Quyết định 12/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2012

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 12/QĐ-BGTVT

Quyết định 12/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2012
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:12/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh La Thăng
Ngày ban hành:02/01/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------
Số: 12/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012
------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2012 (tính đến hết ngày 31/12/2012).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Trang Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Công báo;
- Lãnh đạo Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.
BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng
 
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012)
 
STT
Tên loại - Số ký hiệu
Nội dung trích yếu
Cơ quan ban hành
Ngày, tháng, năm ban hành
Lý do hết hiệu lực
VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
1
Nghị định số 33/2011/NĐ-CP
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Chính phủ
16/5/2011
Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ban hành ngày 19/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
2
Quyết định số 38/2004/QĐ-BGTVT
Quyết định ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Bộ Giao thông vận tải
24/12/2004
Bị thay thế bởi Thông tư số 31/2012/TT-BGTVT ban hành ngày 01/8/2012 quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
3
Quyết định số 13/2005/QĐ-BGTVT
Quyết định ban hành “Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm thường xảy ra tai nạn giao thông trên đường bộ đang khai thác”
Bộ Giao thông vận tải
02/02/2005
Bị thay thế bởi Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT ban hành ngày 20/7/2012 quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác
4
Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT
Quyết định ban hành Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Bộ Giao thông vận tải
15/02/2005
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ban hành ngày 31/7/2012 quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
5
Thông tư số 258/1998/TT-BGTVT
Hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Bộ Giao thông vận tải
18/8/1998
Bị thay thế bởi Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
6
Thông tư số 43/2011/TT-BGTVT
Thông tư quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của thương nhân nhập khẩu xe ô tô.
Bộ Giao thông vận tải
9/6/2011
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2012/TT-BGTVT quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu xe ô tô.
VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG HẢI
1
Quyết định số 2214/QĐ-TCKT
Hướng dẫn thu lệ phí IMO đối với tàu biển Việt Nam
Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện
28/11/1990
Bị thay thế bởi Thông tư số 25/2012/TT-BGTVT ban hành ngày 03/7/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Hội phí tham gia Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO).
2
Thông tư số 187/TT-TCKT
Hướng dẫn thu lệ phí IMO đối với tàu biển Việt Nam
Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện
28/11/1990
Bị thay thế bởi Thông tư số 25/2012/TT-BGTVT ban hành ngày 03/7/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Hội phí tham gia Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO).
3
Quyết định số 1831/2001/QĐ-BGTVT
Quyết định về việc ban hành Tiêu chuẩn đăng kiểm viên tàu biển
Bộ Giao thông vận tải
12/6/2001
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 65/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 27/12/2011 quy định về đăng kiểm viên tàu biển.
4
Quyết định số 64/2005/QĐ-BGTVT
Quyết định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam
Bộ Giao thông vận tải
30/11/2005
Bị thay thế bởi Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 28/11/2011 quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam.
5
Thông tư số 17/2009/TT-BGTVT
Thông tư về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.
Bộ Giao thông vận tải
11/8/2009
Bị thay thế bởi Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT ban hành ngày 20/7/2012 quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.
VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG
1
Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT
Quyết định ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam
Bộ Giao thông vận tải
5/02/2007
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ban hành ngày 01/8/2012 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng.
2
Thông tư số 17/2011/TT-BGTVT
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam.
Bộ Giao thông vận tải
31/3/2011
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ban hành ngày 01/8/2012 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng.
VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT
1
Quyết định số 22/2006/QĐ-BGVT
Quyết định về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 348-06 “Yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông đường sắt”;
Bộ Giao thông vận tải
04/5/2006
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 67/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 29/12/2011 về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt.
2
Quyết định số 21/2006/QĐ-BGTVT
Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn ngành số 22 TCN 347-06 “Phương tiện giao thông đường sắt - Toa xe khách - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới”;
Bộ Giao thông vận tải
04/5/2006
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 67/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 29/12/2011 về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt.
3
Quyết định số 23/2006/QĐ-BGTVT
Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn ngành số 22 TCN 349-06 “Phương tiện giao thông đường sắt - Toa xe - Phương pháp kiểm tra khi sản xuất, lắp ráp mới”;
Bộ Giao thông vận tải
04/5/2006
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 67/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 29/12/2011 về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt.
4
Quyết định số 46/2006/QĐ-BGTVT
Quyết định ban hành tiêu chuẩn ngành số 22 TCN 358-06 “Phương tiện giao thông đường sắt - Đầu máy Diesel - Phương pháp kiểm tra khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới”;
Bộ Giao thông vận tải
27/12/2006
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 67/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 29/12/2011 về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt.
5
Quyết định số 47/2006/QĐ-BGTVT
Quyết định ban hành tiêu chuẩn ngành số 22 TCN 357-06 “Phương tiện giao thông đường sắt - Đầu máy Diesel - yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới”;
Bộ Giao thông vận tải
27/12/2006
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 67/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 29/12/2011 về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt.
6
Quyết định số 38/2007/QĐ-BGTVT
Quyết định về việc ban hành các tiêu chuẩn ngành số 22 TCN 364-07 “Phương tiện giao thông đường sắt - Hệ thống hãm gió ép đầu máy Diesel - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra” và tiêu chuẩn ngành số 22 TCN 365-07 “Phương tiện giao thông đường sắt - Toa xe hàng - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới”;
Bộ Giao thông vận tải
10/8/2007
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 67/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 29/12/2011 về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt.
VBQPPL ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
1
Quyết định số 4099/2000/QĐ-BGTVT
Quyết định ban hành tiêu chuẩn ngành “Quy tắc báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam”.
Bộ Giao thông vận tải
28/12/2000
Bị thay thế bởi Thông tư số 73/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 30/12/2011 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam”.
2
Quyết định số 11/2005/QĐ-BGTVT
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4099/2000/QĐ-BGTVT
Bộ Giao thông vận tải
17/01/2005
Bị thay thế bởi Thông tư số 73/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 30/12/2011 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam”.
3
Quyết định số 50/2006/QĐ-BGTVT
Quyết định ban hành tiêu chuẩn ngành: quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa.
Bộ Giao thông vận tải
28/12/2006
Bị thay thế bởi Thông tư số 70/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 30/12/2011 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “quy phạm về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa”.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi