Quyết định 537/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc dừng thực hiện dự án và cho phép lập dự án đầu tư mới dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 53 đoạn Km67-Km114 tỉnh Trà Vinh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------

Số: 537/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DỪNG THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ CHO PHÉP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QL53 ĐOẠN KM67 – KM114, TỈNH TRÀ VINH

------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; và được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3558/QĐ-GTVT ngày 31/10/2002 của Bộ GTVT về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cải tạo vào cấp QL53 đoạn Km67 – Km114, địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ văn bản số 2456/GTVT-KHĐT ngày 19/5/2004 của Bộ GTVT về việc tạm đình hoãn các dự án thi công dở dang;

Xét đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 586/CĐBVN-KHĐT ngày 25/02/2009 về việc lập dự án Cải tạo nâng cấp QL53 đoạn Km67-Km114, tỉnh Trà Vinh;

Xét tình hình thực tế về điều kiện kinh tế - xã hội khu vực dự án đã thay đổi cơ bản, quy mô của dự án cũ không còn phù hợp;

Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Cho phép Cục Đường bộ Việt Nam dừng thực hiện dự án Cải tạo vào cấp QL53 đoạn Km67 – Km114, địa bàn tỉnh Trà Vinh được triển khai theo quyết định số 3558/QĐ-GTVT ngày 31/10/2002 của Bộ GTVT. Cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA7 có trách nhiệm thanh, quyết toán các khối lượng đã thực hiện cho Tư vấn theo theo quy định hiện hành.

Điều 2. Cho phép lập lại dự án Cải tạo nâng cấp QL53 đoạn Km67 – Km114.

- Địa điểm: Tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Giao nhiệm vụ:

- Chủ đầu tư: Cục Đường bộ Việt Nam;

- Tư vấn lập dự án đầu tư: Lựa chọn theo quy định hiện hành;

- Kinh phí KSTK lập dự án đầu tư: Thanh toán theo đề cương, dự toán được phê duyệt và kế hoạch phân bổ vốn CBĐT hàng năm của Bộ GTVT;

- Tiến độ: Thực hiện theo đề cương được duyệt.

Lưu ý: Chủ đầu tư chỉ đạo Tư vấn tận dụng các tài liệu đã nghiên cứu theo quyết định 3558/QĐ-GTVT ngày 31/10/2002 của Bộ GTVT nói trên để tiết kiệm chi phí.

Điều 4. Các Ông: Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục QLXD & CLCTGT, Tổng Giám đốc Ban QLDA7 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- T.Tr Ngô Thịnh Đức (để c/đ);
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước;
- UBND tỉnh Trà Vinh;
-
Lưu VT, KHĐT(2).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

 

thuộc tính Quyết định 537/QĐ-BGTVT

Quyết định 537/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc dừng thực hiện dự án và cho phép lập dự án đầu tư mới dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 53 đoạn Km67-Km114 tỉnh Trà Vinh
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:537/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành:10/03/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 537/QĐ-BGTVT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi