Quyết định 2569/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn trong nước “Lựa chọn nhà khai thác Bến cảng Container quốc tế Cái Mép và Bến cảng tổng hợp Thị Vải thuộc Dự án phát triển Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản”

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2569/QĐ-BGTVT

Quyết định 2569/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn trong nước “Lựa chọn nhà khai thác Bến cảng Container quốc tế Cái Mép và Bến cảng tổng hợp Thị Vải thuộc Dự án phát triển Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản”
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2569/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành:28/08/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông, Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----------------------
Số: 2569/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN TRONG NƯỚC
“LỰA CHỌN NHÀ KHAI THÁC BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ CÁI MÉP VÀ BẾN CẢNG
TỔNG HỢP THỊ VẢI THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP - THỊ VẢI
DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN VAY ODA CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN”
---------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu số ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải, giai đoạn đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 782/TTg-KTN ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phương án cho thuê khai thác cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải;
Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 01 năm 2006 và Quyết định số 435/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt đầu tư bổ sung và điều chỉnh Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải;
Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính về mức tối thiểu giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng Cảng quốc tế container Cái Mép và Cảng tổng hợp Thị Vải do Nhà nước đầu tư từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản;
Căn cứ Quyết định số 1994/QĐ-BGTVT ngày 11/7/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Phương án cho thuê cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải;
Căn cứ văn bản số 5574/BGTVT-QLXD ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấm dứt Hợp đồng dịch vụ tư vấn hỗ trợ lựa chọn nhà khai thác cảng;
Căn cứ văn bản số 7445/BGTVT-KCHT ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc lựa chọn tư vấn trong nước để tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư lựa chọn nhà khai thác cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải;
Xét Tờ trình số 2610/TTr-CHHVN ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn trong nước “Lựa chọn nhà khai thác cảng quốc tế Cái Mép và Thị Vải do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản” và Quyết định số 759/QĐ-CHHVN ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt dự toán chi phí gói thầu tư vấn trong nước “Lựa chọn nhà khai thác cảng quốc tế Cái Mép và Thị Vải do nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông tại Báo cáo thẩm định số 434/KCHT ngày 27/8/2013 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn trong nước “Lựa chọn nhà khai thác Bến cảng container quốc tế Cái Mép và Bến cảng tổng hợp Thị Vải thuộc Dự án phát triển Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản”,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn trong nước “Lựa chọn nhà khai thác Bến cảng container quốc tế Cái Mép và Bến cảng tổng hợp Thị Vải thuộc Dự án phát triển Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản” với nội dung như sau:

TT
Tên gói thầu
Giá gói thầu
Nguồn vốn đầu tư
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Phương thức đấu thầu
Thời gian lựa chọn nhà thầu
Hình thức hợp đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng
1
Gói thầu tư vấn trong nước “Lựa chọn nhà khai thác Bến cảng container quốc tế Cái Mép và Bến cảng tổng hợp Thị Vải thuộc Dự án phát triển Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản”
468.294.750 đồng
Vốn NSNN từ nguồn thu phí cho thuê khai thác cảng
Chỉ định thầu rút gọn
01 túi hồ sơ
Quý III/2013
Hợp đồng trọn gói
04 tháng

* Lý do chỉ định thầu rút gọn: Gói thầu có giá trị dưới 500 triệu đồng thực hiện chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
Điều 2. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quy trình chỉ định thầu đúng theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, đảm bảo lựa chọn nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các yêu cầu của gói thầu.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD;
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Các Thứ trưởng;
- Kho bạc Nhà nước;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: Văn thư, KCHT (5b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 407/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Quyết định 407/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Giao thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi