Quyết định 112/QĐ-HĐĐPĐBSCL 2023 kế hoạch hoạt động các tháng cuối năm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 112/QĐ-HĐĐPĐBSCL

Quyết định 112/QĐ-HĐĐPĐBSCL của Hội đồng điều phối Vùng đồng bằng sông Cửu Long kế hoạch hoạt động các tháng cuối năm 2023 của Hội đồng điều phối Vùng đồng bằng sông Cửu Long
Cơ quan ban hành: Hội đồng điều phối Vùng đồng bằng sông Cửu LongSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:112/QĐ-HĐĐPĐBSCLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Khái
Ngày ban hành:29/11/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch hoạt động các tháng cuối năm 2023 của Hội đồng điều phối Vùng ĐBSCL

Ngày 29/11/2023, Hội đồng điều phối Vùng đồng bằng sông Cửu Long ban hành Quyết định số 112/QĐ-HĐĐPĐBSCL về kế hoạch hoạt động các tháng cuối năm 2023 của Hội đồng điều phối Vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Quyết định này.

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố là thành viên Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các tháng cuối năm 2023 đúng thời hạn quy định, cụ thể:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

 • Hội thảo lấy ý kiến về xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù mang tính kết nối, phát triển đột phá cho vùng ĐBSCL;
 • Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 và tổng kết hoạt động của Hội đồng điều phối vùng năm 2023, xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2024;
 • Báo cáo nghiên cứu chính sách ưu đãi đặc biệt để phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp thành khu kinh tế tổng hợp.

- Bộ Giao thông Vận tải:

 • Hoàn thành lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
 • Điều phối, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân đáp ứng kế hoạch đề ra đối với dự án Cao tốc Bắc Nam phía Đông, Bắc Nam phía Tây;
 • Rà soát, lập điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

- Bộ Tài chính: khẩn trương báo cáo Thủ tướng về các nội dung tài chính liên quan đến các đề xuất dự án trong khoản vay hỗ trợ vùng ĐBSCL (các dự án Mekong DPO)…

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đôn đốc các Thành viên Hội đồng điều phối vùng triển khai theo tiến độ các nhiệm vụ đã được giao tại Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 112/QĐ-HĐĐPĐBSCL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG ĐIỀU PHỐI VÙNG

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
  ___________________

Số: 112/QĐ-HĐĐPĐBSCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Kế hoạch hoạt động các tháng cuối năm 2023
 của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG VÙNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 974/QĐ-TTg ngày 19/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long;

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-HĐĐPĐBSCL ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trong các tháng cuối năm 2023 của các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố là thành viên Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Điều 2.

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố là thành viên Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các tháng cuối năm 2023 đúng thời hạn quy định.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đôn đốc các Thành viên Hội đồng điều phối vùng triển khai theo tiến độ các nhiệm vụ đã được giao tại Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hoạt động.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có thành viên Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như khoản 2 Điều 3;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Ban Kinh tế Trung ương;

- Văn phòng Trung ương;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Các thành viên Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long;

- Tỉnh ủy, thành ủy, HĐND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL;

- Bộ KHĐT: Vụ KTĐPLT;

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân;

- Trợ lý TTg, các Vụ: QHĐP, CN;

- Lưu: VT, HĐĐPĐBSCL (2b)Thg. 65

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

Lê Minh Khái

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG ĐIỀU PHỐI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 112/QĐ-HĐĐPĐBSVL ngày 29 tháng 11 năm 2023)

 

STT

Tên đơn vị

Nội dung

Cấp trình

Thời gian dự kiến

Ghi chú

I

Các nhiệm vụ của thành viên Hội đồng điều phối vùng

     

1

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

       

(1)

 

Hội thảo lấy ý kiến về xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù mang tính kết nối, phát triển đột phá cho vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quý IV/2023

QĐ số 974/QĐ-TTg ngày 19/8/2023 và QĐ số 52/QĐ- HĐĐPĐBSCL ngày 31/8/2023

(2)

 

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Tổng kết hoạt động của Hội đồng điều phối vùng năm 2023, xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2024

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2023

QĐ số 974/QĐ-TTg ngày 19/8/2023 và QĐ số 52/QĐ- HĐĐPĐBSCL ngày 31/8/2023

(3)

 

Báo cáo nghiên cứu chính sách ưu đãi đặc biệt để phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp thành khu kinh tế tổng hợp

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2023

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ

2

Bộ Giao thông vận tải

       

(1)

 

Hoàn thành lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2023

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ

(2)

 

Điều phối, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân đáp ứng kế hoạch đề ra đối với dự án Cao tốc Bắc Nam phía Đông, Bắc Nam phía Tây.

Bộ GTVT

Quý IV/2023

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ

(3)

 

Rà soát, lập điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ GTVT

Quý IV/2023

 

(4)

 

Báo cáo nghiên cứu, đầu tư cảng biển nước sâu trong vùng để giảm chi phí vận chuyển, thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư, tăng tính liên kết vùng và sức cạnh tranh của các địa phương trong Vùng.

Bộ GTVT

Quý IV/2023

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch HĐ ĐPV tại Hội nghị điều phối vùng ĐBSCL ngày 27/9/2023

3

Bộ Tài chính

Khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các nội dung tài chính liên quan đến các đề xuất dự án trong khoản vay hỗ trợ vùng ĐBSCL (các dự án Mekong DPO).

Bộ Tài chính

Tháng 10/2023

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch HĐ ĐPV tại Hội nghị điều phối vùng ĐBSCL ngày 27/9/2023

4

Bộ Xây dựng

 

 

 

 

(1)

 

Tổng kết thực hiện Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ và khu vực bị sạt lở tại đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2023

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ

(2)

 

Trình Đề án xây dựng các nhà máy nước quy mô vùng tại đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2023

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ

5

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

 

(1)

 

Trình Đề án phát triển các trung tâm đầu mối về nông nghiệp gắn với vùng chuyên canh, kết nối với các đô thị gồm: Trung tâm đầu mối tổng hợp ở thành phố cần Thơ gắn với phát triển dịch vụ logistics ở Hậu Giang, trung tâm đầu mối ở An Giang, Đồng Tháp gắn với vùng nguyên liệu về thủy sản nước ngọt, trái cây, lúa gạo vùng sinh thái nước ngọt; trung tâm đầu mối ở Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng gắn với vùng nguyên liệu về thủy sản khu vực ven biển, trung tâm đầu mối ở Tiền Giang, Bến Tre gắn với vùng nguyên liệu chính về trái cây, rau màu

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2023

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ

(2)

 

Trình Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2023

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ; Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch HĐ ĐPV tại Hội nghị vùng ĐBSCL ngày 27/9/2023

(3)

 

Trình Đề án thành lập hành lang đa dạng sinh học kết nối Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau - sân chim Đầm Dơi - Thạnh Phú - Khu dự trữ sinh quyển cần Giờ; hình thành trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học tại Phú Quốc

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2023

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ

(4)

 

Báo cáo tình hình thực hiện về Đề xuất cơ chế điều phối liên kết các hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị đối với các mặt hàng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2023

QĐ số 974/QĐ-TTg ngày 19/8/2023 và QĐ số 52/QĐ- HĐĐPĐBSCL ngày 31/8/2023. Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch HĐ ĐPV tại Hội nghị vùng ĐBSCL ngày 27/9/2023

(5)

 

Báo cáo tình hình thực hiện về Đề xuất cơ chế điều phối các hoạt động hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu; phòng chống lũ, kiểm soát xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2023

QĐ số 974/QĐ-TTg ngày 19/8/2023 và QĐ số 52/QĐ- HĐĐPĐBSCL ngày 31/8/2023; Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch HĐ ĐPV tại Hội nghị vùng ĐBSCL ngày 27/9/2023

(6)

 

Xây dựng Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta (ha) chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2023

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 18/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển NNNT bền vững vùng ĐBSCL, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu

(7)

 

Xây dựng Đề án “Đào tạo chuyển đổi nghề cho lao động nông nghiệp nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

..

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2023

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 18/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển NNNT bền vững vùng ĐBSCL, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu

6

Bộ Khoa học và Công nghệ

Chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố cần Thơ, các bộ, cơ quan liên quan xem xét Đề án thành lập Khu công nghệ cao cần Thơ và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập Khu công nghệ cần Thơ

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2023

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ

7

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

 

 

 

(1)

 

Nghiên cứu, đề xuất tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, thiết lập hệ thống thông tin vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2023

QĐ số 974/QĐ-TTg ngày 19/8/2023 và QĐ số 52/QĐ- HĐĐPĐBSCL ngày 31/8/2023

(2)

 

Báo cáo kết quả chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, hệ thống thông tin cơ sở phối hợp với các bộ, ngành và địa phương thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2023

 

8

Bộ Y Tế

Trình Đề án phát triển Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ thành trung tâm y tế chuyên sâu của vùng; hoàn chỉnh các bệnh viện đa khoa vùng tại Kiên Giang, Đồng Tháp và Tiền Giang

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2023

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ

9

UBND thành phố Cần Thơ

Trình Đề án đầu tư phát triển Trung tâm Logistics tại Cái Cui (Cần Thơ) và mở rộng dịch vụ logistics hàng không

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2023

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ

10

UBND tỉnh

Kiên Giang

 

 

 

 

(1)

 

Trình Đề án xây dựng Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2023

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ

(2)

 

Trình Đề án phát triển Kiên Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2023

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ

11

UBND tỉnh An Giang

Báo cáo tình hình lập Đề án đầu tư Khu kinh tế cửa khẩu An Giang.

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2023

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ

12

Các Bộ, địa phương là thành viên Hội đồng điều phối

Vùng

 

 

 

 

(1)

 

Thành lập/ kiện toàn Tổ điều phối cấp Bộ và Tổ điều phối cấp tỉnh

Bộ, ngành, địa phương có liên quan

Quý IV/2023

QĐ số 974/QĐ-TTg ngày 19/8/2023 và QĐ số 52/QĐ- HĐĐPĐBSCL ngày 31/8/2023

(2)

 

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đề ra tại Quyết định 974/QĐ-TTg ngày 19/8/2023

Bộ, ngành, địa phương có liên quan

Theo tiến độ quy định tại QĐ 974/QĐ- TTg

QĐ số 974/QĐ-TTg ngày 19/8/2023 và QĐ số 52/QĐ- HĐĐPĐBSCL ngày 31/8/2023

(3)

 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW

Bộ, ngành, địa phương có liên quan

Theo tiến độ quy định tại Nghị quyết 78/NQ-CP

Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi