Quyết định 631/QĐ-BGTVT 2023 định mức sử dụng phương tiện phà tại bến Tân Phú

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 631/QĐ-BGTVT

Quyết định 631/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện phà tại bến phà Tân Phú trên Quốc lộ 57B, tỉnh Bến Tre
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:631/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đình Thọ
Ngày ban hành:24/05/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện phà tại bến phà Tân Phú trên QL57B

Ngày 24/5/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 631/QĐ-BGTVT ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện phà tại bến phà Tân Phú trên Quốc lộ 57B, tỉnh Bến Tre.

Theo đó, tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện tại bến phà Tân Phú trên Quốc lộ 57B, tỉnh Bến Tre gồm 03 phà có trọng tải 100 tấn.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện phà tại bến phà Tân Phú trên Quốc lộ 57B, tỉnh Bến Tre và nhu cầu thực tế cần thiết của đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định hiện hành bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 631/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_________

Số: 631/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHÀ TẠI BẾN PHÀ TÂN PHÚ TRÊN QUỐC LỘ 57B, TỈNH BẾN TRE

___________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Quản lý tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý tài sản công;

Xét Tờ trình số 155/TTr-TCĐBVN ngày 16/11/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đề nghị ban hành định mức sử dụng phương tiện phà tại bến phà Tân Phú trên Quốc lộ 57B, tỉnh Bến Tre; Tờ trình số 810/TTr-SGTVT ngày 05/04/2023 của Sở Giao thông vận tải Bến Tre về việc xin phê duyệt định mức sử dụng phương tiện phà tại bến phà Tân Phú trên Quốc lộ 57B, tỉnh Bến Tre; các văn bản số 292/VT ngày 20/4/2023 của Vụ Vận tải, số 508/KHĐT ngày 20/4/2023 của Vụ Kế hoạch và Đầu tư; số 2471/CĐBVN-QLBTKCHTGT ngày 20/4/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam; văn bản của Vụ Tài chính ngày 18/4/2023, s609/KCHT ngày 19/5/2023 của Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông; Báo cáo thẩm định s 444/KHCN&MT ngày 22/5/2023 của Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường và Cục trưởng cục Đường bộ Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện phà tại bến phà Tân Phú trên Quốc lộ 57B, tỉnh Bến Tre (chi tiết theo Phụ lục).

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện phà  tại bến phà Tân Phú trên Quốc lộ 57B, tỉnh Bến Tre được ban hành tại Điều 1 của Quyết định này và nhu cầu thực tế cần thiết của đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định hiện hành bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Khoa học-Công nghệ và Môi trường , Tài chính; Kết cấu hạ tầng giao thông; Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam; Sở Giao thông vận tải Bến Tre và các đơn vị khai thác vận hành phà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài Chính (để b/c);
- Bộ
trưởng (để b/c);
- Kho bạc nhà nước;
- Sở GTVT Bến Tre;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu VT, KHCN&MT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ

 

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHÀ TẠI BẾN PHÀ TÂN PHÚ TRÊN QUỐC LỘ 57B, TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định s631/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 05 năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải)

____________________________

 

STT

Tên bến phà

Đơn vị

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng

Số lượng

Cấp/loại phương tiện

1

Bến phà Tân Phú trên quốc lộ 57B

 

 

 

 

Phương tiện phà

Phà

03 (ba)

Trọng tải 100 tấn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi