Quyết định 1473/QĐ-BGTVT 2022 điều chỉnh Quốc lộ 32, Quốc lộ 32B và cầu Lạc Đình cũ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1473/QĐ-BGTVT

Quyết định 1473/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh Quốc lộ 32 đoạn Km103+271 - Km103+434 và đoạn Km106+312 - Km106+406; Quốc lộ 32B đoạn Km5+662 - Km5+840; Quốc lộ 70B đoạn Km26+541 - Km26+648 và cầu Lạc Đình cũ qua địa bàn tỉnh Phú Thọ thành đường địa phương
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1473/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đình Thọ
Ngày ban hành:09/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh Quốc lộ 32B đoạn Km5+662 - Km5+840 với chiều dài 178m

Ngày 09/11/2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1473/QĐ-BGTVT về việc điều chỉnh Quốc lộ 32 đoạn Km103+271 - Km103+434 và đoạn Km106+312 - Km106+406; Quốc lộ 32B đoạn Km5+662 - Km5+840; Quốc lộ 70B đoạn Km26+541 – Km26+648 và cầu Lạc Đình cũ qua địa bàn tỉnh Phú Thọ thành đường địa phương.

Cụ thể, điều chỉnh các đoạn tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Phú Thọ thành đường địa phương và bàn giao Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quản lý khai thác và bảo trì theo quy định như sau:

Thứ nhất, quốc lộ 32 đoạn Km103+271 - Km103+434 với chiều dài 163m, đoạn Km106+312 - Km106+406 với chiều dài 94m.

Thứ hai, quốc lộ 32B đoạn Km5+662 - Km5+840 với chiều dài 178m.

Thứ ba, quốc lộ 70B đoạn Km26+541 - Km26+648 và cầu Lạc Đình cũ với chiều dài 107m.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; tổ chức bàn giao, giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo công tác quản lý khai thác được thực hiện liên tục và không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1473/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1473/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUỐC LỘ 32 ĐOẠN KM103+271 - KM103+434 VÀ ĐOẠN KM106+312 - KM106+406; QUỐC LỘ 32B ĐOẠN KM5+662 - KM5+840; QUỐC LỘ 70B ĐOẠN KM26+541 - KM26+648 VÀ CẦU LẠC ĐÌNH CŨ QUA ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ THÀNH ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tại Văn bản số 4115/UBND-KTTH ngày 14 tháng 10 năm 2022 về việc tiếp nhận một số đoạn tuyến cũ trên QL.32, QL.32B và QL.70B; Báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam (trước đây là Tổng cục Đường bộ Việt Nam) tại Văn bản số 5598/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 15 tháng 9 năm 2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh các đoạn tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Phú Thọ thành đường địa phương và bàn giao Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quản lý khai thác và bảo trì theo quy định. Cụ thể như sau: (i) Quốc lộ 32 đoạn Km103+271 - Km103+434 với chiều dài 163m, đoạn Km106+312 - Km106+406 với chiều dài 94m; (ii) Quốc lộ 32B đoạn Km5+662 - Km5+840 với chiều dài 178m; (iii) Quốc lộ 70B đoạn Km26+541 - Km26+648 và cầu Lạc Đình cũ với chiều dài 107m

Điều 2. Giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; tổ chức bàn giao, giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo công tác quản lý khai thác được thực hiện liên tục và không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; tiếp nhận các đoạn tuyến nêu trên sau khi có quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo công tác quản lý khai thác được thực hiện liên tục và không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Vận tải; Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam; Giám đốc Sở Giao thông vận tải Phú Thọ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Kho bạc NN trung ương;
- Kho bạc NN tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, KCHT (hoalx-3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 26/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

Thông tư 26/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

Giao thông, Hàng hải

Thông tư 28/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới

Thông tư 28/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới

Vi phạm hành chính, Giao thông

Thông tư 25/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ

Thông tư 25/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ

Xây dựng, Giao thông, Tài nguyên-Môi trường

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi