Quyết định 508/QĐ-BGTVT Danh mục bến cảng thuộc cảng biển Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 508/QĐ-BGTVT

Quyết định 508/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:508/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Nhật
Ngày ban hành:02/04/2021Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục 286 bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam

Ngày 02/4/2021, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 508/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.

Theo đó, Danh mục 286 bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam bao gồm: Bến cảng Mũi Chùa; Bến cảng Vạn Gia; Bến cảng than Cẩm Phả; Bến cảng Nhà máy xi măng Cẩm Phả; Bến cảng tổng hợp Cái Lân; Bến cảng căng dầu B12; Bến cảng Nhà máy đóng tàu Hạ Long; Bến cảng khách Hòn Gai; Bến cảng Hải Phòng; Bến cảng Vật Cách; Bến cảng Đoạn Xá; Bến cảng Hải Đăng; Bến cảng Chùa Vẽ;…

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện quản lý, khai thác bến cảng Việt Nam theo quy định của pháp luật. Hàng năm tổ chức cập nhật, trình Bộ Giao thông Vận tải công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 508/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________

Số: 508/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

Xét tờ trình số 922/TTr-CHHVN ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc đề nghị công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2.

1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện quản lý, khai thác bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật. Hàng năm tổ chức cập nhật, trình Bộ Giao thông vận tải công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định.

2. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong tổ chức quản lý, khai thác và công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 761/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Thứ trưởng;

- Như Điều 3;

- Cổng TTĐT Bộ GTVT;

- Báo Giao thông;

- Lưu: VT, KCHT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nhật

 

 

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BẾN CẢNG THUỘC CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 508/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 04 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

TT

Tên bến cảng

Thuộc cảng biển

1

Bến cảng Mũi Chùa

Quảng Ninh

2

Bến cảng Vạn Gia (Khu chuyển tải Vạn Gia)

3

Bến cảng than Cẩm Phả

4

Bến cảng Nhà máy xi măng Cẩm Phả

5

Bến cảng tổng hợp Cái Lân

6

Bến cảng xăng dầu B12

7

Bến cảng Nhà máy đóng tàu Hạ Long

8

Bến cảng khách Hòn Gai

9

Bến cảng nhà máy xi măng Hạ Long

10

Bến cảng nhà máy xi măng Thăng Long

11

Bến cảng xăng dầu Cái Lân

12

Bến cảng chuyên dùng Nhà máy nhiệt điện Thăng Long

13

Bến cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

14

Bến cảng Hải Phòng (Hoàng Diệu)

Hải Phòng

15

Bến cảng Vật Cách

16

Bến cảng Đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ

17

Bến cảng Xăng dầu 19-9

18

Bến cảng Đoạn Xá

19

Bến cảng Transvina

20

Bến cảng Hải Đăng

21

Bến cảng Greenport

22

Bến cảng Chùa Vẽ

23

Bến cảng Cửa Cấm

24

Bến cảng Thủy sản II

25

Bến cảng Thượng Lý

26

Bến cảng Gas Đài Hải

27

Bến cảng Total Gas Hải Phòng

28

Bến cảng xăng dầu Petec Hải Phòng

29

Bến cảng khí hóa lỏng Thăng Long

30

Bến cảng đóng tàu Bạch Đằng

31

Bến cảng Caltex

32

Bến cảng công nghiệp tàu thủy Nam Triệu

33

Bến cảng Nhà máy đóng tàu Phà Rừng

34

Bến cảng Lilama Hải Phòng

35

Bến cảng cá Hạ Long

36

Bến cảng cơ khí Hạ Long

37

Bến cảng dầu K99

38

Bên cảng Biên Phòng

39

Bến cảng Công ty 128

40

Bến cảng thiết bị vật tư Chùa Vẽ

41

Bến cảng Đông Hải

42

Bến cảng Hải An

43

Bến cảng Tiến Mạnh

44

Bến cảng Tân Vũ

45

Bến cảng trang trí công ty 189

46

Bốn cảng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tự Long

47

Bến cảng Nam Hải

48

Bến cảng Công ty vận tải và cung ứng xăng dầu (Quỳnh Cư)

49

Bến cảng DAP (hóa chất Việt Nam)

50

Bến cảng PTSC Đình Vũ

51

Bến cảng công ty Hóa dầu quân đội (Mipec)

52

Bến cảng Công ty TNHH MTV 189

53

Bến cảng Euro Đình Vũ

54

Bến cảng Công ty CP Dầu khí Hải Linh Hải Phòng

55

Bến cảng Nam Hải Đình Vũ

56

Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

57

Bến cảng container Vip Greenport

58

Bến cảng Việt Nhật

59

Bến cảng Nam Ninh

60

Bến cảng chuyên dùng rau quả, thực phẩm tổng hợp Hùng Vương

61

Bến cảng Nam Đình Vũ

62

Bến cảng Container quốc tế Hải Phòng thuộc Khu Bến cảng Lạch Huyện

63

Bến cảng MPC Port

64

Bến cảng Hải Thịnh

Hải Thịnh

65

Bến cảng Thịnh Long

66

Bến cảng nhà máy đóng tàu Thịnh Long

67

Bến cảng Diêm Điền

Thái Bình

68

Bến cảng xuất nhập xăng dầu Hải Hà

69

Bến cảng xăng dầu Quảng Hưng

Nghi Sơn

70

Bến cảng Lệ Môn

71

Bến cảng tổng hợp Nghi Sơn

72

Bến cảng chuyên dụng Nhà máy xi măng Nghi Sơn

73

Bến cảng Nhiệt điện Nghi Sơn 1

74

Bến cảng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

75

Bến cảng quốc tế Nghi Sơn

76

Bến cảng Cửa Lò

Nghệ An

77

Bến cảng 400DWT của Tổng Công ty BĐATHH miền Bắc

78

Bến cảng Bến Thủy

79

Bến cảng xăng dầu Hưng Hòa

80

Bến cảng Cục Hậu cần Quân khu IV

81

Bến cảng chuyên dùng Vissai

82

Bến cảng xăng dầu DKC

83

Bến cảng Xuân Hải

Hà Tĩnh

84

Bến cảng Xuân Phổ

85

Bến cảng Vũng Áng

86

Bến cảng xăng dầu LPG Vũng Áng

87

Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

88

Bến cảng Sơn Dương

89

Bến cảng Gianh

Quảng Bình

90

Bến cảng xăng dầu Sông Gianh

91

Bến cảng Hòn La

92

Bến cảng Thắng Lợi

93

Bến cảng Cửa Việt

Quảng Trị

94

Bến cảng Thuận An

Thừa Thiên Huế

95

Bến cảng Chân Mây

96

Bến cảng Tiên Sa

Đà Nẵng

97

Bến cảng chuyên dùng PETEC

98

Bến cảng chuyên dùng của Nhà máy xi măng Hải Vân

99

Bến cảng Hải Sơn

100

Bến cảng Sơn Trà

101

Bến cảng chuyên dùng Công ty Xăng dầu khu vực V

102

Bến cảng Nhà máy đóng tàu Tổng công ty Sông Thu

103

Bên cảng chuyên dùng Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng

104

Bến cảng Kỳ Hà

Kỳ Hà

105

Bến cảng gas của Công ty liên doanh khi đốt Đà Nẵng

106

Bến cảng Chu Lai

107

Bến cảng Sa Kỳ

Dung Quất

108

Bến cảng Doosan - Dung Quất

109

Bến cảng PTSC Quảng Ngãi

110

Bến cảng Germadept

111

Bến xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất

112

Bến cảng Tổng hợp Hào Hưng

113

Bến cảng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất

114

Bến cảng Quy Nhơn

Quy Nhơn

115

Bến cảng Thị Nại

116

Bến cảng quân sự Quy Nhơn

117

Bến cảng Tân cảng Quy Nhơn

118

Bến cảng tổng hợp Vũng Rô

Vũng Rô

119

Bến cảng Đầm Môn

Khánh Hoà

120

Bến cảng Hòn Khói

121

Bến cảng Nhà máy tàu biển Hyundai - Vinashin

122

Bến cảng Trạm phân phối xi măng Ninh Thủy

123

Bến cảng kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

124

Bến cảng Nha Trang

125

Bến cảng Học viện Hải quân

126

Bến cảng Ba Ngòi

127

Bến cảng nhà máy xi măng Cam Ranh

128

Bến cảng quốc tế Cam Ranh

129

Bến cảng xăng dầu K662

130

Bến cảng Khí hóa lỏng Hồng Mộc

131

Bến cảng Nhà máy đóng bao và Trạm phân phối xi măng Long Sơn

132

Bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong

133

Bến cảng Nhà máy đóng bao, trạm phân phối Xi măng Xuân Thành

134

Bến cảng Tổng hợp Nam Vân Phong

135

Bến cảng Cà Ná

Cà Ná (tỉnh Ninh Thuận)

136

Bến cảng Ninh Chữ

137

Bến cảng Phú Quý

Bình Thuận

138

Bến cảng quốc tế Vĩnh Tân

139

Bến cảng Phan Thiết

140

Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

141

Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

142

Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1

143

Bến cảng Sài Gòn

Tp.HCM

144

Bến cảng Tân Thuận Đông

145

Bến cảng Nhà máy đóng, sửa chữa tàu biển Ba Son

146

Bến cảng Tân Cảng

147

Bến cảng Container Quốc tế Việt Nam (VICT)

148

Bến cảng ELF gas Sài Gòn

149

Bến cảng Tổng kho xăng dầu Nhà Bè

150

Bến cảng Dầu thực vật Nhà Bè (Navioil)

151

Bến cảng Đóng tàu và công nghiệp hàng hải Sài Gòn

152

Bến cảng Đóng tàu An Phú

153

Bến cảng Bến Nghé

154

Bến cảng Rau Quả

155

Bến cảng Bông Sen

156

Bến cảng Tân cảng Cát Lái

157

Bến cảng xăng dầu Sài Gòn Petro

158

Bến cảng xăng dầu PVOIL Nhà Bè

159

Bến cảng xi măng Sao Mai

160

Bến cảng X51

161

Bến cảng Lâm Tài Chánh (Lataca)

162

Bến cảng Cát Lái

163

Bến cảng kho xăng dầu VK.102

164

Bến cảng công nghiệp tàu thủy Sài Gòn

165

Bến cảng điện Hiệp Phước

166

Bến cảng xi măng Chinfon Hải Phòng (tại Hiệp Phước)

167

Bến cảng xi măng Holcim Hiệp Phước

168

Bến cảng xi măng Nghi Sơn (tại Hiệp Phước)

169

Bến cảng xi măng Fico

170

Bến cảng thương mại vận tải xăng dầu Minh Tấn

171

Bến cảng trường kỹ thuật nghiệp vụ Hàng Giang II

172

Bến cảng Biển Đông

173

Bến cảng chuyên dùng Calofic

174

Bến cảng xi măng Thăng Long

175

Bến cảng xi măng Hà Tiên 1

176

Bến cảng container Trung tâm Sài Gòn (SPCT)

177

Bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

178

Bến cảng trang trí Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn

179

Bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng

180

Bến cảng Tân cảng Hiệp Phước

181

Bến cảng Container Quốc tế SP-ITC

182

Bến cảng Saint-Gobain Việt Nam

183

Bến cảng Nhà máy Xi măng Hạ Long (trạm nghiền phía Nam)

184

Bến cảng Tân Thuận 2

185

Bến cảng Bến Nghé Phú Hữu

186

Bến cảng Baria Serece

Vũng Tàu

187

Bến cảng Nhà máy điện Phú Mỹ

188

Bến cảng PVGas Vũng Tàu

189

Bến cảng Vietsovpetro

190

Bến cảng xi măng Cẩm Phả

191

Bến cảng thuợng lưu PTSC

192

Bến cảng xăng dầu PTSC

193

Bến cảng hạ lưu PTSC

194

Bến cảng Kho xăng dầu K2

195

Bến cảng Interflour Cái Mép

196

Bến cảng xăng dầu Đông Xuyên

197

Bến cảng đạm và dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ

198

Bến cảng thép Phú Mỹ

199

Bến cảng SCC-VN Thị Vải

200

Bến cảng Vungtau Shipyard

201

Bến cảng thương cảng Vũng Tàu (phân cảng Cát Lở)

202

Bến cảng thủy sản Cát Lở

203

Bến cảng hải sản Trường Sa

204

Bến cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

205

Bến cảng xăng dầu Petec Cái Mép

206

Bến cảng kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí (PVC-MS)

207

Bến cảng Vina Offshore

208

Bến cảng chế tạo dàn khoan dầu khí (PV Shipyard)

209

Bến cảng container Cái Mép Thượng

210

Bến cảng Công ty TNHH Vard Vũng Tàu

211

Bến cảng tổng hợp Thị Vải (ODA)

212

Bến cảng container quốc tế Cái Mép (ODA)

213

Bến cảng Quốc tế SP-PSA

214

Bến cảng trang trí 10.000DWT Nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển Sài Gòn

215

Bến cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)

216

Bến cảng Hà Lộc

217

Bến cảng kho xăng dầu Cù Lao Tào

218

Bến cảng Khu công nghiệp Đông Xuyên

219

Bến cảng Bến Đầm (Côn Đảo)

220

Bến cảng Posco SS-Vina

221

Bến cảng Posco

222

Bến cảng Nhà máy đóng tàu Ba Son

223

Bến cảng Nasos

224

Bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu

225

Bến cảng Container quốc tế cảng Sài Gòn - SSA (SSIT)

226

Bến cảng quốc tế Thị Vải

227

Bến cảng Hyosung Vina Chemicals

228

Bến cảng Quốc phòng Quân khu 7

229

Bến cảng chuyên dùng Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam

230

Bến cảng Hải đoàn 129

231

Bến cảng Đồng Nai

Đồng Nai

232

Bến cảng Gò Dầu A

233

Bến cảng Gò Dầu B

234

Bến cảng Vedan Phước Thái

235

Bến cảng chuyên dụng Long Thành

236

Bến cảng Gas PVC Phước Thái

237

Bến cảng Phú Đông

238

Bến cảng xăng dầu Phước Khánh

239

Bến cảng chuyên dùng VOPAK

240

Bến cảng Lafarge Xi măng

241

Bến cảng SCT Gas

242

Bến cảng Hải Hà - Đồng Nai

243

Bến cảng LPG Hồng Mộc

244

Bến cảng xăng dầu tổng kho 186

245

Bến cảng Xi măng Công Thanh

246

Bến cảng tổng hợp Khu công nghiệp Ông Kèo

247

Bến cảng Tổng hợp hóa sinh Vàm Cỏ Đồng Nai

248

Bến cảng Vĩnh Hưng

249

Bến cảng tổng hợp Bình Dương

Bình Dương

250

Bến cảng Mỹ Tho

Tiền Giang

251

Bến cảng xăng dầu Soài Rạp - Hiệp Phước

252

Bên cảng Fu-I

Tiền Giang (thuộc tỉnh Long An)

253

Bến cảng quốc tế Long An

254

Bến cảng Đồng Tháp

Đồng Tháp

255

Bến cảng Sa Đéc

256

Bến cảng xăng dầu Đồng Tháp

257

Bến cảng Hoàng Diệu (Cần Thơ)

Cần Thơ

258

Bến cảng Sài Gòn Petro Cần Thơ

259

Bến cảng Total Gas Cần Thơ

260

Bến cảng Tổng kho xăng dầu miền Tây

261

Bến cảng chuyên dụng Phúc Thành

262

Bến cảng lương thực Sông Hậu (Trà Nóc)

263

Bến cảng Kho Xăng dầu Trà Nóc

264

Bến cảng xăng dầu Petro Mekong

265

Bến cảng X55

266

Bến cảng vận tải thủy Cần Thơ

267

Bến cảng Cái Cui

268

Bến cảng Bình Minh

269

Bến cảng 620 Châu Thới

270

Bến cảng Công ty CP TMĐT Dầu khí Nam Sông Hậu - chi nhánh Cần Thơ

271

Bến cảng Nhiệt điện Ô Môn

272

Bến cảng PV Gas South

273

Bến cảng chuyên dùng xuất thạch cao NMNĐ Cần Thơ

274

Bến cảng Tân cảng Cái Cui

275

Bến cảng chuyên dùng quốc tế Lee & Man

276

Bến cảng tổng hợp Vinalines Hậu Giang

277

Bến cảng chuyên dùng kho xăng dầu K34/QK9

278

Bến cảng Superdong Trần Đề - Sóc Trăng

Cần Thơ (thuộc tỉnh Sóc Trăng

279

Bến cảng Trung tâm điện lực Duyên Hải

Trà Vinh

280

Bến cảng Mỹ Thới

An Giang

281

Bến cảng Vĩnh Long

Vĩnh Long

282

Bến cảng Năm Căn

Năm Căn

283

Bến cảng Hòn Chông

Kiên Giang

284

Bến cảng Bình Trị

285

Bến cảng An Thới

286

Bến cảng Bãi Vòng

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 407/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Quyết định 407/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Giao thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi