Quyết định 09/QĐ-BNV 2023 Kế hoạch về thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 09/QĐ-BNV

Quyết định 09/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Nội vụ về thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:09/QĐ-BNVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành:11/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phấn đấu đến 2028, 100% cán bộ tuân thủ cơ chế phát ngôn về quyền con người

Ngày 11/01/2023, Bộ Nội vụ đã ra Quyết định 09/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch của Bộ Nội vụ về thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch đến năm 2028 như sau: 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ tuân thủ cơ chế phát ngôn về quyền con người; 70% công chức, viên chức lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ được cập nhật thông tin tình hình công tác quyền con người ở Việt Nam, tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông về quyền con người;…

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ có nhiệm vụ đẩy mạnh truyền thông về quyền con người lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, các buổi hội nghị, hội thảo của đơn vị; vận động các công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia các cuộc thi viết, tìm hiểu kiến thức pháp luật về quyền con người tại địa phương theo chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 09/QĐ-BNV tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
_________

Số: 09/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch của Bộ Nội Vụ về thực hiện Đề án truyền thông
về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028
_____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

Căn cứ Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Nội vụ thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Cổng thông tin điện tử BNV (để đăng tải);

- VPB: Phòng TĐKT&TT (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP (M.Châu).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Trà

 

 

 

BỘ NỘI VỤ

_________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

 

 

KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 09/QĐ-BNV ngày 11 tháng 01 năm 2023)

 

I. QUAN ĐIỂM

1. Hiểu biết một cách đúng đắn về quyền con người cũng như các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về quyền con người là điều kiện tiên quyết để bảo vệ, thúc đẩy quyền con người một cách hiệu quả. Thông tin, truyền thông về quyền con người phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với hình thức đa dạng để mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ hiểu biết, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về quyền con người; đấu tranh phê phán những quan điểm, luận điệu sai trái về quyền con người.

2. Công tác tuyên truyền về quyền con người là nhiệm vụ chính trị và là trách nhiệm thường xuyên của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ, trước mắt và lâu dài. Kết quả tuyên truyền về quyền con người là một trong những tiêu chí khách quan để đánh giá hiệu quả công tác quyền con người của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

3. Tuyên truyền về quyền con người cần được triển khai trên cả 03 nội dung chính: Phổ biến, giáo dục kiến thức về quyền con người; tuyên truyền về các nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người; giải thích, làm rõ, phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình quyền con người ở Việt Nam. Trong đó, ưu tiên khai thác hiệu quả thế mạnh của truyền thông trên các nền tảng số để cung cấp thông tin minh bạch đến người dân trong nước, quốc tế về các nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người của Nhà nước ta.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI

1. Mục tiêu tổng quát

Truyền thông đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ về quyền con người nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hiểu biết: về các quyền con người; về quan điểm, chủ trương của Đảng, nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác bảo vệ, thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam; nâng cao uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người ở trong nước, khu vực và thế giới.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2028

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ tuân thủ cơ chế phát ngôn về quyền con người. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về công tác quyền con người theo quy định hiện hành để thông tin về tình hình và kết quả công tác quyền con người kịp thời, tương xứng với các nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- 100% công chức, viên chức làm công tác về quyền con người, 100% công chức, viên chức làm công tác quản lý thông tin, truyền thông, 100% nhân sự tham gia công tác thông tin đối ngoại của Bộ Nội vụ; 70% công chức, viên chức lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ được cập nhật thông tin tình hình công tác quyền con người ở Việt Nam, tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông về quyền con người.

- Chủ trì và tham gia tổ chức Triển lãm ảnh, tài liệu lưu trữ về quyền con người ở Việt Nam bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số địa bàn trọng điểm ở nước ngoài.

- Đa dạng hóa hình thức các sản phẩm truyền thông về quyền con người trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ; các tạp chí; Website của Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia; các Ban, Cục trực thuộc Bộ Nội vụ và các hình thức truyền thông khác; nâng tỉ trọng các sản phẩm truyền thông về quyền con người bằng tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài và sản phẩm truyền thông trên nền tảng số của Bộ Nội vụ chiếm từ 15% đến 20% tổng số sản phẩm truyền thông về quyền con người.

- 100% nguồn dữ liệu và sản phẩm truyền thông về quyền con người của Bộ Nội vụ được số hóa, sử dụng chung và phổ biến trên không gian mạng để lan tỏa thông tin, tích cực, nhân văn, giảm thông tin sai lệch, tin giả, tin xấu độc hại về quyền con người trên không gian mạng.

3. Yêu cầu

- Nội dung truyền thông: Bám sát nội dung truyền thông theo Quyết định số 1079/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 và Kế hoạch này.

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm với vai trò chủ trì hoặc phối hợp của từng đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ để thực hiện Kế hoạch bảo đảm có chất lượng, hiệu quả.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI

1. Đối tượng

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ là chủ thể thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 và Kế hoạch của Bộ Nội vụ.

2. Phạm vi

Thực hiện nhiệm vụ truyền thông về quyền con người ở Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

IV. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị về Quyết định số 1079/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 và Kế hoạch này để chủ động thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

- Thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp thông tin giữa các đơn vị để cung cấp thông tin định kỳ cho cơ quan báo chí nhanh chóng, trung thực, chính xác về các nhiệm vụ đã thực hiện liên quan đến quyền con người theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

- Đẩy mạnh truyền thông về quyền con người lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, các buổi hội nghị, hội thảo của đơn vị. Thông tin tuyên truyền kịp thời về các văn bản hướng dẫn, chủ trương, chính sách của Đảng về quyền con người.

- Vận động các công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia các cuộc thi viết, tìm hiểu kiến thức pháp luật về quyền con người tại địa phương theo chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền.

- Báo cáo sơ kết 03 năm và tổng kết thực hiện Kế hoạch của Bộ Nội vụ về thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam về Văn phòng Bộ để tổng hợp, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Vụ Tổ chức cán bộ

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông về quyền con người.

- Cử nhân sự của Bộ tham gia tập huấn, học tập, nghiên cứu về quyền con người khi có yêu cầu của các Bộ, ngành có liên quan.

- Rà soát, thống kê công chức, viên chức của Bộ Nội vụ có chuyên môn, nghiệp vụ, đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về quyền con người (nếu có) để có kế hoạch sử dụng nhân lực phù hợp.

3. Vụ Hợp tác Quốc tế

- Cập nhật thông tin các điều ước quốc tế liên quan đến quyền con người mà Việt Nam là thành viên để phổ biến đến các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

- Là đầu mối theo dõi, tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung liên quan đến quyền con người.

4. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn, công bố trong và ngoài nước các tài liệu lưu trữ Nhà nước phản ánh tư tưởng quyền con người của Việt Nam.

- Chủ trì chia sẻ các hình ảnh, tài liệu, số liệu phản ánh nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam thông qua các buổi triển lãm tư liệu, công bố tư liệu do Cục Văn thư và Lưu trữ thực hiện.

5. Ban Tôn giáo Chính phủ

- Chủ trì xây dựng các sản phẩm truyền thông, phát triển dữ liệu truyền thông về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và kết quả bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

- Chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, tọa đàm chuyên gia nhằm nâng cao, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghiệp vụ về quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

- Phối hợp với Trung tâm thông tin của Bộ Nội vụ để số hóa, tích hợp vào cơ sở dữ liệu dùng chung về quyền con người về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và kết quả bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

6. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

- Phối hợp với Trung tâm thông tin; Tạp chí Tổ chức Nhà nước thực hiện nội dung tại Mục 8 Phần IV Kế hoạch này.

- Đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông về Quyết định số 1079/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028.

7. Học viện Hành chính Quốc gia

- Phối hợp với Trung tâm thông tin; Tạp chí Tổ chức Nhà nước thực hiện các nội dung tại Mục 8 Phần IV Kế hoạch này.

- Tổ chức các buổi truyền thông, hội thảo về quyền con người trong các chương trình giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia.

8. Trung tâm thông tin, Tạp chí Tổ chức Nhà nước

- Đẩy mạnh truyền thông về quyền con người trên nền tảng số; đặt bài, viết bài về quyền con người, về các nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người; làm rõ, phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình quyền con người ở Việt Nam.

- Tổ chức theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước, xây dựng lập luận đấu tranh với các thông tin sai lệch về tình hình bảo đảm quyền con người thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và có báo cáo khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

- Tiếp nhận các xuất bản phẩm chính thống của các tổ chức, cơ quan về quyền con người để kịp thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Tạp chí Tổ chức Nhà nước; ưu tiên các sản phẩm có phong cách mới, cách nhìn mới dễ tiếp cận và lan truyền trên mạng xã hội; sách điện tử có thể quét mã QR, tải lên các ứng dụng trực tuyến như Viber; Zalo của Bộ Nội vụ.

- Tích hợp các nội dung, nhiệm vụ từ các đề án truyền thông hiện hành về quyền con người trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Tạp chí Tổ chức Nhà nước.

- Công bố, cập nhật thông tin về kết quả triển khai thực hiện quyền con người trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Tạp chí Tổ chức Nhà nước.

- Cử viên chức, phóng viên phụ trách truyền thông, phóng viên, biên tập viên tham dự các Hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên đề, tọa đàm chuyên gia nhằm nâng cao, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ truyền thông về quyền con người.

9. Văn phòng Bộ

- Phối hợp với Trung tâm thông tin; Tạp chí Tổ chức Nhà nước thực hiện nội dung tại Mục 8 Phần IV Kế hoạch này.

- Chủ trì tham mưu, đề xuất các hình thức tuyên truyền về quyền con người tại trụ sở Bộ Nội vụ.

- Chủ trì đề xuất thành lập tiểu ban tuyên truyền Quyết định số 1079/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 và Kế hoạch của Bộ Nội vụ.

- Là đơn vị đầu mối tiếp nhận, tổng hợp Báo cáo thường xuyên, định kỳ, báo cáo sơ kết 03 năm và các báo cáo đột xuất khác từ các đơn vị thuộc, trực thuộc về thực hiện Đề án, Kế hoạch trình cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

- Triển khai, thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 và Kế hoạch này bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

- Chủ động xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện, trong mỗi nhiệm vụ của đơn vị cần xây dựng thời gian thực hiện và sản phẩm cụ thể; phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính để dự toán thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị (trong trường hợp Kế hoạch triển khai thực hiện của đơn vị cẩn nguồn ngân sách).

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Mục 12 Phần VII Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam.

- Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ bố trí kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên cơ sở thực tế tình hình quản lý ngân sách của Bộ và theo quy định của pháp luật./.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi