Quyết định 1392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 5 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1392/QĐ-TTg

Quyết định 1392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 5 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1392/QĐ-TTg Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:13/08/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
---------
Số:1392/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
V VIC BAN HÀNH DANH MC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN
CH TRÌ SON THO CÁC VĂN BN QUY ĐNH CHI TIT THI HÀNH CÁC LUT
ĐƯC QUC HI KHÓA XIII THÔNG QUA TẠI K HP TH 5 VÀ PHÁP LNH
SA ĐI, B SUNG MT S ĐIU CA PHÁP LNH QUẢN LÝ, S DNG VŨ KHÍ,
VT LIU N VÀ CÔNG C H TR
----------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 5 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Điều 2. Cơ quan chủ trì khẩn trương soạn thảo và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
-
Thủ tưng, các Phó Thủ tướng CP;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
-
Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ;
-
Lưu: VT, PL(3).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 
 
DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 5 VÀ PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1392/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 

Số TT
Tên luật, pháp lệnh, ngày có hiệu lực
Tên văn bản
Cơ quan chủ trì soạn thảo
Cơ quan phối hợp
Thời gian trình
1.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 01/01/2014
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Bộ Tài chính
Các Bộ, cơ quan liên quan
Tháng 10/2013
2.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng 01/01/2014
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
Bộ Tài chính
Các Bộ, cơ quan liên quan
Tháng 10/2013
3.
 
Nghị định quy định chi tiết một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
Bộ Tài chính
Các Bộ, cơ quan liên quan
Đã trình theo thủ tục rút gọn
4.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú 01/01/2014
Nghị định thay thế Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP
Bộ Công an
Các Bộ, ngành liên quan
Tháng 12/2013
5.
Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 Luật doanh nghiệp 01/08/2013
Nghị định sửa đổi Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký lại doanh nghiệp của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Các bộ, ngành liên quan
Tháng 8/2013
6.
Luật phòng, chống thiên tai 01/05/2014
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Các Bộ: LĐTB&XH, TT&TT, TC, NG, NV, TP, QP, Ủy ban tìm kiếm cứu nạn và các Bộ, ngành liên quan
Tháng 3/2014
7.
Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Các Bộ: TC, TP, CT, LĐTB&XH và các Bộ, ngành liên quan
Tháng 3/2014
8.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về cấp độ rủi ro thiên tai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Bộ NN&PTNT
Tháng 3/2014
9.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Bộ NN&PTNT
Tháng 3/2014
10.
Luật giáo dục quốc phòng và an ninh 01/01/2014
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
Bộ Quốc phòng
Các Bộ, ngành liên quan
Tháng 9/2013
11.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) Trung ương, Hội đồng GDQPAN quân khu; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng GDQPAN các cấp
Bộ Quốc phòng
Các Bộ, ngành liên quan
Tháng 9/2013
12.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống và quy định điều kiện thành lập trung tâm GDQPAN thuộc nhà trường quân đội
Bộ Quốc phòng
Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan
Tháng 9/2013
13.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống và quy định điều kiện thành lập trung tâm GDQPAN thuộc cơ sở giáo dục đại học
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan
Tháng 9/2013
14.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên, giảng viên GDQPAN cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan
Tháng 9/2013
15.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo giảng viên GDQPAN cho các trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2014 - 2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan
Tháng 9/2013
16.
Luật khoa học và công nghệ 01/01/2014
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các tổ chức có liên quan
Tháng 10/2013
17.
Nghị định về đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ
Các Bộ: TC, KH&ĐT, TP và các cơ quan, tổ chức có liên quan
Tháng 10/2013
18.
Nghị định quy định về việc sử dụng, trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan
Tháng 11/2013
19.
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ về thành lập Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, Nghị định số 201/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn, Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 của Chính phủ về thông tin khoa học và công nghệ, Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29/03/2006 của Chính phủ về thống kê khoa học và công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ
Các Bộ: TC, KH&ĐT, TP và các cơ quan, tổ chức có liên quan
Tháng 11/2013
20.
Nghị định quy định về chính sách thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài
Bộ Ngoại giao
Các Bộ: KH&CN, NV, GD&ĐT, TP và các cơ quan, tổ chức có liên quan
Tháng 11/2013
21.
Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao
Bộ Khoa học và Công nghệ
Các Bộ: KH&ĐT, TP và các cơ quan, tổ chức có liên quan
Tháng 12/2014
22.
Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Bộ Khoa học và Công nghệ
Các Bộ: NV, TP và các cơ quan, tổ chức có liên quan
Tháng 12/2015
23.
Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Các Bộ: KH&CN, TP và các cơ quan, tổ chức có liên quan
Tháng 11/2013
24.
Luật hòa giải ở cơ sở 01/01/2014
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở
Bộ Tư pháp
Các Bộ, cơ quan liên quan
Tháng 10/2013
25.
Luật phòng, chống khủng bố 01/10/2013
Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền, hình thức tạm ngừng, lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân khủng bố, tài trợ cho khủng bố
Bộ Công an
Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan
Tháng 9/2013 theo thủ tục rút gọn.
26.
Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp
Bộ Công an
Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan
Tháng 9/2013 theo thủ tục rút gọn.
27.
Nghị định của Chính phủ quy định thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp chống khủng bố và người chỉ huy chống khủng bố
Bộ Công an
Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan
Tháng 9/2013 theo thủ tục rút gọn.
28.
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 01/03/2014
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Bộ Công thương
Các Bộ: TP, CA, QP, KH&ĐT và các cơ quan liên quan
Tháng 12/2013 theo thủ tục rút gọn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi