Quyết định 1675/QÐ-BVHTTDL 2024 tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cho cơ quan thuộc BVHTTDL (Đợt 1)

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1675/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1675/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Đợt 1)
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1675/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:21/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tiêu chuẩn xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 21/6/2024, Quyết định 1675/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Đợt 1).

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Đợt 1) bao gồm:

 • Văn phòng Bộ: 1 chiếc (25-30 chỗ) với mục đích đưa đón các đoàn công tác liên Bộ, liên ngành, các đơn vị thuộc bộ làm nhiệm vụ chính trị tại các địa phương;
 • Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và tạp kỹ Việt Nam: (25-30 chỗ) với mục đích chở giáo viên và các thiết bị giảng dạy, thực hành tại các tỉnh; các đoàn học sinh đi tham dự các cuộc thi và các đoàn sinh viên đi thực tập;
 • Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội: 1 chiếc (35-45 chỗ) với mục đích chở giáo viên và các thiết bị giảng dậy, thực hành tại các tỉnh; các đoàn sinh viên lớn đi biểu và thực tập;
 • Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Cần Thơ: 1 chiếc (35-45 chỗ) với mục đích chở các vận động viên của các đội tuyển tập huấn, thi đấu, các đoàn vận động viên lớn của các đội tuyển tập huấn, thi đấu;...

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1675/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
__________

Số: 1675/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng
cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Đợt 1)

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Đợt 1) (chi tiết theo phụ lục đính kèm).
Điều 2. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức được ban hành. Các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 221/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2022, Quyết định số 325/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 02 năm 2022, Quyết định số 361/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Bộ Tài chính (để biết);

- Trung tâm CNTT (để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ);

- Lưu: VT,KHTC, Hà.10.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Tạ Quang Đông

Phụ lục

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị
trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Đợt 1)

(Kèm theo Quyết định số 1674/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 06 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

Đơn vị

Số lượng (chiếc)

Chủng loại

Đối tượng/ mục đích sử dụng

I

Khối Quản lý Nhà nước

 

 

 

1

Văn phòng Bộ

1

25-30 chỗ

Đưa đón các đoàn công tác liên Bộ, liên ngành, các đơn vị thuộc bộ làm nhiệm vụ chính trị tại các địa phương

II

Khối Đào tạo

 

 

 

2

Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và tạp kỹ Việt Nam

1

25-30 chỗ

Chở giáo viên và các thiết bị giảng dạy, thực hành tại các tỉnh; các đoàn học sinh đi tham dự các cuộc thi và các đoàn sinh viên đi thực tập

3

Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

1

25-30 chỗ

Chở giáo viên và các thiết bị giảng dậy, thực hành tại các tỉnh; các đoàn sinh viên đi biểu diễn và thực tập.

4

Học viện âm nhạc Huế

1

25-30 chỗ

Chở giáo viên và các thiết bị giảng dậy, thực hành tại các tỉnh; các đoàn sinh viên đi biểu diễn và thực tập.

5

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

1

25-30 chỗ

Chở giáo viên và các thiết bị giảng dậy, thực hành tại các tỉnh; các đoàn sinh viên đi biểu diễn và thực tập.

6

Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

1

25-30 chỗ

Chở giáo viên và các thiết bị giảng dậy, thực hành tại các tỉnh; các đoàn sinh viên đi biểu diễn và thực tập.

7

Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh

1

Xe tải gắn cần cẩu

Phục vụ xưởng điêu khắc đá tại trường

8

Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội

1

35-45 chỗ

Chở giáo viên và các thiết bị giảng dậy, thực hành tại các tỉnh; các đoàn sinh viên lớn đi biểu và thực tập.

9

Trường Đại học Sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh

1

25-30 chỗ

Chở giáo viên và các thiết bị giảng dậy, thực hành tại các tỉnh; các đoàn sinh viên đi biểu diễn và thực tập.

10

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

1

25-30 chỗ

Chở giáo viên và các thiết bị giảng dạy, thực hành tại các tỉnh; các đoàn sinh viên đi tham dự các giải thi đấu và các đoàn sinh viên đi thực tập

1

35-45 chỗ

Chở giáo viên và các thiết bị giảng dạy, thực hành tại các tỉnh; các đoàn sinh viên lớn đi tham dự các giải thi đấu và các đoàn sinh viên lớn đi thực tập

11

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nng

1

25-30 chỗ

Chở giáo viên và các thiết bị giảng dạy, thực hành tại các tỉnh; các đoàn sinh viên đi tham dự các giải thi đấu và các đoàn sinh viên đi thực tập

12

Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh

1

25-30 chỗ

Chở giáo viên và các thiết bị giảng dạy, thực hành tại các tỉnh; các đoàn sinh viên đi tham dự các giải thi đấu và các đoàn sinh viên đi thực tập

1

35-45 chỗ

Chở giáo viên và các thiết bị giảng dạy, thực hành tại các tỉnh; các đoàn sinh viên lớn đi tham dự các giải thi đấu và các đoàn sinh viên lớn đi thực tập

13

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc

1

25-30 chỗ

Chở giáo viên và các thiết bị giảng dậy, thực hành tại các tỉnh; các đoàn sinh viên đi biểu diễn và thực tập.

14

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

1

35-45 chỗ

Chở giáo viên và các thiết bị giảng dậy, thực hành tại các tỉnh; các đoàn sinh viên lớn đi biểu và thực tập.

15

Trường Cao đẳng trang trí Đồng Nai

1

25-30 chỗ

Chở giáo viên và các thiết bị giảng dậy, thực hành tại các tỉnh; các đoàn sinh viên đi biểu diễn và thực tập.

16

Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội

1

25-30 chỗ

Chở giáo viên và các thiết bị giảng dậy, thực hành tại các tỉnh; các đoàn sinh viên đi biểu diễn và thực tập.

17

Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng

1

35-45 chỗ

Chở giáo viên và các thiết bị giảng dậy, thực hành tại các tỉnh; các đoàn sinh viên lớn đi biểu và thực tập.

18

Trường Cao đẳng du lịch Nha Trang

1

35-45 chỗ

Chở giáo viên và các thiết bị giảng dậy, thực hành tại các tỉnh; các đoàn sinh viên lớn đi biểu và thực tập.

19

Trường Cao đẳng du lịch Vũng Tàu

1

35-45 chỗ

Chở giáo viên và các thiết bị giảng dậy, thực hành tại các tỉnh; các đoàn sinh viên lớn đi biểu và thực tập.

20

Trường Cao đẳng du lịch Cần Thơ

1

25-30 chỗ

Chở giáo viên và các thiết bị giảng dậy, thực hành tại các tỉnh; các đoàn sinh viên đi biểu diễn và thực tập.

III

Khối Bảo tàng

 

 

 

21

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

1

Xe quét rác

Phục vụ vệ sinh (hút, quét lá) tại Khu di tích

IV

Khối Nghệ thuật biểu diễn

 

 

 

22

Nhà hát Tuồng Việt Nam

2

35-45 chỗ

Chở các đoàn diễn viên lớn đi biểu diễn

2

Xe tải 2T-5T

Chở đạo cụ, nhạc cụ, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng biểu diễn

23

Nhà hát Chèo Việt Nam

2

25-30 chỗ

Chở các đoàn diễn viên đi biểu diễn

2

Xe tải 2T-5T

Chở đạo cụ, nhạc cụ, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng biểu diễn

24

Nhà hát Cải lương Việt Nam

2

35-45 chỗ

Chở các đoàn diễn viên lớn đi biểu diễn

2

Xe tải 2T-5T

Chở đạo cụ, nhạc cụ, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng biểu diễn

25

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc

1

35-45 chỗ

Chở các đoàn diễn viên lớn đi biểu diễn

2

Xe tải 2T-5T

Chở đạo cụ, nhạc cụ, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng biểu diễn

26

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

1

Xe tải 2T-5T

Chở đạo cụ, nhạc cụ, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng biểu diễn

27

Nhà hát Kịch Việt Nam

2

25-30 chỗ

Chở các đoàn diễn viên đi biểu diễn

2

Xe tải 2T-5T

Chở đạo cụ, nhạc cụ, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng biểu diễn

28

Nhà hát Tuổi trẻ

1

25-30 chỗ

Chở các đoàn diễn viên đi biểu diễn

1

35-45 chỗ

Chở các đoàn diễn viên lớn đi biểu diễn

1

Xe tải 2T-5T

Chở đạo cụ, nhạc cụ, trang thiết bị âm thanh biểu diễn

29

Nhà hát Múa rối Việt Nam

1

25-30 chỗ

Chở các đoàn diễn viên đi biểu diễn

30

Liên đoàn Xiếc Việt Nam

2

35-45 chỗ

Chở các đoàn diễn viên lớn đi biểu diễn

1

Xe tải 2T-5T

Chở thú, đạo cụ, nhạc cụ, trang thiết bị âm thanh biểu diễn.

1

Xe tải gắn cần cẩu

31

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam

1

25-30 chỗ

Chở các đoàn diễn viên đi biểu diễn

1

35-45 chỗ

Chở các đoàn diễn viên lớn đi biểu diễn

1

Xe tải 2T-5T

Chở đạo cụ, nhạc cụ, trang thiết bị âm thanh biểu diễn

32

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam

2

35-45 chỗ

Chở các đoàn diễn viên đi biểu diễn

1

Xe tải 2T-5T

Chở đạo cụ, nhạc cụ, trang thiết bị âm thanh biểu diễn

V

Khối Kỹ thuật điện ảnh

 

 

 

33

Trung tâm chiếu phim Quốc gia

1

25-30 chỗ

Chở các đoàn liên hoan phim.

34

Trường quay Cổ Loa

1

25-30 chỗ

Chở bối cảnh, thiết bị điện ảnh

VI

Khối thông tin, thư viện, triển lãm và hỗ trợ khác

 

 

 

35

Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam

1

25-30 chỗ

Phục vụ nhiệm vụ tổ chức triển lãm tại các tỉnh

VII

Các đơn vị trực thuộc Cục Thể dục thể thao

 

 

 

36

Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội

1

25-30 chỗ

Chở các vận động viên của các đội tuyển tập huấn, thi đấu, các đoàn vận động viên lớn của các đội tuyển tập huấn, thi đấu.

1

35-45 chỗ

37

Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nng

1

25-30 chỗ

Chở các vận động viên của các đội tuyển tập huấn, thi đấu, các đoàn vận động viên lớn của các đội tuyển tập huấn, thi đấu.

1

35-45 chỗ

38

Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

1

25-30 chỗ

Chở các vận động viên của các đội tuyển tập huấn, thi đấu, các đoàn vận động viên lớn của các đội tuyển tập huấn, thi đấu.

1

35-45 chỗ

39

Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Cần Thơ

1

35-45 chỗ

Chở các vận động viên của các đội tuyển tập huấn, thi đấu, các đoàn vận động viên lớn của các đội tuyển tập huấn, thi đấu.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi