Quyết định 1465/QĐ-CHK sơ đồ khu vực, sơ đồ phương thức tiếp cận bằng mắt tại sân bay Buôn Ma Thuột

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
_________

Số: 1465/QĐ-CHK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành sửa đổi sơ đồ khu vực, sơ đồ phương thức tiếp cận bằng mắt tại sân bay Buôn Ma Thuột

____________

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 125/2015/NĐ-CP ngày 04/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay;

Căn cứ Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay; Thông tư số 09/2020/TT-BGTVT ngày 23/4/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT;

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam; Quyết định số 1055/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017;

Xét đề nghị của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tại công văn số 4158/QLB-KL ngày 17/8/2021 đề nghị sửa đổi sơ đồ khu vực, sơ đồ phương thức tiếp cận bằng mắt tại sân bay Buôn Ma Thuột;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hoạt động bay Cục Hàng không Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành sửa đổi sơ đồ khu vực, sơ đồ phương thức tiếp cận bằng mắt tại sân bay Buôn Ma Thuột (chi tiết tại các Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm thủ tục thông báo tin tức hàng không liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ 07h00 (giờ Hà Nội) ngày 07/10/2021 và bãi bỏ các quy định, hướng dẫn liên quan trái với Quyết định này.

Điều 4. Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Trưởng phòng Quản lý hoạt động bay, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Cục trưởng (để b/c);

- PCT Võ Huy Cường;

- Bộ Tham mưu Qc PK-KQ;

- ACV, VNA, VJC, BAV, PIC;

- VNH, Hải Âu, Vasco;

- Cảng vụ HK miền Nam;

- Lưu: VT, QLHĐB (16b).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Võ Huy Cường

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1465/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành sửa đổi sơ đồ khu vực, sơ đồ phương thức tiếp cận bằng mắt tại sân bay Buôn Ma Thuột
Cơ quan ban hành: Cục Hàng không Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1465/QĐ-CHK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Huy Cường
Ngày ban hành: 20/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!