Quyết định 1586/QĐ-TTg công nhận huyện Tiên Lữ, Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới 2019

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

--------

Số: 1586/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

----------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định s 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành ph trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định s 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tưởng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công b địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình s 6956/TTr-BNN- VPĐP ngày 06 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Điều 2. Giao y ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo y ban nhân dân huyện Tiên Lữ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Th tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các thành viên BCDTW các CTMTQG;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Văn phòng Điều phối NTMTW (Bộ NNPTNT);

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên;

- Sở NN&PTNT, Văn phòng ĐPNTM tỉnh Hưng Yên;

- Huyện ủy, UBND huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên;

VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, TCCV, CN, TKBT, QHĐP;

- Lưu: VT, NN (3) Hải

 

 

KT.THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1586/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1586/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 14/10/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!