Quyết định 1458/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thiết lập hệ thống công chức, viên chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1458/QĐ-BHXH

Quyết định 1458/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thiết lập hệ thống công chức, viên chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1458/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:03/12/2015Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Bảo hiểm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
Số: 1458/QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2015

 
QUYẾT ĐỊNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
------------------------------------
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
 
Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Nghị định s63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định s48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đi, bsung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ;
Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ vviệc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính;
Căn cứ Công văn s5957/BTP-KSTT ngày 19/8/2013 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Pháp chế và Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
1. Ban Pháp chế: công chức, viên chức thuộc Ban.
2. Ban Thu, Ban Tài chính - Kế toán, Ban Sổ - Thẻ, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Ban Tổ chức cán bộ: Mỗi đơn vị tối thiểu 02 cán bộ đầu mối.
3. Các đơn vị khác trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương: Mỗi đơn vị tối thiểu 01 cán bộ đầu mối.
4. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh): Tối thiểu 04 cán bộ đầu mối thuộc Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh, phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính, phòng Tổ chức cán bộ, phòng Kiểm tra.
5. Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện): Tối thiểu 01 cán bộ đầu mối.
1. Cán bộ đầu mối có nhiệm vụ tham mưu giúp thủ trưởng đơn vị chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:
a) Kiểm soát quy định thủ tục hành chính:
- Đánh giá tác động của thủ tục hành chính về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và tính hiệu quả trước khi ban hành;
- Thẩm định quy định về thủ tục hành chính.
b) Kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính:
- Công bố thủ tục hành chính;
- Niêm yết công khai thủ tục hành chính;
- Giải quyết thủ tục hành chính;
- Kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính.
c) Rà soát thủ tục hành chính:
- Đánh giá, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính;
- Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính.
d) Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tổ chức.
2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ quy định tại Điểm a, c, d Khoản 1 Điều này; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện căn cứ quy định tại Điểm b, c, d Khoản 1 Điều này để giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ đầu mối thuộc đơn vị quản lý.
1. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi chung là Tổng Giám đốc) quyết định phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và các đơn vị giúp việc Tổng Giám đốc tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định này trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Ban Pháp chế.
2. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc quyết định phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định này và gửi về Ban Pháp chế để tổng hợp, theo dõi.
3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quyết định phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 1 Quyết định này trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh và gửi về Ban Pháp chế để tổng hợp, theo dõi.
1. Trách nhiệm Ban Pháp chế
a) Tổng hợp danh sách cán bộ đầu mối quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và các đơn vị giúp việc Tổng Giám đốc tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định này trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định phê duyệt.
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công chức, viên chức làm đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính đối với các đơn vị trong toàn Ngành.
2. Trách nhiệm Ban Tổ chức cán bộ
Phối hợp với Ban Pháp chế tham mưu, đề xuất Tổng Giám đốc việc thiết lập (hoặc bãi bỏ) hệ thống công chức, viên chức làm đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
3. Trách nhiệm Ban Tài chính - Kế toán
Phối hợp với Ban Pháp chế, Ban Tổ chức cán bộ tham mưu, đề xuất Tổng Giám đốc việc thực hiện chi trả chế độ đối với cán bộ đầu mối theo quy định.
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và công chức, viên chức làm đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, TCCB (3b), PC (8b).
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi