Quyết định 170/QĐ-BGTVT 2023 điều chỉnh Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu Sông Hóa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 170/QĐ-BGTVT

Quyết định 170/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu Sông Hóa
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:170/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đình Thọ
Ngày ban hành:03/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh Dự án nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua tỉnh Thái Bình và cầu Sông Hóa

Ngày 03/3/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 170/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu Sông Hóa.

Cụ thể, điều chỉnh phạm vi dự án với điểm đầu tại Km0+554 (nút giao Ngoại Trình). Sở Giao thông Vận tải Thái Bình có trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu tại Báo cáo thẩm định số 26/CQLXD-DADT1 ngày 03/3/2023 của Cục Quản lý đầu tư xây dựng; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu để thực hiện công tác thanh, quyết toán công trình kết thúc dự án tuân thủ quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 170/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 170/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu Sông Hóa
______

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2017 gửi Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ về đầu tư xây dựng cơ bản: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: số 938/QĐ-BGTVT ngày 29/3/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu Sông Hóa; số 4803/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2014 về việc phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu Sông Hóa; số 3444/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2015 phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phần đường, thiết kế kỹ thuật cầu sông Hóa dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu Sông Hóa; số 979/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2016, số 2454/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2020, số 954/QĐ-BGTVT ngày 28/5/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa.

Căn cứ Văn bản số 1171/TB-KTNN ngày 28/12/2022 của Kiểm toán Nhà nước thông báo kết quả kiểm toán tại dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa

Xét Tờ trình số 09/TTr-SGTVT ngày 31/01/2023 của Sở Giao thông vận tải Thái Bình về việc điều chỉnh dự án đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu Sông Hóa; kèm theo Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư số 21/BC-SGTVT ngày 21/02/2023, Báo cáo thẩm định nội bộ số 20/BC-SGTVT ngày 21/02/2022; Văn bản số 210/KHĐT ngày 23/02/2023 của Vụ Kế hoạch - Đầu tư;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng tại Báo cáo kết quả thẩm định số 26/CQLXD-DAĐT1 ngày 03/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu Sông Hóa với nội dung như sau:

1. Địa điểm và phạm vi dự án: Điều chỉnh phạm vi dự án với điểm đầu tại Km0+554 (nút giao Ngoại Trình).

2. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, giải pháp thiết kế, các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định: số 4803/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2014 về việc phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu Sông Hóa; số 979/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2016, số 2454/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2020, số 954/QĐ-BGTVT ngày 28/5/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Giao thông vận tải Thái Bình:

- Thực hiện các nội dung nêu tại Báo cáo thẩm định số 26/CQLXD-DAĐT1 ngày 03/3/2023 của Cục Quản lý đầu tư xây dựng.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu để thực hiện công tác thanh, quyết toán công trình kết thúc dự án tuân thủ quy định.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình quản lý, thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học công nghệ và Môi trường; Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng; Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Bình và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước trung ương;
- UBND tỉnh Thái Bình;
- Lưu VT, CQLXD (3) (TrìnhNA).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
L
ê Đình Thọ

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 407/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Quyết định 407/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Giao thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi