Quyết định 1774/QĐ-TTCP 2017 Danh mục TTHC thực hiện qua DV bưu chính công ích

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1774/QĐ-TTCP

Quyết định 1774/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ
Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1774/QĐ-TTCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Công Huẩn
Ngày ban hành:18/07/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công của Thanh tra Chính phủ

Ngày 18/07/2017, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1774/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ.
Theo Quyết định này, Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn, phòng chống tham nhũng. Trong đó, các thủ tục được thực hiện tiếp nhận hồ sở, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích gồm: Thủ tục giải quyết khiếu nại; Thủ tục giải quyết tố cáo; Thủ tục xử lý đơn. Thủ tục không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích gồm thủ tục tiếp công dân và thủ tục phòng chống tham nhũng.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Để tìm hiểu thêm về quy định nêu trên, bạn đọc tham khảo:

Quyết định 1774/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ

Xem chi tiết Quyết định 1774/QĐ-TTCP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------
Số: 1774/QĐ-TTCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ
----------
TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm sát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn, phòng chống tham nhũng được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Điều 2. Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện:
- Niêm yết danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
- Bổ sung phương thức giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích (nếu có) khi sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính.
- Chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích để triển khai thực hiện dịch vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các cục, vụ, đơn vị có liên quan thuộc Thanh tra Chính phủ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
 Nơi nhận:
- Tổng Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Tổng Thanh tra CP;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thanh tra Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Như Điều 4;
- Website Thanh tra Chính phủ;
- Lưu: VT, PC.
KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Đ
ng Công Huẩn
 
 
 
 
DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Kèm theo Quyết định số 1774/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Thanh tra chính phủ)
 

STT
Tên TTHC
Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
Căn cứ pháp lý
1
Thủ tục giải quyết khiếu nại
Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Quyết định số 1585/QĐ-TTCP ngày 21/6/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ
1.1
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cơ quan Trung ương
Thực hiện
Thực hiện
1.2
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
Thực hiện
Thực hiện
1.3
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
Thực hiện
Thực hiện
1.4
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
Thực hiện
Thực hiện
1.5
Giải quyết khiếu nại lần hai tại cơ quan Trung ương
Thực hiện
Thực hiện
1.6
Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh
Thực hiện
Thực hiện
1.7
Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
Thực hiện
Thực hiện
2
Thủ tục giải quyết tố cáo
 
 
Quyết định số 1585/QĐ-TTCP ngày 21/6/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ
2.1
Giải quyết tố cáo tại cơ quan Trung ương
Thực hiện
Thực hiện
2.2
Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh
Thực hiện
Thực hiện
2.3
Giải quyết tố cáo tại cấp huyện
Thực hiện
Thực hiện
2.4
Giải quyết tố cáo tại cấp xã
Thực hiện
Thực hiện
3
Thủ tục tiếp công dân
 
 
Quyết định số 1585/QĐ-TTCP ngày 21/6/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ
3.1
Tiếp công dân tại cơ quan Trung ương, cấp Bộ
Không thực hiện
Thực hiện
3.2
Tiếp công dân tại cấp tỉnh
Không thực hiện
Thực hiện
3.3
Tiếp công dân tại cấp huyện
Không thực hiện
Thực hiện
3.4
Tiếp công dân tại cấp xã
Không thực hiện
Thực hiện
4
Thủ tục xử lý đơn
 
 
Quyết định số 1585/QĐ-TTCP ngày 21/6/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ
4.1
Xử lý đơn tại các cơ quan Trung ương
Thực hiện
Thực hiện
4.2
Xử lý đơn tại cấp tỉnh
Thực hiện
Thực hiện
4.3
Xử lý đơn tại cấp huyện
Thực hiện
Thực hiện
4.4
Xử lý đơn tại cấp xã
Thực hiện
Thực hiện
5
Thủ tục phòng chống tham nhũng
 
 
Quyết định số 1585/QĐ-TTCP ngày 21/6/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ
5.1
Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập
Không thực hiện
Không thực hiện
5.2
Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
Không thực hiện
Không thực hiện
5.3
Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập
Không thực hiện
Không thực hiện
5.4
Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
Thực hiện
Thực hiện
5.5
Thủ tục thực hiện việc giải trình
Không thực hiện
Thực hiện

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi