Quyết định 01/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Chương trình hành động về đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Kiểm toán Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 01/2008/QĐ-KTNN

Quyết định 01/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Chương trình hành động về đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Kiểm toán Nhà nước
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nướcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:01/2008/QĐ-KTNNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Đình Huệ
Ngày ban hành:29/01/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Kế toán-Kiểm toán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 01/2008/QĐ-KTNN

NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2008

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ ĐẨY MẠNH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ

CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 01 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 1053/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích khoản 6 Điều 19 của Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động về đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

               Vương Đình Huệ

 


 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Về đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực,

hiệu quả quản lý của Kiểm toán Nhà nước

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-KTNN

ngày 29/01/2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

 

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục thể chế hóa đường lối của Đảng nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Kiểm toán Nhà nước; xác định những nhiệm vụ chủ yếu cần triển khai thực hiện để xây dựng Kiểm toán Nhà nước vững mạnh, chính quy và từng bước hiện đại; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, hệ thống các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, kiểm soát giám sát của Nhà nước trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí, phát hiện ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa các nội dung cần thực hiện về cải cách hành chính trong Kiểm toán Nhà nước; xây dựng các giải pháp thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

- Nghiêm túc tổ chức triển khai các nội dung của Chương trình hành động về cải cách hành chính trên tất cả các nội dung trong các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị.

- Thực hiện khẩn trương và có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp về cải cách hành chính trong toàn ngành Kiểm toán Nhà nước; tạo chuyển biến mạnh mẽ về hiệu quả hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, xây dựng Kiểm toán Nhà nước từng bước chính quy, tiên tiến, hiện đại.

 

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

 

1. Cải cách thể chế hành chính

1.1. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành các văn bản liên quan đến Kiểm toán Nhà nước và hoạt động kiểm toán nhà nước, chú trọng việc đảm bảo chất lượng và tính khả thi của các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kiểm toán nhà nước; cụ thể:

- Vụ Pháp chế định kỳ hàng năm tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động kiểm toán và cụ thể hóa việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới trong các chương trình xây dựng văn bản hàng năm của ngành; chú trọng việc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các điều kiện hoạt động kiểm toán nhà nước trong các văn bản pháp luật có liên quan để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

- Đôn đốc, theo dõi tiến độ xây dựng văn bản theo chương trình thực hiện hàng năm; thực hiện nghiêm túc quy trình ban hành văn bản theo quy định của Nhà nước và Kiểm toán Nhà nước đối với quản lý hoạt động kiểm toán và ở các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

- Xây dựng và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy định về mối quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong hoạt động kiểm toán.

1.2. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện các quy trình quản lý để đảm bảo tính công khai, minh bạch, xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn trong việc thực hiện chuyên môn trong mọi lĩnh vực hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, cụ thể:

- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu các thủ tục hành chính, quy trình xử lý công việc trong phạm vi quản lý của Kiểm toán Nhà nước để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung hoặc hủy bỏ các quy định trái pháp luật, không phù hợp gây cản trở đến hiệu quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước; chú trọng việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, mọi công việc được quy định rõ ràng và thực hiện công khai các thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong xử lý công việc và gắn với việc kiểm tra, đánh giá.

- Tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các phương pháp kiểm toán tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán, chú trọng phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ, kiểm toán tại hiện trường và giải trình của các nhà quản lý, mở rộng mẫu kiểm toán, phối hợp hiệu quả giữa các đoàn kiểm toán trong việc cung cấp, thông tin kết quả kiểm toán, thực hiện kiểm toán tại trụ sở cơ quan đối với các cuộc kiểm toán có điều kiện và có khả năng thực thi.

- Tiếp tục thực hiện việc minh bạch hóa và công khai hóa các hoạt động kiểm toán theo quy trình kiểm toán; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, Viện Kiểm sát và báo chí trong công tác kiểm toán và cung cấp thông tin cho các cơ quan có liên quan theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc về việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về hoạt động kiểm toán nhà nước của đơn vị được kiểm toán trong thời hạn 30 ngày và không quá 45 ngày (đối với vụ việc phức tạp) kể cả ngày nhận được kiến nghị của đơn vị được kiểm toán về báo cáo kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Các đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán Nhà nước khu vực thông qua công tác kiểm toán, chú trọng việc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp và xử lý nghiêm những cá nhân và tổ chức tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật, không đúng thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân.

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính được tập trung ở một số nội dung chủ yếu như sau:

- Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị có liên quan:

+ Quý I, năm 2008, hoàn thiện Quy định về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước nhằm xác định rõ các bước, trách nhiệm của từng đơn vị đối với việc đảm bảo chất lượng báo cáo, thời gian phát hành báo cáo kiểm toán, nâng cao chất lượng kiểm toán phục vụ tốt cho việc kiểm tra, giám sát ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của các cơ quan chức năng. Trong đó, chú trọng nâng cao vai trò xét duyệt Báo cáo kiểm toán của Hội đồng cấp Vụ, tạo cơ sở thực hiện thí điểm việc Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt kế hoạch kiểm toán và báo cáo kiểm toán theo Phiếu trình của Vụ Tổng hợp. Trong trường hợp cần thiết, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước mới tổ chức hội nghị xét duyệt kế hoạch kiểm toán và báo cáo kiểm toán.

+ Quý I/2008, hoàn thiện trình Tổng Kiểm toán Nhà nước Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước (quy định nguyên tắc, trách nhiệm, trình tự thủ tục soạn thảo văn bản, góp ý, thẩm tra, trình ký, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước); Quy chế làm việc của Hội đồng Kiểm toán nhà nước (Quy định về nguyên tắc làm việc, trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc, chế độ công tác, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc của Hội đồng Kiểm toán Nhà nước) và Quy trình lập và xét duyệt báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm.

+ Tiếp tục hoàn thiện Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước khu vực VI, VII, VIII, IX; nghiên cứu, xây dựng và triển khai cơ chế sử dụng cộng tác viên kiểm toán và chế độ ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán để kiểm toán một số đơn vị thuộc đối tượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

- Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng Quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch Kiểm toán viên nhà nước; Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực VI, VII, VIII, IX; Quy định về việc bồi thường kinh phí đào tạo đối với cán bộ, công chức khi chuyển ra khỏi Kiểm toán Nhà nước trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành trong quý I/2008;

- Vụ Tổng hợp phối hợp với các đơn vị có liên quan:

+ Xây dựng Quy trình lập và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước để trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành trong năm 2008;

+ Đề xuất xây dựng Quy trình thực hiện kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán trong đó chú trọng đến việc đổi mới công tác này theo hướng tách rời đơn vị thực hiện kiểm tra với đơn vị thực hiện kiểm toán.

 - Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan:

+ Tiếp tục đẩy mạnh việc hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá thực hiện quy định về hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán ban hành theo Quyết định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26/6/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung hồ sơ kiểm toán hiện hành vào thời điểm thích hợp để đảm bảo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn hoạt động kiểm toán;

+ Trong năm 2008, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành; Quy định về công tác lập, lưu trữ hồ sơ kiểm toán nhằm đảm bảo công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và quản lý chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên Nhà nước; Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán.

+ Phấn đấu đến năm 2009, xây dựng, ban hành đồng bộ hệ thống chuẩn mực và các quy trình kiểm toán theo hướng chuyên môn hóa từng lĩnh vực kiểm toán, cụ thể hóa quy trình kiểm toán theo từng chuyên ngành hẹp để thuận tiện cho việc thực hiện kiểm toán và kiểm tra chất lượng kiểm toán.

2. Đẩy mạnh công tác cải cách tổ chức bộ máy Kiểm toán Nhà nước

2.1. Củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy của Kiểm toán Nhà nước theo mô hình quản lý tập trung thống nhất; phát triển các đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán Nhà nước khu vực theo hướng chuyên quản, chuyên môn hóa đối tượng kiểm toán theo ngành hẹp. Cụ thể:

- Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá hàng năm việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước. Thông qua đó, đề xuất với Tổng Kiểm toán Nhà nước các giải pháp nhằm đảm bảo sự phù hợp về cơ cấu tổ chức, nhân sự, năng lực, trình độ và bổ sung các quy định về chế độ chính sách, quy chế áp dụng đối với cán bộ, công chức, Kiểm toán viên nhà nước.

- Tiếp tục nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước để phân công nhiệm vụ phù hợp, chú trọng việc phân công nhiệm vụ kiểm toán theo hướng chuyên sâu về các lĩnh vực hoặc các ngành có tính đặc thù đối với hoạt động kiểm toán và có tính đến viêc luân chuyển nhiệm vụ kiểm toán trong trung hạn từ 3-5 năm, thực hiện tái cơ cấu các phòng thuộc các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán Nhà nước khu vực để gắn kết và phối hợp tổ chức các phòng với các Đoàn kiểm toán nhà nước.

- Tiếp tục xây dựng đề án phát triển Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ thành Học viện Kiểm toán theo lộ trình: năm 2008 xây dựng đề án thành lập trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, năm 2009 triển khai thành lập, đến năm 2010 đi vào hoạt động và từng bước phát triển. Học viện Kiểm toán hoạt động với mục đích nghiên cứu khoa học về kiểm toán và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vận dụng vào thực tiễn; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong Kiểm toán Nhà nước, kiểm toán viên nội bộ theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng cho xã hội nói chung và cho Kiểm toán Nhà nước nói riêng.

2.2. Ổn định tổ chức bộ máy và điều kiện làm việc cho 04 Kiểm toán Nhà nước khu vực thành lập theo Nghị quyết số 1123/NQ-UBTVQH11 ngày 28/5/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghiên cứu cụ thể hóa lộ trình thành lập thêm các Kiểm toán nhà nước khu vực, chuyên ngành để đủ cơ sở thực hiện kiểm toán hàng năm đối với Báo cáo ngân sách của các tỉnh, thành phố và các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương.

2.3. Nghiên cứu, xem xét, sắp xếp lại các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành nhằm giảm đi một số khâu trung gian, đảm bảo có bộ máy tham mưu gọn nhẹ, bớt đầu mối, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

2.4. Thực hiện phân cấp mạnh về tổ chức hoạt động, phân giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng, đảm bảo sự chủ động, đồng bộ về chế độ, trách nhiệm của từng cấp quản lý đảm bảo dân chủ và nâng cao trách nhiệm của mỗi đơn vị; nâng cao tính chủ động, sáng tạo và đề cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị và của từng công chức, gắn quyền hạn với trách nhiệm nhưng phải bảo đảm sự lãnh đạo điều hành tập trung thống nhất trong toàn ngành. Trong đó, chú trọng việc phân cấp cho các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước khu vực, các Đoàn kiểm toán trong việc chủ động điều chỉnh thời gian kiểm toán, thay đổi nhân sự trong nội bộ Đoàn kiểm toán…

3. Đổi mới nâng cao chất lượng cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước

3.1. Về công tác quản lý cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước

- Định kỳ hàng năm, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ tiến hành rà soát, đánh giá, kiểm tra, phân loại chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để bố trí lại công việc cho phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn, vị trí công việc, cơ cấu ngạch công chức và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu đặt ra;

- Tiến hành đánh giá lại quy định về tiêu chuẩn ngạch đối với các ngạch Kiểm toán viên nhà nước để có căn cứ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; triển khai thực hiện chính xác, kịp thời, có hiệu quả Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, xây dựng quy định về tinh giản biên chế để thực hiện thường xuyên đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức không đủ năng lực, trình độ, những người vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước.

- Tiếp tục xây dựng quy hoạch cán bộ trong toàn ngành mang tính chiến lược, có kế hoạch luân chuyển cán bộ và xây dựng Quy định về luân chuyển cán bộ theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; xác định vị trí, cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh công chức trong cơ quan để làm căn cứ tuyển dụng và bố trí sử dụng cán bộ, công chức; tiếp tục thực hiện công khai về tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức.

3.2. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

- Tiếp tục thực hiện cơ chế đào tạo tiền công vụ và đào tạo bồi dưỡng trong công vụ theo định kỳ bắt buộc hàng năm; thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm; xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể cho từng loại, từng cấp phù hợp với từng chức danh, tiêu chuẩn tạo nguồn cán bộ kế cận lãnh đạo, quản lý, chuyên gia đầu ngành.

- Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành soát xét lại các quy định về phương thức đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, các cơ chế quản lý các chế độ đối với học viên, giảng viên (trong và ngoài ngành) các giáo trình, các bài giảng đảm bảo sát với thực tế, đi sâu và từng chuyên ngành, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra từ quá trình thực thi công vụ, nâng cao kỹ năng hành chính, phù hợp với chương trình đào tạo và sự phát triển của hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức từ các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, khu vực có nhiều kiến thức kinh nghiệm thực tế trực tiếp tham gia giảng dạy nhằm tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kiểm toán trong tình hình mới, chú trọng việc sử dụng và phổ biến kiến thức sau khi đào tạo.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên. Tăng cường các phương pháp giáo dục kiểm toán viên về tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy với công việc, tinh thần phục vụ nhân dân; tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp kiểm toán viên, tôn vinh nghề nghiệp và danh dự của ngành Kiểm toán Nhà nước.

3.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra gắn với việc kịp thời biểu dương khen thưởng và xử lý vi phạm

- Đẩy mạnh việc tự kiểm soát của các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán Nhà nước khu vực theo chức trách nhiệm vụ của Kiểm toán trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán trong thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước, Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước;

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy trình thanh tra, kiểm tra của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-KTNN ngày 10/12/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước; Quy định tiêu chí và thang điểm đánh giá chất lượng cuộc kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 1271/QĐ-KTNN ngày 31/10/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước để đánh giá, xếp loại các cuộc kiểm toán phục vụ cho công tác thi đua – khen thưởng và nâng cao chất lượng kiểm toán. Tăng cường kiểm soát chất lượng kiểm toán theo chức năng thông qua công tác kiểm tra kế hoạch hàng năm của Vụ Chế độ và Kiểm toán chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp chế và công tác kiểm tra công tác cán bộ của Vụ Tổ chức cán bộ và tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm. Đồng thời, kiến nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước biểu dương, khen thưởng kịp thời đúng người, đúng việc và xử lý kỷ luật nghiêm khắc những hành vi sai phạm ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ vào các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức và người lao động (kỷ luật lao động, thời gian lao động) của Nhà nước để giám sát việc thực hiện (nhất là trong thời gian không đi kiểm toán); xử lý theo quy định đối với các trường hợp cán bộ, công chức vi phạm các nội quy, quy chế của đơn vị và Kiểm toán Nhà nước, đồng thời công khai kết quả xử lý vi phạm.

3.4. Xây dựng quy chế về đánh giá mức độ hoàn thành của Trưởng đoàn Kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và Quy chế về bố trí sắp xếp kiểm toán viên vào các Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán theo nguyên tắc phải xuất phát từ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của các Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán; việc bố trí cán bộ phải công tâm, khách quan, phù hợp với năng lực của cán bộ; phải công khai, dân chủ trong bố trí sử dụng cán bộ, phù hợp với yêu cầu thực tế của đơn vị, hàng năm và qua các đợt kiểm toán phải đánh giá kết quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

4. Cải cách tài chính công

4.1. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập nhằm phát huy trách nhiệm và tính sáng tạo, chủ động của các đơn vị, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, viên chức làm việc. Cụ thể: tạp chí Kiểm toán năm 2008 thực hiện tự chủ 100%; Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ năm 2008 tự chủ 50%, đến năm 2009 tự chủ 100%; Trung tâm Tin học bắt đầu thực hiện từ năm 2009.

4.2. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước chủ trì hàng năm kiểm tra việc thực hiện công khai tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, công khai các chế độ, tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, công chức tạo điều kiện để tổ chức công đoàn, cán bộ, công chức người lao động được tiếp cận, kiểm tra, giám sát đầy đủ việc quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định của Nhà nước, đặc biệt là sử dụng kinh phí tiết kiệm chi, phân phối thu nhập tăng thêm để nâng cao hiệu quả chất lượng công việc, động viên các cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập trung xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, cụ thể quy trình mua sắm, thanh lý tài sản theo đúng quy định.

4.3. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước nghiên cứu xây dựng, và đề xuất các cơ quan có thẩm quyền ban hành các tiêu chuẩn, định mức sử dụng kinh phí, ngân sách và phương tiện thích hợp với tính chất đặc thù của hoạt động kiểm toán và chức trách, nhiệm vụ của kiểm toán viên (máy móc thiết bị chuyên dùng cho hoạt động kiểm toán, chế độ phụ cấp nghề ổn định theo lương đối với cán bộ, công chức, kiểm toán viên; chi phí đào tạo thường xuyên đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và đào tạo lại cán bộ; phương án khoán tiền điện thoại, định mức trang bị, cước phí sử dụng theo đúng quy định của Nhà nước cho các Đoàn Kiểm toán khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo kế hoạch được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt …) và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức; nghiên cứu phương án bố trí nhà công vụ cho cán bộ luân chuyển theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Khóa X.

4.4. Vụ Quan hệ quốc tế tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hợp tác quốc tế, tăng cường khai thác các dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực hoạt động cho Kiểm toán Nhà nước.

5. Hiện đại hóa hành chính

5.1. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước chủ trì tiến hành xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc đảm bảo hệ thống đồng bộ, trong đó chú trọng việc trang bị thiết bị phục vụ công tác kiểm toán, tăng cường các phương tiện, thiết bị thiết yếu cho  công tác đảm bảo 100% cán bộ quản lý có máy tính và phấn đấu 100% kiểm toán viên có máy tính để nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm toán; phối hợp với Trung tâm Tin học Kiểm toán Nhà nước hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin trong phạm vi toàn ngành.

5.2. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là tại các Kiểm toán Nhà nước khu vực và kết nối hệ thống toàn ngành; triển khai ứng dụng, khai thác các phần mềm đã có về cơ sở dữ liệu và quản lý văn bản; triển khai kịp thời Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước đến năm 2010. Năm 2008, Trung tâm Tin học xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt để thực hiện; nghiên cứu xây dựng và đưa vào khai thác hệ thống giao ban qua truyền hình phù hợp với đặc thù tổ chức và hoạt động của kiểm toán Nhà nước.

6. Giải quyết mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính theo Chương trình hành động của Chính phủ

Kiểm toán Nhà nước chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành 02 văn bản: Nghị định về tổ chức và hoạt động của kiểm toán nội bộ tại các cơ quan tổ chức quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, hoàn thành trong Quý III năm 2008; Nghị định quy định về công khai kết quả kiểm toán, hoàn thành trong quý I năm 2008.

 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Tạp chí Kiểm toán tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, công chức về chương trình cải cách hành chính của Nhà nước, của ngành; Tạp chí Kiểm toán, Website của Kiểm toán Nhà nước mở chuyên mục về cải cách hành chính nhằm khuyến khích mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị đề xuất các sáng kiến để thực hiện cải cách hành chính góp phần hoàn thiện và nâng cao năng lực hoạt động Kiểm toán Nhà nước.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Chương trình, các đơn vị chủ động báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Văn phòng Kiểm toán Nhà nước) để xem xét, quyết định.

3. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc giám sát việc triển khai thực hiện chương trình này.

4. Thủ trưởng đơn vị chủ động tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo nội dung Chương trình hành động; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo (qua Văn phòng Kiểm toán Nhà nước) và kiến nghị với Tổng Kiểm toán Nhà nước về các biện pháp cần thiết bảo đảm Chương trình được thực hiện hiệu quả và đồng bộ; đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi