Chỉ thị 21/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
---------------------
Số: 21/CT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH
 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ
 
 
Thực hiện quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và để nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thống kê, ngày 19 tháng 7 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (sau đây gọi tắt là Nghị định số 79/2013/NĐ-CP). Để triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 79/2013/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ; các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các đơn vị) thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
1. Nhiệm vụ chung
Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm:
1.1 Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung quy định tại Nghị định số 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
1.2 Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP tới các tổ chức và cá nhân làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác thống kê và các công tác khác có liên quan đến công tác thống kê tại các đơn vị.
2. Nhiệm vụ cụ thể
Ngoài các nhiệm vụ chung, Bộ giao các đơn vị dưới đây thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:
2.1. Vụ Kế hoạch
- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê tới các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ, các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Phối hợp với Vụ Pháp chế đôn đốc các đơn vị thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP.
- Phối hợp với Thanh tra Tổng cục Thống kê, Thanh tra Bộ để thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP.
- Hàng năm báo cáo Lãnh đạo Bộ việc thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP của các đơn vị thuộc Bộ.
2.2. Vụ Pháp chế
- Đưa Nghị định số 79/2013/NĐ-CP vào Chương trình theo dõi thi hành pháp luật hàng năm.
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch đôn đốc các đơn vị thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP.
2.3. Thanh tra Bộ
- Trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại đơn vị, Chánh Thanh tra và Thanh tra viên chuyên ngành điện lực, hóa chất, dầu khí có trách nhiệm và thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 79/2013/NĐ-CP.
- Phối hợp với Thanh tra Tổng cục Thống kê và Vụ Kế hoạch thực hiện thanh tra hoạt động thống kê tại các đơn vị.
3. Tổ chức thực hiện
Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.
Giao Vụ Kế hoạch giám sát việc thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ theo định kỳ hàng năm./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TT Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Tổng cục Thống kê;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ;
- Các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, Tổng cục, Cục (qua mạng nội bộ);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, KH (02b).
BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi