Quyết định 710/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hủy kết quả đấu thầu các gói thầu Bảo hiểm số 1A, 2A, 5A thuộc Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 710/QĐ-BGTVT

Quyết định 710/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hủy kết quả đấu thầu các gói thầu Bảo hiểm số 1A, 2A, 5A thuộc Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:710/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành:25/03/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông, Bảo hiểm, Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------------

Số: 710/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HUỶ KẾT QUẢ ĐẤU THẦU CÁC GÓI THẦU BẢO HIỂM SỐ 1A, 2A, 5A THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP - THỊ VẢI

-------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khoá XI; Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 24/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải giai đoạn đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-BGTVT ngày 05/01/2006 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư, bổ sung điều chỉnh dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải;

Căn cứ Quyết định số 2711/QĐ-BGTVT ngày 05/9/2008 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu các gói thầu bảo hiểm số 1A, 2A, 5A thuộc dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải;
Căn cứ Quyết định số 2946/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2008 phê duyệt dự toán các gói thầu bảo hiểm số 1A, 2A, 5A thuộc dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải;

Căn cứ Quyết định số 3535/QĐ-BGTVT ngày 20/11/2008 phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu bảo hiểm số 1A, 2A, 5A thuộc dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án 85 tại Tờ trình số 132/BQL-KHDA2; số 133/BQL-KHDA2 và số 134/BQL-KHDA2 ngày 20/02/2009 về việc đánh giá kết quả hồ sơ dự thầu các gói thầu bảo hiểm số 1A, 2A, 5A thuộc Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải;

Theo Biên bản cuộc họp ngày 04/3/2009 của Tổ tư vấn Bộ Giao thông vận tải thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu bảo hiểm số 1A, 2A, 5A thuộc Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Huỷ kết quả đấu thầu và cho đấu thầu lại đối với các gói thầu bảo hiểm số 1A-Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 1 và số 2A-Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 2, số 5A-Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 5 thuộc Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải.

Điều 2. Ban quản lý dự án 85 thực hiện các thủ tục tổ chức đấu thầu lại ba gói thầu bảo hiểm số 1A, 2A, 5A thuộc Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải theo đúng quy định.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án 85 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNgô Thịnh Đức

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi