Quyết định 716/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải duyệt Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu bảo hiểm số 5E, 5F thuộc Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 716/QĐ-BGTVT

Quyết định 716/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải duyệt Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu bảo hiểm số 5E, 5F thuộc Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:716/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành:26/03/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông, Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------------------

Số: 716/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU CÁC GÓI THẦU BẢO HIỂM SỐ 5E, 5F THUỘC DỰ ÁN CẦU THANH TRÌ VÀ ĐOẠN TUYẾN NAM VÀNH ĐAI 3 HÀ NỘI

-----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khoá XI; Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1106/QĐ-TTg ngày 26/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội và số 1334/TTg-CN ngày 08/9/2005 bổ sung các Tiểu dự án và điều chỉnh tổng mức đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-BGTVT ngày 09/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu hai gói thầu bảo hiểm số 5E, 5F thuộc Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-BGTVT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự toán hai gói thầu bảo hiểm số 5E, 5F thuộc Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3554/QĐ-BGTVT ngày 24/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt hồ sơ mời thầu hai gói thầu bảo hiểm số 5E, 5F thuộc Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 674/QĐ-BGTVT ngày 20/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc huỷ kết quả đấu thầu hai gói thầu bảo hiểm số 5E, 5F thuộc Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội;

Xét tờ trình số 485/TCKT ngày 20/3/2009 của Ban Quản lý dự án Thăng Long xin duyệt Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá các gói thầu bảo hiểm số 5E, 5F thuộc Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội;

Căn cứ Thông báo cuộc họp số 122 /TB-BGTVT ngày 23/3/2009 của Tổ Tư vấn Bộ Giao thông vận tải về việc thẩm định Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu bảo hiểm số 5E, 5F thuộc Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.Duyệt Hồ sơ mời thầu các gói thầu bảo hiểm số 5E (Bảo hiểm công trình cầu cạn Pháp Vân kéo dài); gói thầu số 5F (Bảo hiểm công trình cầu Phù Đổng 2) thuộc Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội, gồm các phần sau:

Phần I: Yêu cầu thủ tục về đấu thầu;

Phần II: Các yêu cầu về bảo hiểm;

Phần III: Mẫu hợp đồng bảo hiểm;

Phần IV: Những thông tin cơ bản về dự án liên quan đến công tác bảo hiểm;

Phần V: Giấy yêu cầu bảo hiểm.

Giá trị công trình tính bảo hiểm được thực hiện theo giá trị công trình tính bảo hiểm được duyệt tại Quyết định số 2198/QĐ-BGTVT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2.Ban quản lý dự án Thăng Long căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn để triển khai công tác đấu thầu các gói thầu bảo hiểm nêu trên theo đúng quy định và trình kết quả về Bộ.

Điều 3.Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TC (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Hồng Trường

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi