Quyết định 1060/QĐ-BXD 2019 công nhận thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang là đô thị loại III

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

-------------

Số: 1060/QĐ-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang là đô thị loại III

-------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Tờ trình số 539/TTr-UBND ngày 05/9/2019 về việc thẩm định đề án “Đề nghị công nhận thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang là đô thị loại III”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang là đô thị loại III (bao gồm 05 phường: Long Thạnh, Long Hưng, Long Châu, Long Phú, Long Sơn và 09 xã: Phú Lộc, Vĩnh Xương, Vĩnh Hòa, Tân Thạnh, Tân An, Long An, Châu Phong, Phú Vĩnh, Lê Chánh).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu; Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị và Thủ trưởng các cơ quan liên quan thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Nội vụ; Công Thương; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Quốc phòng; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Các Sở: Xây dựng, Nội vụ tỉnh An Giang;

- Lưu: VT, Cục PTĐT.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Hồng Hà

 

 

thuộc tính Quyết định 1060/QĐ-BXD

Quyết định 1060/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang là đô thị loại III
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1060/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành:19/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Công nhận thị xã Tân Châu - An Giang là đô thị loại III

Ngày 19/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1060/QĐ-BXD công nhận thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang là đô thị loại III.

Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang là đô thị loại III gồm 05 phường: Long Thạnh, Long Hưng, Long Châu, Long Phú, Long Sơn và 09 xã: Phú Lộc, Vĩnh Xương, Vĩnh Hòa, Tân Thạnh, Tân An, Long An, Châu Phong, Phú Vĩnh, Lê Chánh.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/12/2019.

Xem chi tiết Quyết định1060/QĐ-BXD tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi