trưởng đoàn: Phó Chủ tịch Ủy ban

- Thành viên: Do Trưởng đoàn quyết định

Năm 2020

Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP

 

 

3

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP tại các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc

- Trưởng đoàn: Ủy viên Ủy ban, Bộ trưởng Bộ Công an

- Thành viên: Do Trưởng đoàn quyết định

Năm 2020

Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP

 

 

4

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ- CP tại các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Hải Phòng

- Trưởng đoàn: Ủy viên Ủy ban, Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Thành viên: Do Trưởng đoàn quyết định

Năm 2020

Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP

 

 

5

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ- CP tại các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang

- Trưởng đoàn: Ủy viên Ủy ban, Bộ trưởng Bộ Ké hoạch và Đầu tư

- Thành viên: Do Trưởng đoàn quyết định

Năm 2020

Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP

 

 

6

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyét số 17/NQ- CP tại các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai

- Trường đoàn: Ủy viên Ủy ban. Bô trưởng Bô Giáo due

và Đào tạo

- Thành viên: Do Trưởng đoàn quyết định

Năm 2020

Báo cáo kết quả

kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP

 

 

7

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ- CP tại các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng

- Truởng đoàn: Ủy viên Ủy ban, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

- Thành viên: Do Trưởng đoàn quyết định

Năm 2020

Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP

 

 

8

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ- CP tại các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn

- Trưởng đoàn: Ủy viên Ủy ban, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Thành viên: Do Trưởng đoàn quyết định

Năm 2020

Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP

 

 

9

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ- CP tại các tỉnh: Điện Biên, Sơn La

- Trưởng đoàn: Ủy viên Ủy ban, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

- Thành viên: Do Trưởng đoàn quyết định

Năm 2020

Báo cáo két quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP

 

 

10

Kiểm tra tình hình thục hiện Nghị quyết số 17/NQ- CP tại các tỉnh: An Giang, Quảng Bình

- Trưởng đoàn: Ủy viên Ủy ban, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

- Thành viên: Do Trưởng đoàn quyết định

Năm 2020

Báo cáo kết quả kiếm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP

 

 

11

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-

CP tại các tỉnh: Tuyên Quang, Thái Nguyên

- Trưởng đoàn: Ủy viên Ủy ban, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ

- Thành viên: Do Trưởng đoàn quyết định

Năm 2020

Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP

 

V

Các hoạt động khác

1

Tổ chức các cuộc họp của Ủy ban

Tổ công tác giúp việc Ủy ban (Tổ công tác)

Năm 2020

Thông báo kết luận cuộc họp

 

2

Phổ biến, tuyên truyền về tình hình triển khai, kết quả xây dựng Chính phủ điện tử

Tổ công tác; các bộ, ngành, địa phương; các cơ quan thông tấn, báo chí

Năm 2020

 

 

3

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này

Tổ công tác

Năm 2020

 

 

4

Tổng kết hoạt động năm 2020 và xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2021

Tổ công tác

Tháng 12/2020

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

 

                 
 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi