Quyết định 1060/QĐ-BXD 2019 công nhận thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang là đô thị loại III

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

-------------

Số: 1060/QĐ-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang là đô thị loại III

-------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Tờ trình số 539/TTr-UBND ngày 05/9/2019 về việc thẩm định đề án “Đề nghị công nhận thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang là đô thị loại III”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang là đô thị loại III (bao gồm 05 phường: Long Thạnh, Long Hưng, Long Châu, Long Phú, Long Sơn và 09 xã: Phú Lộc, Vĩnh Xương, Vĩnh Hòa, Tân Thạnh, Tân An, Long An, Châu Phong, Phú Vĩnh, Lê Chánh).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu; Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị và Thủ trưởng các cơ quan liên quan thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Nội vụ; Công Thương; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Quốc phòng; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Các Sở: Xây dựng, Nội vụ tỉnh An Giang;

- Lưu: VT, Cục PTĐT.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Hồng Hà

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1060/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang là đô thị loại III
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1060/QĐ-BXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 19/12/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!