Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh VB cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT

Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:39/2021/TT-BGDĐTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành:30/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Giảng dạy Ngữ văn lớp 12 về cuộc đời HCM phải có phim tư liệu

Ngày 30/12/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông.
Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông gồm: Môn Ngữ Văn; môn Toán; môn Ngoại ngữ; môn Giáo dục thể chất; môn Lịch sử; môn Địa lý; môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật; môn Vật lý; môn Hóa sinh; môn Sinh học; môn Công nghệ; môn Tin học; môn Âm nhạc; môn Mĩ thuật; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và Thiết bị dùng chung.
Trong đó, đáng lưu ý là yêu cầu thiết bị dạy học phần tư liệu điện tử Môn Ngữ văn lớp 12 của chuyên đề về tác giả Hồ Chí Minh phải có video/clip/phim tư liệu về Hồ Chí Minh và tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Người. Các tư liệu theo yêu cầu gồm phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp văn học của Người; phim tư liệu ghi lại quang cảnh, giọng đọc của Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập…
Đối với các tác phẩm chèo, tuồng dân gian yêu cầu tư liệu là các trích đoạn phim chèo, tuồng tiêu biểu của Việt Nam; Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình nhận định, đánh giá về kịch bản chèo, tuồng tiêu biểu để làm rõ giá trị nội dung và nghệ thuật.
Yêu cầu đối tư liệu là video/clip/phim tư liệu có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh, âm thanh rõ nét, có thuyết minh hoặc phụ đề tiếng Việt.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 14/02/2022.

Xem chi tiết Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 39/2021/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

THÔNG TƯ

ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông

__________________

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Trung học;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học ti thiu cấp Trung học ph thông.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông, bao gồm: Môn Ngữ Văn; môn Toán; môn Ngoại ngữ; môn Giáo dục thể chất; môn Lịch sử; môn Địa lý; môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật; môn Vật lý; môn Hóa học; môn Sinh học; môn Công nghệ; môn Tin học; môn Âm nhạc; môn Mĩ thuật; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và Thiết bị dùng chung.
Điều 2. Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư này, các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học tại các trường Trung học phổ thông.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2022.
1. Thông tư này thay thế Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông. Việc thay thế Danh mục thiết bị dạy tối thiểu các lớp được áp dụng theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
2. Các quy định trước đây, trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban VHGD của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo;
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;
- Ban Tuyên giáo trung ương;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- Bộ trưởng;
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Công báo;
- Cổng TTĐT của Chính phủ;
- Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục CSVC, Vụ GDTrH, Vụ PC (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TI THIỂU CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - MÔN NGỮ VĂN
(Kèm theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Chủ đề dạy học

Tên thiết bị

Mục đích sử dụng

Mô tả chi tiết thiết bị

Đối tượng sử dụng

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

GV

HS

 

I

TRANH ẢNH

 

Chuyên đhọc tập

1

Chuyên đề 10.1. Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học dân gian

Sơ đồ quy trình và cấu trúc một báo cáo nghiên cứu khoa học

Minh họa, phục vụ cho hoạt động dạy học chuyên đề nghiên cứu

01 tờ tranh minh họa có hai nội dung:

- Sơ đồ hoá quy trình viết 1 báo cáo khoa học;

- Sơ đồ tóm tắt cấu trúc báo cáo khoa học dưới dạng sơ đtư duy.

- Kích thước (540x790)mm.

x

 

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 10

2

Chuyên đề 10.2. Sân khấu hóa tác phẩm văn học

Sơ đồ quy trình tiến hành sân khấu hoá một tác phẩm văn học

Minh họa, phục vụ cho hoạt động sân khấu hoá tác phẩm văn học

01 tờ tranh minh họa về:

- Sơ đồ hoá quy trình sân khu hoá một tác phẩm văn học;

- Kích thước (540x790)mm.

x

 

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 10

II

VIDEO/ CLIP/PHIM TÀI LIỆU (Tư liệu dạy học điện tử)

1

 

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên

Giúp giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học (giáo án) điện tử phù hợp với Chương trình môn Ngữ văn ở mỗi lớp.

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Ngữ văn cấp THPT(CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, video, các câu hỏi) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu sử dụng được trên máy tính trong môi trường không kết nối internet. Phải đảm bảo tối thiểu các chức năng:

- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;

- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài ging điện tử;

- Chức năng hướng, dẫn và chuẩn bị, chỉnh sửa sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, video);

- Chức năng tương tác giữa giáo viên và học sinh.

- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;

- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác đánh giá.

 

 

 

 

Dùng cho lớp 10,11,12

2

Tác giả Nguyễn Trãi

Video/clip/ phim tư liệu về tác giNguyễn Trãi

Minh họa, phục vụ cho hoạt động dạy về tác giả Nguyễn Trãi

Video/clip/phim tư liệu thể hiện nội dung: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp văn học của tác giả Nguyễn Trãi.

x

 

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 10

 

 

Video/clip/ phim tư liệu về tác phẩm Bình Ngô đại cáo

Minh họa, phục vụ cho hoạt động dạy đọc hiểu tác phẩm Bình Ngô đại cáo

Các video/clip/phim tư liệu thể hiện nội dung:

- Triều đại nhà Lê và công cuộc chống giặc Minh xâm lược;

- Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhn định, đánh giá về tác phẩm Bình Ngô đại cáo (hoàn cảnh sáng tác, thể loại, giá trị nội dung và nghệ thuật).

X

 

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 10

 

 

Video/clip/ phim tư liệu về thơ Nôm của Nguyễn Trãi

Minh hoạ, phục vụ cho hoạt động tìm hiểu về thơ Nôm của Nguyễn Trãi

Video/clip/phim tư liệu thể hiện nội dung:

Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về thơ Nôm của Nguyễn Trãi (hoàn cảnh sáng tác, thể loại, giá trị nội dung và nghệ thuật).

x

 

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 10

3

Tác giNguyễn Du

Video/clip/ phim tư liệu về tác giả Nguyễn Du

Minh họa, phục vụ cho hoạt động tìm hiểu về tác giả Nguyễn Du

Video/clip/phim tư liệu thể hiện nội dung: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp văn học của tác giả Nguyễn Du.

x

 

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 11

 

 

Video/clip/ phim tư liệu về Truyện Kiều

Minh họa, phục vụ cho hoạt động dạy đọc hiểu Truyện Kiều

Các video/clip/phim tư liệu thể hiện nội dung:

- Bối cảnh lịch sử và hoàn cảnh sáng tác Truyện Kiều;

- Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về Truyện Kiều (hoàn cảnh sáng tác, thể loại, giá trị nội dung và nghệ thuật).

x

 

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 11

 

 

Video/clip/ phim tư liệu về thơ chữ Hán của Nguyn Du

Minh họa, phục vụ cho hoạt động dạy đọc hiểu thơ chữ Hán ca Nguyễn Du

Video/clip/phim tư liệu thể hiện nội dung: Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về thơ chữ Hán của Nguyễn Du (thể loại, giá trị nội dung và nghệ thuật).

x

 

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 11

4

Tác giả Nguyễn Đình Chiu

Video/clip/ phim tư liệu về Nguyễn Đình Chiểu và các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu

Minh họa, phục vụ cho hoạt động dạy đọc hiểu tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Các video/clip/phim tư liệu cung cấp tư liệu dạy học về Nguyễn Đình Chiểu và các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu, bao gồm:

- Phim tư liệu thời kì thực dân Pháp xâm lược Việt Nam: cuộc sống của nhân dân, các cuộc khởi nghĩa nông dân.

- Phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu.

- Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (hoàn cảnh sáng tác, thể loại, giá trị nội dung và nghệ thuật).

x

 

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 11

 

 

Video/clip/ phim tư liệu về thơ Nôm của Nguyễn Đình Chiểu

Minh họa, phục vụ cho hoạt động tìm hiểu về thơ Nôm của Nguyễn Đình Chiểu

Video/clip/phim tư liệu thể hiện nội dung: Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về thơ Nôm của Nguyễn Đình Chiểu (hoàn cảnh sáng tác, thể loại, giá trị nội dung và nghệ thuật).

x

 

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 11

5

Tác giả Hồ Chí Minh

Video/clip /phim tư liệu về Hồ Chí Minh và tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Minh họa, phục vụ cho hoạt động dạy đọc hiểu các tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Các video/clip/phim tư liệu, cung cấp tư liệu dạy học về Hồ Chí Minh và tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh, bao gồm:

- Phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Phim tư liệu ghi lại quang cảnh, giọng đọc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập;

- Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về Tuyên ngôn Độc lập (hoàn cảnh sáng tác, thể loại, giá trị nội dung và nghệ thuật).

x

 

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 12

6

Truyện cổ dân gian

Video/clip/ phim tư liệu về truyện cổ dân gian Việt Nam

Minh họa, phục vụ cho hoạt động tìm hiểu truyện cổ dân gian Việt Nam

Video/clip/phim tư liệu thể hiện nội dung: Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về truyện cổ dân gian.

x

 

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 10, 11

7

Ca dao, tục ngữ

Video/clip/ phim tư liệu về ca dao con người và xã hội.

Minh họa, phục vụ cho hoạt động tìm hiểu ca dao về con người và xã hội.

Video/clip/phim tư liệu thể hiện nội dung: Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về ca dao con người và xã hội.

x

 

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 10, 11

8

Chèo, tuồng dân gian

Video/clip/ phim tư liệu về chèo, tuồng dân gian

Minh họa, phục vụ cho hoạt động tìm hiểu về chèo hoặc tuồng

Các video/clip/phim tư liệu cung cấp tư liệu dạy học về chèo, tuồng dân gian, bao gồm:

- Trích đoạn phim chèo, tuồng tiêu biểu của Việt Nam;

- Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình nhận định, đánh giá về kịch bản chèo, tuồng tiêu biểu của Việt Nam (giá trị nội dung và nghệ thuật).

x

 

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 10, 11

9

Tác giả Hồ Xuân Hương

Video/clip/ phim tư liệu về thơ Nôm của Hồ Xuân Hương

Minh họa, phục vụ cho hoạt động tìm hiểu về thơ Nôm của Hồ Xuân Hương

Các video/clip/phim tư liệu cung cấp tư liệu dạy học về thơ Nôm của Hồ Xuân Hương, bao gồm:

- Phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp văn học của Hồ Xuân Hương;

- Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về thơ Nôm của Hồ Xuân Hương (giá trị nội dung và nghệ thuật).

x

 

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 10, 11

10

Tác giả Nguyễn Khuyến

Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Nguyễn Khuyến

Minh họa, phục vụ cho hoạt động tìm hiểu về thơ Nôm Nguyễn Khuyến

Các video/clip/phim tư liệu cung cấp tư liệu dạy học về thơ của Nguyễn Khuyến, bao gồm:

- Phim tư liệu về tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp văn học của Nguyễn Khuyến;

- Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về thơ Nôm của Nguyễn Khuyến (giá trị nội dung và nghệ thuật).

x

 

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 10, 11

11

Tác giả Nam Cao

Video/clip/ phim tư liệu về sự nghiệp văn chương của Nam Cao

Minh họa, phục vụ cho hoạt động tìm hiểu về về truyện ngắn, tiu thuyết của Nam Cao

Các video/clip/phim tư liệu cung cấp tư liệu dạy học về sự nghiệp văn chương của Nam Cao, bao gồm:

- Phim tư liệu về bối cảnh thời đại, cuộc đời, sự nghiệp văn học của Nam Cao;

- Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về truyện ngắn, tiu thuyết của Nam Cao (giá trị nội dung và nghệ thuật).

x

 

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 11, 12

12

Tác giả Vũ Trọng Phụng

Video/clip/ phim tư liệu tiểu thuyết, phóng sự của Vũ Trọng Phụng

Minh họa, phục vụ cho hoạt động tìm hiểu về tiểu thuyết, phóng sự của Vũ Trọng Phụng

Các video/clip/phim tư liệu cung cấp tư liệu dạy học về tiểu thuyết, phóng sự của Vũ Trọng Phụng, bao gồm:

- Phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp văn học của Vũ Trọng Phụng.

- Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về tiểu thuyết, phóng sự của Vũ Trọng Phụng (giá trị nội dung và nghệ thuật).

x

 

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 11, 12

13

Tác giả Xuân Diệu

Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám

Minh họa, phục vụ cho hoạt động tìm hiểu về thơ của Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám

Các video/clip/phim tư liệu, cung cấp tư liệu dạy học về thơ của Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám, bao gồm:

- Phim tư liệu về bối cnh thời đại trước Cách mạng tháng Tám, về phong trào Thơ mới;

- Phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp văn học của Xuân Diệu;

- Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về thơ của Xuân Diệu (giá trị nội dung và nghệ thuật).

x

 

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 11, 12

14

Tác giả Tố Hữu

Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tố Hữu trước và sau Cách mạng tháng Tám

Minh họa, phục vụ cho hoạt động tìm hiểu về thơ của Tố Hữu trước và sau Cách mạng tháng Tám

Các video/clip/phim tư liệu cung cấp tư liệu dạy học về thơ của Tố Hữu, bao gồm:

- Phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp văn học của tác giả Tố Hữu;

- Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về thơ của Tố Hữu (giá trị nội dung và nghệ thuật).

x

 

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 11, 12

15

Tác giả Nguyễn Tuân

Video/clip/ phim tư liệu về truyện ngắn, kí của Nguyễn Tuân

Minh họa, phục vụ cho hoạt động tìm hiểu về truyện ngắn, kí của Nguyn Tuân

Các video/clip/phim tư liệu cung cấp tư liệu dạy học về truyện ngắn, kí của Nguyễn Tuân, bao gồm:

- Phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp văn học của tác giả Nguyễn Tuân;

- Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về truyện ngắn, kí của Nguyễn Tuân (giá trị nội dung và nghệ thuật);

- Phim tư liệu về những sự vật địa danh được mô tả trong các tác phẩm kí của Nguyễn Tuân.

x

 

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 11, 12

16

Tác giả Nguyễn Huy Tưởng

Video/clip/ phim tư liệu về kịch của Nguyễn Huy Tưởng

Minh họa, phục vụ cho hoạt động tìm hiểu kịch của tác giả Nguyễn Huy Tưởng

Các video/clip/phim tư liệu, cung cấp tư liệu dạy học về kịch của Nguyễn Huy Tưng, bao gồm:

- Phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp văn học của tác giả Nguyễn Huy Tưởng;

- Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về kịch của Nguyễn Huy Tưởng (giá trị nội dung và nghệ thuật);

- Trích đoạn tác phẩm kịch của Nguyễn Huy Tưởng được chuyển th.

x

 

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 11, 12

17

Tác giả Lưu Quang Vũ

Video/clip/ phim tư liệu về kịch của Lưu Quang Vũ

Minh họa, phục vụ cho hoạt động tìm hiểu kịch của tác giả Lưu Quang Vũ

Các video/clip/phim tư liệu, cung cấp tư liệu dạy học về kịch của Lưu Quang Vũ, bao gồm:

- Phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp văn học của tác giả Lưu Quang Vũ;

- Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về kịch của Lưu Quang Vũ (giá trị nội dung và nghệ thuật).

- Trích đoạn tác phẩm kịch Lưu Quang Vũ được chuyển thể.

x

 

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 11, 12

 

Ghi chú:

- Các tranh/ảnh dùng cho GV nêu trên có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử hoặc các video/clip; các tranh/ảnh có dung sai của kích thước là 10mm, in trên giấy couche, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ;

- Các video/clip/phim tư liệu có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;

- Giáo viên có thể tham khảo các phần mềm, tài liệu khác để phục vụ dạy học;

- Ngoài danh mục thiết bị như trên, giáo viên có thể sử dụng thiết bị dạy học của môn học khác và thiết bị dạy học tự làm;

- Các từ viết tắt trong danh mục:

+ CTGDPT 2018: Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

+ HS: Học sinh;

+ GV: Giáo viên.

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - MÔN TOÁN
(Kèm theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số TT

Chủ đề dạy học

Tên thiết bị

Mục đích sử dụng

Mô tả chi tiết thiết bị

Đối tượng sử dụng

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

GV

HS

 

 

 

A

THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

1

Hình học

Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán

Giáo viên sử dụng để vẽ trên bảng trong dạy học Toán

Bộ thiết bị để vẽ trên bảng gồm:

- 01 chiếc thước thẳng dài tối thiểu 500mm, độ chia nhỏ nhất là 1mm;

- 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được thiết kế thuận li khi vẽ trên bảng bằng phấn, bút dạ, một đầu thuận lợi cho việc cđịnh trên mặt bng.

Tất cả các thiết bị trên được làm bằng nhựa/gỗ hoặc vật liệu khác có độ cứng tương đương, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng.

x

 

Bộ

01/GV

 

B

THIT BỊ THEO CÁC CHỦ Đ

I

MÔ HÌNH

I

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

1.1

Hình học không gian

Bộ thiết dạy học về các đường cônic.

Giúp học sinh thực hành nhận biết, mô tả hình dạng và đặc điểm các đường cônic.

Mô hình ba đường conic:

- Khối hình nón đáy có đường kính 200mm, cao 350mm bằng nhựa trong suốt; trục giữa bằng thép sơn màu trắng; các mặt cắt hình tròn, elip cố định; mặt cắt hypecbol, parabol bằng nhựa cứng với màu sc phân biệt giữa các mặt cắt, có thể tháo lắp ở đáy hình nón; Giá đỡ hộp lập phương cạnh 100mm nhựa PS (hoặc tương đương) trong có lỗ với đường nh 5 8mm.

- Tất cả được làm bằng vật liệu an toàn trong quá trình sử dụng.

x

x

Bộ

08/GV

Dùng cho lớp 10

 

 

Bộ thiết dạy học về hình chóp, hình chóp cụt, hình lăng trụ.

Giúp học sinh thực hành, nhận biết, mô tả hình dạng và đặc điểm, diện tích xung quanh, thể tích các hình chóp, hình chóp cụt, hình lăng trụ

Bộ thiết bị dạy học về hình chóp, hình chóp cụt, hình lăng trụ gồm:

- 01 tứ diện 4 mặt là tam giác đều, độ dài cnh 160mm;

- 01 khối lăng trụ hình chữ nhật có đáy, nắp bằng nhựa, đáy hình vuông cạnh 120mm, cao 210mm, có khoét 1 khối lăng trụ tam giác bằng lăng trụ vuông (có cạnh đáy 120mm, 2 cạnh còn lại có kích thước bằng nhau và bằng 1/2 đường chéo đáy);

- 01 khối lăng trụ tam giác gồm 3 tứ diện bằng nhựa ABS (hoặc tương đương) ghép lại: 2 tứ diện cao 210mm, một cạnh đáy 120mm, 2 cạnh còn lại bằng 1/2 đường chéo đáy lăng trụ hình chữ nhật; 1 tứ diện được ghép bởi 4 tam giác vuông bằng nhau (một cạnh góc vuông dài 210mm, cạnh góc vuông còn lại dài bằng 1/2 đường chéo lăng trụ hình chữ nhật). Các mặt thiết diện tiếp xúc nhau phải cùng màu và có định vị: Mặt tiếp xúc với lăng trụ hình chữ nhật bằng nhựa PSHI màu trắng đục (hoặc tương đương).

Tất cả được làm bằng vật liệu an toàn trong quá trình sử dụng.

x

x

Bộ

08/GV

Dùng cho lớp 11

II

DỤNG CỤ

 

 

 

 

 

1

THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

 

 

 

 

 

1.1

Thống kê và Xác suất

Bộ thiết bị dạy học về Thống kê và Xác suất

Giúp học sinh khám phá, hình thành, thc hành, luyện tập về biểu đồ thống kê; làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên.

Bộ thiết bị dạy học về thống kê và xác suất gồm:

- 01 quân xúc xắc có độ dài cnh là 20mm, có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; ..., mặt 6 chấm);

- 01 hộp nhựa để tung quân xúc xắc (kích thước phù hợp với quân xúc xc);

- 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường nh 25mm và một đồng xu nhỏ có đường kính 20mm; dày 1mm; làm bằng hợp kim (nhôm, đồng). Trên mỗi đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khắc nổi chữ S;

- 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và một quả bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau với đường kính 35mm (ging qu bóng bàn).

x

x

Bộ

08/GV

Dùng cho lớp 10

III

TRANH ĐIỆN TỬ/PHN MM

 

 

 

 

 

 

1

Đại số và Giải tích

Tranh điện tử

Tranh điện tử hỗ trợ HS khám phá, hình thành, thực hành, luyện tập, tổng kết một số kiến thức đại số và giải tích.

Tranh điện tử gồm có:

1. Bảng tổng kết tính chất và các dạng đồ thị của các hàm số y = ax2 + bx + c(a0); y = ax3 + bx2 + cx + d (a ≠ 0); Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông

 (a ≠ 0, m ≠ 0 và đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu); hàm số lượng giác; hàm số mũ; hàm số lôgarit.

2. Bảng công thức nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp.

3. Bộ hình ảnh về các phép biến hình: phép tịnh tiến, phép vị tự, phép đối xứng trục, phép đi xứng tâm, phép quay; phép dời hình, phép đng dạng.

4. Bộ hình ảnh mô tả về cung, góc lượng giác, hàm số lượng giác (diễn tả quan hệ hàm số lượng giác).

x

 

Bộ

01/GV

 

 

 

Phần mềm toán học

Phần mềm toán học hỗ trợ học sinh khám phá, hình thành, thực hành, luyện tập các kiến thức đại số và giải tích.

- Phần mềm toán học đảm bảo vẽ đồ thị của hàm số bậc hai; đồ thị hàm số lượng giác; đồ thị hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit và tìm hiểu đặc điểm của chúng; minh họa sự tương giao của các đồ thị; thực hiện các phép biến đổi đồ thị; tạo mô hình thao tác động mô tả giới hạn, mô tả hàm số liên tục; tạo mô hình mô tả đạo hàm, ý nghĩa hình học của tiếp tuyến; tạo hoa văn, hình khối, tính toán trong đại số và giải tích; tạo mô hình khối tròn xoay trong một số bài toán ứng dụng tích phân xác định;

- Phải sử dụng phần mềm không vi phạm bản quyền.

x

x

Bộ

01/GV

 

2

Hình học và đo lường

Phần mềm toán học

Phần mm toán học hỗ trợ học sinh khám phá, hình thành, thực hành, luyện tập các kiến thức hình học.

- Phần mềm toán học đảm bảo biểu thị được điểm, vectơ, các phép toán vectơ trong hệ trục tọa độ Oxy; vẽ đường thẳng, đường tròn, các đường conic trên mặt phẳng tọa độ; tạo được sự thay đổi hình dạng của các hình khi thay đổi các yếu tố trong phương trình xác định chúng; thiết kế đồ hoạ liên quan đến đường tròn và các đường conic; vẽ đường thẳng, mặt phẳng, giao điểm, giao tuyến, tạo hình trong không gian, xác định hình biu din; tạo mô hình khối tròn xoay trong một số bài toán ứng dụng tích phân xác định; vẽ đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu trong hệ trục tọa độ Oxyz; xem xét sự thay đổi hình dạng khi thay đổi các yếu tố trong phương trình của chúng;

- Phải sử dụng phần mềm không vi phạm bản quyền;

x

x

Bộ

01/GV

 

3

Thống kê và xác suất

Phần mềm toán học

Phần mềm toán học hỗ trợ học sinh khám phá hình thành, thực hành, luyện tập các kiến thức thống kê và xác suất.

- Phần mềm toán học đm bảo hỗ trợ HS thực hành tính số đặc trưng đo xu thế trung tâm và đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm, ghép nhóm; tính xác suất; tính phân bố nhị thức, tính toán thống kê;

- Phải sử dụng phần mềm không vi phạm bản quyền.

x

x

Bộ

01/GV

 

 

Ghi chú:

- Số lượng được tính cho 1 lớp với số học sinh là 45. Số lượng bộ thiết bị/ GV trực tiếp giảng dạy môn toán có thể thay đổi để phù hợp với số học sinh/nhóm/ lớp theo định mức 6hs/1 bộ;

- Đối với các thiết bị được tính cho đơn vị “trường”, “lớp”, “GV”, “HS”, căn cứ thực tế của các trường về: số điểm trường, số lớp, số HS/lớp để tính toán số lượng trang bị cho phù hẹp, đảm bảo đủ thiết bị cho HS thực hành;

- Ngoài danh mục thiết bị như trên, giáo viên có thể sử dụng thiết bị dạy học của môn học khác và thiết bị dạy học tự làm;

- Các từ viết tắt trong danh mục:

+ HS: Học sinh;

+ GV: Giáo viên.

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TI THIỂU CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - MÔN NGOẠI NG
(Kèm theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên thiết bị

Mục đích sử dụng

Mô tả chi tiết thiết bị

Đối tượng sử dụng

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

GV

HS

 

I. Thiết bị dạy học ngoại ngữ thông dụng (lựa chọn 1): Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường, có thể lựa chọn một/hoặc một số thiết bị sau đây để trang bị cho giáo viên dạy môn ngoại ngữ hoặc lp đặt trong phòng học bộ môn ngoại ngữ

1

Đài đĩa CD

Phát các học liệu âm thanh.

- Phát các loại đĩa CD có các định dạng phổ thông;

- Có cổng USB và/hoặc thẻ nhớ;

- Có chức năng nhớ, tua tiến, tua lùi, tạm dừng;

- Đài AM, FM;

- Nguồn điện: AC 110-220V/50 Hz, sử dụng được pin.

X

 

Chiếc

01/GV

Có thể sử dụng thiết bị dùng chung

2

Đầu đĩa

Phát học liệu hình ảnh và âm thanh cho các hoạt động nghe và nói.

- Loại thông dụng;

- Đọc đĩa DVD, VCD/CD, CD - RW và các chuẩn thông dụng khác;

- Có cổng kết nối USB, thẻ nhớ;

- Tín hiệu ra dưới dạng AV, HDMI;

- Chức năng tua tiến, tua lùi, tạm dừng;

- Điều khiển từ xa;

- Nguồn điện: 90 V - 240 V/50 Hz.

x

 

Chiếc

01

3

Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị)

Kết nối với máy tính và các thiết bị khác để phát âm thanh, hình ảnh.

Máy chiếu:

Loại thông dụng.

- Có đủ cổng kết nối phù hợp;

- Cường độ sáng tối thiểu 3.500 Ansilumens;

- Độ phân giải tối thiểu XGA;

- Kích cỡ khi chiếu lên màn hình tối thiểu 100 inch;

- Điều khiển từ xa;

- Kèm theo màn chiếu và thiết bị điều khiển (nếu có).

Màn hình hiển thị:

- Loại thông dụng, màn hình tối thiểu 50 inch, Full HD.

- Có đủ cổng kết nối phù hợp;

- Có ngôn ngữ hiển thị Tiếng Việt;

- Điều khiển từ xa;

- Nguồn điện: AC 90-220V/50Hz.

x

 

Chiếc

01

 

4

Bộ máy vi tính để bàn/hoặc máy tính xách tay

Kết nối với các thiết bị ngoại vi để trình chiếu bài giảng

- Loại thông dụng, có cấu hình tối thiểu cài đặt được các hệ điều hành và các phần mềm dạy học ngoại ngữ, thời điểm trang bị máy tính không quá 2 năm so với thời điểm sản xuất;

- Màn hình tối thiểu: 17 inch (máy tính để bàn), 14 inch (máy tính xách tay);

- Có các cổng kết nối tối thiểu: VGA, HDMI, USB, LAN, Wifi và Bluetooth.

x

 

Chiếc

01

 

5

Thiết bị âm thanh đa năng di động

Phát các học liệu âm thanh và trợ âm cho giáo viên

- Tích hợp được nhiều tính năng âm ly, loa, micro, đọc các định dạng DVD, CD, SD, USB trên thiết bị;

- Kết nối line-in, audio in, bluetooth với nguồn phát âm thanh;

- Công suất phù hợp với lớp học;

- Nguồn điện: AC 220V/50Hz; DC, có ắc quy/pin sạc;

- Kèm theo micro.

x

 

Bộ

01

 

6

Bộ học liệu điện tử

Hỗ trợ giáo viên xây dựng kế hoạch bài dạy, giáo án (điện t), bài giảng (điện tử), học liệu (điện tử), bài tập, bài kiểm tra đánh giá.

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo chương trình môn Ngoại ngữ cấp THPT (CTGDPT 2018), không vi phạm các quy định về bản quyền, pháp luật, chủ quyền, văn hóa, dân tộc, giới, các đối tượng dễ tổn thương, có hệ thống học liệu điện tử (bài nghe, video, hình ảnh, bài giảng điện tử để dạy luyện nghe/nói cho học sinh, hệ thống câu hi, đkiểm tra,) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận tiện cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu sử dụng trên máy tính trong môi trường không có kết nối internet. Đảm bảo các chức năng:

- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;

- Chức năng chuẩn bị bài giảng điện tử;

- Chức năng chèn các học liệu điện tử (hình ảnh, video, âm thanh) vào giáo án điện tử;

- Chức năng tạo câu hỏi, bài tập;

- Chức năng kiểm tra đánh giá.

Bộ học liệu điện tử gồm các bài nghe, video, hình ảnh, bài giảng điện tử để dạy luyện: nghe, nói cho học sinh. Các nội dung phải phù hợp với chương trình.

x

 

Bộ

01/GV

 

II. Hệ thống thiết bị dạy học ngoại ngữ chuyên dụng (lựa chọn 2)

Được trang bị và lắp đặt trong 01 phòng học bộ môn ngoại ngữ

1

Máy chiếu đa năng hoặc Màn hình hiển thị

Kết nối với máy tính và các thiết bị khác để trình chiếu hoặc phát học liệu âm thanh hình ảnh.

Máy chiếu:

Loại thông dụng.

- Có đủ cổng kết nối phù hợp;

- Cường độ sáng tối thiểu 3.500 Ansilumens;

- Độ phân giải tối thiểu XGA;

- Kích cỡ khi chiếu lên màn hình tối thiểu 100 inch;

- Điều khiển từ xa;

- Kèm theo màn chiếu và thiết bị điều khiển (nếu có).

Màn hình hiển thị:

- Loại thông dụng, màn hình tối thiểu 50 inch, Full HD.

- Có đủ cổng kết nối phù hợp;

- Có ngôn ngữ hiển thTiếng Việt;

- Điều khiển từ xa;

- Nguồn điện: AC 90-220V/50Hz.

x

 

Chiếc

01

 

2

Thiết bị âm thanh đa năng di động

Thu, phát, khuếch đại âm thanh

- Tích hợp được nhiều tính năng âm ly, loa, micro, đọc các định dạng DVD, CD, SD, USB trên thiết bị;

- Kết nối line-in, audio in, bluetooth với nguồn phát âm thanh;

- Công suất phù hợp với lớp học;

- Kèm theo micro;

- Nguồn điện: AC 220V/50Hz; DC, có ắc quy/pin sạc.

x

 

Bộ

01

 

3

Bộ học liệu điện tử

Hỗ trợ giáo viên xây dựng kế hoạch bài dạy, giáo án (điện tử), bài giảng (điện tử), học liệu (điện tử), bài tập, bài kiểm tra đánh giá.

Bộ học liệu điện tđược xây dựng theo chương trình môn Ngoại ngữ cấp THPT (CTGDPT 2018), không vi phạm các quy định về bản quyền, pháp luật, chủ quyền, văn hóa, dân tộc, giới, các đối tượng dễ tổn thương, có hệ thống học liệu điện tử (bài nghe, video, hình ảnh, bài giảng điện tử để dạy luyện nghe/nói cho học sinh, hệ thống câu hỏi, đề kiểm tra,) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận tiện cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu sử dụng trên máy tính trong môi trường không có kết nối internet. Đảm bảo các chức năng:

- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;

- Chức năng chuẩn bị bài giảng điện tử;

- Chức năng chèn các học liệu điện tử (hình ảnh, video, âm thanh) vào giáo án điện tử;

- Chức năng tạo câu hỏi, bài tập;

- Chức năng kiểm tra đánh giá.

Bộ học liệu điện tử gồm các bài nghe, video, hình nh, bài giảng điện tử để dạy luyện: nghe, nói cho học sinh. Các nội dung phải phù hợp với chương trình.

x

 

Bộ

01/GV

 

4

Thiết bị cho học sinh

Hỗ trợ học sinh học ngoại ngữ.

Bao gồm:

- Khối thiết bị điều khiển: tối thiểu có các phím bấm để trả lời trắc nghim, điều chỉnh âm lượng, lựa chọn kênh âm thanh nghe, gọi giáo viên;

- Tai nghe có micro;

- Kết nối, tiếp nhận được các điều khiển từ thiết bị của giáo viên.

 

x

Bộ

01/HS

 

5

Thiết bị dạy cho giáo viên

Hỗ trợ giáo viên thực hiện dạy học ngoại ngữ.

5.1

Bộ máy vi tính để bàn/hoặc máy tính xách tay

Kết nối với các thiết bị ngoại vi để trình chiếu bài giảng.

- Loại thông dụng có cấu hình tối thiểu cài đặt được các hệ điều hành và các phần mềm dạy học ngoại ngữ, thời điểm trang bị máy tính không quá 2 năm so với thời điểm sản xuất;

- Màn hình tối thiểu: 17 inch (máy tính để bàn), 14 inch (máy tính xách tay);

- Có các cổng kết nối tối thiểu: VGA, HDMI, USB, LAN, Wifi và Bluetooth.

x

 

Bộ

01

 

5.2

Khối thiết bị điều khin của giáo viên

Kết nối thiết bị của giáo viên và học sinh. Điều khiển, tổ chức dạy học.

Bao gồm các khối chức năng:

- Khuếch đại và xử lý tín hiệu;

- Tai nghe có micro;

- Bộ đọc và ghi bài giảng của giáo viên: tối thiểu có cổng cắm USB, khe cắm thẻ nhớ;

- Phần mềm điều khiển;

- Có thể kết nối được âm thanh, hình ảnh và máy chiếu vật thể.

Tối thiểu phải đảm bảo các chức năng:

+ Có giao diện thể hiện các vị trí của học sinh trong lớp.

+ Có thể kết nối tới khối thiết bị điều khiển của học sinh để truyền âm thanh từ giáo viên tới một học sinh, một nhóm học sinh bất kỳ hoặc cả lớp.

+ Có thể kết nối tới khối thiết bị điều khiển của học sinh để truyền âm thanh từ một học sinh bất kỳ trong lớp học tới một hoặc một nhóm học sinh khác.

+ Có thể chia lớp học thành nhiều nhóm để thực hành giao tiếp đồng thời.

+ Có thể tạo tối thiểu hai kênh âm thanh độc lập để học sinh lựa chọn và luyện nghe.

+ Giúp giáo viên thực hiện các bài kiểm tra trắc nghiệm.

x

 

Bộ

01

 

6

Bàn, ghế dùng cho giáo viên

Giáo viên sử dụng trong quá trình dạy học.

Thiết kế phù hợp để lắp đặt thiết bị dạy học ngoại ngữ dành cho giáo viên.

x

 

Bộ

01

 

7

Bàn, ghế dùng cho học sinh

Học sinh sử dụng trong quá trình học tập.

Thiết kế phù hợp để lắp đặt thiết bị dạy học ngoại ngữ dành cho học sinh.

 

x

Bộ

01/HS

Nơi chưa có điều kiện có thể sử dụng 01 b/2HS

8

Phụ kiện

Dùng để cung cấp điện cho các thiết bị và kết nối tín hiệu giữa các thiết bị

Hệ thống cáp điện và cáp tín hiệu đồng bộ (hoặc hệ thống thiết bị kết nối không dây), đủ cho cả hệ thống.

x

x

Bộ

01

 

III. Hệ thống thiết bị dạy học ngoại ngữ chuyên dụng có máy tính của học sinh (lựa chọn 3)

(Được trang bị và lắp đặt trong một phòng học bộ môn Ngoại ngữ, hoặc có thể lp đặt chung với phòng thực hành tin học)

1

Thiết bị dạy cho giáo viên

Htrợ giáo viên thực hiện dạy học ngoại ngữ.

1. Bộ máy vi tính để bàn hoặc máy tính xách tay

- Loại thông dụng có cấu hình ti thiểu cài đặt được các hệ điều hành và các phần mềm dạy học ngoại ngữ, thời điểm trang bị máy tính không quá 2 năm so với thời điểm sản xuất;

- Màn hình tối thiểu: 17 inch (máy tính để bàn), 14 inch (máy tính xách tay);

- Có các cổng kết nối tối thiểu: VGA, HDMI, USB, LAN, Wifi và Bluetooth.

2. Khối thiết bị điều khiển của giáo viên/phần mềm điều khiển cài đặt trên máy tính của giáo viên.

3. Tai nghe có micro.

Thiết bị dạy ngoại ngữ dành cho giáo viên tối thiểu phải đảm bảo các chức năng:

- Có thkết nối tới máy tính của học sinh để truyền học liệu âm thanh, hình ảnh từ giáo viên tới một học sinh, một nhóm học sinh bất kỳ hoặc cả lớp;

- Có thể kết nối tới máy tính của học sinh để truyền học liệu âm thanh, hình ảnh từ một học sinh bất kỳ trong lớp học tới một hoặc một nhóm học sinh khác;

- Có thể chia lớp học thành nhiều nhóm để thực hành giao tiếp đồng thời;

- Giúp giáo viên ghi âm quá trình hội thoại để phục vụ cho học sinh tự học hoặc chấm điểm;

- Giúp giáo viên chuyển nội dung luyện đọc tới học sinh dưới dạng tệp tin;

- Giúp giáo viên và học sinh có thể trao đi với nhau theo dạng text (chat);

- Giúp giáo viên giám sát các hoạt động trên máy tính của học sinh;

- Giúp giáo viên thực hiện các bài kiểm tra trắc nghiệm hoặc tự luận.

x

 

Bộ

01

 

2

Thiết bị cho học sinh

Htrợ học sinh học ngoại ngữ.

Bao gồm:

1. Máy tính/hoặc máy tính xách tay, là loại thông dụng có cu hình tối thiểu cài đặt được các hệ điều hành và các phần mềm học ngoại ngữ, thời điểm trang bị máy tính không quá 2 năm so với thời điểm sản xuất, có các cổng kết nối tiêu chuẩn.

2. Khối thiết bị điều khiển của học sinh/phần mềm điều khiển cài đặt trên máy tính của học sinh.

3. Tai nghe có micro cho học sinh.

Thiết bị dạy ngoại ngữ dành cho học sinh tối thiểu phải đảm bảo chức năng:

- Kết nối tiếp nhận được các điều khiển từ giáo viên để thực hiện các chức năng học ngoại ngữ.

 

x

Bộ

01/HS

 

3

Máy chiếu đa năng hoặc Màn hình hiển thị

Kết nối với máy tính và các thiết bị khác để trình chiếu hoặc phát học liệu âm thanh, hình ảnh.

Máy chiếu:

- Loại thông dụng.

- Có đủ cổng kết nối phù hợp;

- Cường độ sáng tối thiểu 3.500 Ansilumens;

- Độ phân giải tối thiểu XGA;

- Kích cỡ khi chiếu lên màn hình tối thiểu 100 inch;

- Điều khiển từ xa;

- Kèm theo màn chiếu và thiết bị điều khiển (nếu có).

Màn hình hiển thị:

- Loại thông dụng, màn hình tối thiểu 50 inch, Full HD.

- Có đủ cổng kết nối phù hợp;

- Có ngôn ngữ hiển thị Tiếng Việt;

- Điều khiển từ xa;

- Nguồn điện: AC 90-220V/50Hz.

x

 

Chiếc

01

 

4

Thiết bị âm thanh đa năng di động

Sử dụng trong tình huống giáo viên phát âm thanh chung cho cả lớp nghe.

- Tích hợp được nhiều tính năng âm ly, loa, micro, đọc các đnh dạng DVD, CD, SD, USB trên thiết bị;

- Kết nối line-in, audio in, bluetooth với nguồn phát âm thanh;

- Công suất phù hợp với lớp học;

- Kèm theo micro;

- Nguồn điện: AC 220V/50Hz; DC, có ắc quy/pin sạc.

x

 

Bộ

01

 

5

Phụ kiện

Dùng để cung cấp điện cho các thiết bị và mạng cho máy tính.

Hệ thống cáp điện và cáp mạng đủ cho cả hệ thống (hoặc hệ thống thiết bị kết nối không dây).

x

x

Bộ

01

 

6

Bộ học liệu điện tử

Hỗ trợ giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học, giáo án (điện tử), bài giảng (điện tử), học liệu (điện t), bài tập, bài kiểm tra đánh giá.

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo chương trình môn Ngoại ngcấp THPT (CTGDPT 2018), không vi phạm các quy định về bản quyền, pháp luật, chủ quyền, văn hóa, dân tộc, giới, các đối tượng dễ tổn thương, có hệ thống học liệu điện tử (bài nghe, video, hình ảnh, bài giảng điện tử để dạy luyện nghe/nói cho học sinh, hệ thống câu hỏi, đề kiểm tra,) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận tiện cho tra cứu và sdụng. Bộ học liệu sử dụng trên máy tính trong môi trường không có kết nối internet. Đảm  bảo các chức năng:

- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;

- Chức năng chuẩn bị bài giảng điện tử;

- Chức năng chèn các học liệu điện tử (hình ảnh, video, âm thành) vào giáo án điện tử;

- Chức năng tạo câu hỏi, bài tập;

- Chức năng kiểm tra đánh giá.

Bộ học liệu điện tử gầm các bài nghe, video, hình ảnh, bài giảng đin tử để dy luyn: nghe, nói cho hc sinh. Các nội dung phải phù hợp với chương trình.

x

 

Bộ

01/GV

 

7

Bàn, ghế dùng cho giáo viên

Giáo viên sử dụng trong quá trình dạy học.

Thiết kế phù hợp để lắp đặt thiết bị dạy học ngoại ngữ dành cho giáo viên.

x

 

Bộ

01

 

8

Bàn, ghế dùng cho học sinh

Học sinh sử dụng trong quá trình học tập.

Thiết kế phù hợp để lắp đặt thiết bị dạy học ngoại ngữ dành cho học sinh.

 

x

Bộ

01/HS

Nơi chưa có điều kiện có thể sử dụng 1 b/2 HS

 

Ghi chú:

- Danh mục thiết bị môn ngoại ngữ có 03 (ba) phương án lựa chọn để trang bị cho các nhà trường;

- Căn cứ điều kiện thực tế của từng địa phương/trường học để lựa chọn một phương án trang bị cho phù hợp;

- Đối với các thiết bị được tính cho đơn vị “trường”, “lớp”, “GV”, “HS”, căn cứ thực tế của các trường về: số điểm trường, slớp, số HS/lớp để tính toán slượng trang bị cho phù hợp, đảm bảo đủ thiết bị cho HS thực hành.

- Ngoài danh mục thiết bị như trên, giáo viên có thể sử dụng thiết bị dạy học của môn học khác và thiết bị dạy học tự làm;

- Các từ viết tắt trong danh mục:

+ CTGDPT 2018: Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

+ GV: Giáo viên;

+ HS: Học sinh.

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
(Kèm theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số TT

Chủ đề dạy học

Tên thiết bị

Mục đích sử dụng

Mô tả chi tiết thiết bị

Đối tượng sử dụng

Đơn vị

Slượng

Ghi chú

GV

HS

I

THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

1

 

Đồng hồ bấm giây

Dùng để đo thành tích, so sánh thời gian ở đơn vị nhỏ hơn giây

Loại điện thiện số, 10 LAP trở lên, độ chính xác 1/100 giây, chống nước (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

x

 

Chiếc

01/GV

 

2

 

Còi

Dùng để ra tín hiệu âm thanh trong hoạt động dạy, học

Loại thông dụng, chất liệu bằng nhựa hoặc chất liệu khác phù hợp, phát ra âm thanh để ra hiệu lệnh

x

 

Chiếc

03/GV

 

3

 

Thước dây

Dùng để đo khoảng cách trong hoạt động kẻ, vẽ sân tập luyện

Thước dây cuộn loại thông dụng có độ dài tối thiểu 10.000mm.

x

 

Chiếc

01/GV

 

4

 

Cờ lệnh thể thao

Dùng để ra tín hiệu trong hoạt động dạy, học

Hình chữ nhật, chất liệu bằng vải, kích thước (350x410)mm, Cán dài 460mm, đường kính 15mm, tay cầm 110mm

x

 

Chiếc

04/GV

 

5

 

Biển lật số

Dùng để ghi điểm số trong các hoạt động thi đấu tập

Hình chữ nhật, chất liệu bằng nhựa hoặc tương đương, có chân đứng, hai mặt có bảng số hai bên, có thể lật bảng số từ sau ra trước và ngược lại, kích thước bảng (400x200)mm (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

x

 

Bộ

01/GV

 

6

 

Nấm thể thao

Xác định các vị trí trong hoạt động dạy, học

Hình nón, chất liệu bằng nhựa PVC hoặc tương đương; chiều cao 80mm, đường kính đế 200mm

x

 

Chiếc

20/GV

 

7

 

Bơm

Dùng để bơm hơi các thiết bị, dụng cụ

Loại thông dụng, chất liệu chính bằng kim loại, có đồng hồ đo áp lực, vòi bơm bằng ống cao su, van bơm có đầu cài tiện lợi

x

x

Chiếc

02/trường

 

8

 

Dây nhảy cá nhân

Dùng để luyn tập bổ trợ thể lực, vui chơi

Dạng sợi, chất liệu bằng cao su hoặc chất liệu khác phù hợp, dài tối thiểu 2500mm, có lò xo chống mài mòn, có cán cầm bằng gỗ hoặc nhựa.

x

 

Chiếc

20/GV

 

9

 

Dây nhảy tập thể

Dạng sợi, chất liệu bằng cao su hoặc hoặc chất liệu khác phù hợp, dài tối thiểu 5000mm

x

 

Chiếc

01/GV

 

10

 

Bóng nhồi

Hình tròn, chất liệu bằng cao su có đàn hồi, trọng lượng 1000-2000g

x

 

Quả

02/GV

 

11

 

Dây kéo co

Dạng sợi quấn, chất liệu bằng các sợi đay hoặc sợi nilon có đường kính 21-25mm, chiều dài tối thiểu 20000mm (20m)

x

x

Cuộn

02/trường

 

12

 

Xà đơn

Chất liệu chính bằng kim loại, bao gồm: hai trụ bằng ống Φ60 và Φ40 có chiều cao 2000-2200mm; tay xà bằng ống Φ28 đặc và có chiều dài 1500mm; có 4 cọc neo xuống đất và hệ thống tăng đơ căng cáp giữ cột xà

x

x

Bộ

01/trường

 

13

 

Xà kép

Chất liệu chính bằng kim loại; phần đế dựng ống U120, Φ60, Φ48, diện tích đế (1300x2000)mm; phần tay xà sử dụng ống Φ42 mạ kẽm dài 3000mm; chiu cao có thể thay đổi (1400 - 1700)mm; chiều rộng tay xà có thể điều chỉnh (340 - 440)mm.

x

x

Bộ

01/trường

 

II

DỤNG CỤ, THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN THTHAO TỰ CHỌN

(Chỉ trang bị những dụng cụ tương ng, phù hợp với môn thể thao được nhà trường lựa chọn)

 

CÁC MÔN ĐIN KINH

1

Chạy cự li ngắn

1.1

 

Bàn đạp xuất phát

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện, thực hành của HS môn chạy cự li ngn

Chất liệu khung chính bằng kim loại, trên khung có nhiều nấc giúp điều chỉnh khoảng cách và góc độ bàn đạp. Vị trí đặt bàn chân được lót cao su dày. Đầu và cuối của bàn đạp có đinh vít để cố định bàn đạp xuống sàn khi sử dụng (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

x

x

Bộ

05/trường

 

1.2

 

Dây đích

Dùng để xác định điểm đích đến.

Dạng sợi, chất liệu bằng vải hoặc tương đương, kích thước rộng 7-10mm, dài 5000 - 7000mm

x

x

Chiếc

01/GV

 

2

Nhảy xa

2.1

 

Ván giậm nhảy

Dùng để thực hiện động tác giậm nhảy trong Nhảy xa

Hình khối hộp chữ nhật, chất liệu bằng gỗ, kích thước (1220x200x100)mm (Theo tiêu chuẩn qui đnh, loại dùng cho tập luyện).

x

x

Chiếc

01 /hố cát

 

2.2

 

Dng cụ xới cát

Dùng để làm xp cát trước khi nhảy

Loại thông dụng, an toàn trong sử dụng

x

x

Chiếc

01/hố cát

 

2.3

 

Bàn trang san cát

Dùng để san bằng cát trước và sau khi nhảy

Chất liệu bằng gỗ hoặc chất liệu khác phù hợp, kích thước (250x500)mm, cán tre hoặc gỗ dài 800-1000mm

x

x

Chiếc

01 /hố cát

 

3

Nhảy cao

3.1

 

Cột nhảy cao

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện, thực hành của HS môn Nhảy cao

Dạng ống tròn hoặc vuông, chất liệu bằng kim loại hoặc bằng chất liệu khác phù hợp, gồm 2 cột có chân trụ, có thước đo chính xác trên thân, cao 2200mm, tđứng vững trên trục có bánh xe, trên thân trụ có các gờ có thể điều chỉnh cao thấp để đặt xà lên trên (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

x

x

Bộ

01/GV

 

3.2

 

Xà nhảy cao

 

Dạng ống tròn, chất liệu bằng nhôm hoặc chất liệu khác phù hợp, thẳng, có độ đàn hồi, đường kính 25mm, dài tối thiểu 4000mm (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

x

x

Chiếc

01/GV

 

3.3

 

Đệm nhảy cao

Hình khối hộp chữ nhật, chất liệu bằng mút, có vỏ bọc ngoài bằng bạt chống thấm. Kích thước tối thiểu (2000x1800x500)mm (Theo tiêu chuẩn quy định, loại đúng cho tập luyện).

x

x

Bộ (2 tấm)

02/trường

 

4

Đẩy tạ

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

 

Quả tạ Nam

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện, thực hành của HS môn Đy tạ

Hình tròn, chất liệu bằng nhôm loại đặc, trọng lượng 5000g (Theo tiêu chuẩn qui đnh, loại dùng cho tập luyện).

x

x

Quả

05/GV

 

4.2

 

Quả tạ Nữ

 

Hình tròn, chất liệu bằng kim loại đặc, trọng lượng 3000g (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

x

x

Quả

05/GV

 

 

CÁC MÔN BÓNG

5

Bóng đá

5.1

 

Quả bóng đá

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện, thực hành kỹ thuật của HS môn Bóng đá

Hình tròn, chất liệu bằng da hoặc giả da, size số 5, đường kính 216-226mm, chu vi 680-700mm (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

x

x

Quả

20/GV

 

5.2

 

Cầu môn, lưới

 

- Cầu môn bóng đá 7 người: Hình chữ nhật, chất liệu bằng kim loại, cột dọc, xà ngang dạng ống tròn được nối với nhau, không vát cạnh, kích thước (6000x2100x1200)mm;

- Lưới: Dạng sợi, chất liệu bằng sợi dù hoặc tương đương, đan mt cá, mắt lưới nhỏ hơn kích thước của bóng, được gắn và phủ toàn bộ phía sau cầu môn.

(Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

x

x

Bộ

02/trường

 

6

Bóng rổ

6.1

 

Quả bóng rổ

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện, thực hành kỹ thuật của HS môn Bóng rổ

Hình tròn, chất liệu bằng da hoặc tương đương, có chia các rãnh tạo ma sát;

Size số 7 dành cho HS Nam (chu vi 750-780mm; trọng lượng: 600-650g);

Size số 6 dành cho HS Nữ (chu vi 720-740mm; trọng lượng: 500-540g).

(Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

x

Quả

20/GV

 

6.2

 

Cột, bảng rổ

 

- Cột rổ: Dạng ống tròn, chất liệu bằng kim loại, được cố định trên mặt sân (hoặc có bánh xe di động). Chiều cao có thể điều chỉnh trong khoảng 2600-3050mm;

- Bảng rổ: Hình chữ nhật, chất liệu bằng composite hoặc chất liệu khác phù hợp, kích thước (1800x1050)mm, được gắn với cột rổ, có thể hạ, nâng độ cao;

- Vòng rổ: Hình tròn, chất liệu bằng kim loại, đường kính 450mm và được đan lưới, gắn cố định trên bảng rổ, mặt vòng rổ song song với mặt đất.

(Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

x

Bộ

02/trường

 

7

Bóng chuyền

7.1

 

Quả bóng chuyn

Dùng cho hoạt động giảng dạy ca GV và tập luyện kĩ thuật, thực hành của HS môn Bóng chuyền

Hình tròn, chất liệu bằng da hoặc tương đương, có chia các múi theo đường khâu, chu vi 650-670mm, trọng lượng 260-280g (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

x

x

Quả

20/GV

 

7.2

 

Cột và lưới

 

- Cột: Dạng ống tròn, chất liệu bằng kim loại được cố định (hoặc di động) trên mặt sân, phần trên có móc để treo lưới và có ròng rọc để điều chỉnh độ cao thấp (có thể điều chnh chiều cao từ 1800mm đến 2550mm);

- Lưới: Hình chữ nhật dài, chất liệu bằng sợi vải dù hoặc tương đương, được đan vuông với chiều rộng mắt 100 mm, lưới có viền trên và viền dưới khác màu lưới. Dài 9500-10.000mm, rộng 1000mm.

(Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

x

Bộ

02/trường

 

8

Bóng bàn

Dùng chung cho lớp 10,11,12

8.1

 

Quả bóng bàn

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện kĩ thuật, thực hành của HS môn Bóng bàn

Loại thông dụng (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

x

x

Quả

30/GV

 

8.2

 

Vợt

Loại thông dụng (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

x

x

Chiếc

15/GV

 

8.3

 

Bàn, lưới

 

- Bàn: Hình chữ nhật, có chân đứng vững chắc, chất liệu mặt bàn bằng gỗ ép cứng, độ này đều, có chia cách vạch giới hạn ở giữa. Kích thước (2740x1525x760)mm, độ dày mặt bàn 18-30mm;

- Lưới: Hình chữ nhật dài, chất liệu bằng sợi vải dù hoặc tương đương, mắt lưới nhỏ hơn kích thước quả bóng bàn, chiu dài lưới dài hơn chiều ngang của bàn, 2 đầu lưới có hệ thống trục móc gắn chắc chắn trên mặt bàn, chiều cao lưới 1525mm so với mặt bàn.

(Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

x

Bộ

03/trường

 

nhaySố thứ tự 8.3 Mục II Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Môn Giáo dục thể chất được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 26/2023/TT-BGDĐT theo quy định tại khoản 1 Điều 3nhay

9

Bóng ném

 

9.1

 

Quả bóng ném

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện kĩ thuật, thực hành của HS môn Bóng ném

Hình tròn, chất liệu bằng da hoặc tương đương, bề mặt không bóng hoặc trơn, chu vi 540-600mm, trọng lượng 325-475g (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

x

x

Qu

15/GV

 

nhaySố thứ tự 9.1 Mục II Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Môn Giáo dục thể chất được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 26/2023/TT-BGDĐT theo quy định tại khoản 1 Điều 3nhay

9.2

 

Cầu môn, lưới

 

- Cầu môn: Hình chữ nhật, chất liệu bằng kim loại, cột dọc, xà ngang là các thanh dạng tròn hoặc vuông được nối với nhau, không vát cạnh, kích thước (3000x2100x1200)mm;

- Lưới: Chất liệu bằng sợi vải dù hoặc tương đương, đan dạng mắt cá, mắt lưới nhỏ hơn kích thước của bóng, được gn và phủ toàn bộ phía sau cầu môn.

(Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

x

Bộ

02/trường

 

10

Quần vt

 

10.1

 

Quả bóng Tennis

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện thuật, thực hành của HS môn Quần vợt

Loại thông dụng (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

x

Hộp

05/GV

 

10.2

 

Vợt

Loại thông dụng (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

x

Chiếc

15/GV

 

10.3

 

Cột, lưới

Cột: Dạng ống tròn được cố định trên mặt sân, cột lưới cao hơn mép trên của lưới tối đa 250mm;

Lưới: Hình chữ nhật dài, chất liệu bằng sợi vải dù hoặc tương đương, mắt lưới bé hơn kích thước quả bóng, lưới có viền trên và viền dưới khác màu lưới, được căng ngang theo chiều rộng sân, song song với đường biên và chia đều 2 bên. Chiều cao 914 mm ở giữa và 1007 mm 2 đầu cột lưới.

(Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

x

Bộ

02/trường

 

 

CÁC MÔN CU

11

Đá cầu

 

11.1

 

Quả cầu đá

Dùng cho hoạt động giảng dy của GV và tập luyện kĩ thuật, thực hành của HS môn Đá cầu

Loại thông dng (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

x

Qu

25/GV

 

11.2

 

Cột, lưới

 

- Cột: Cht liệu bằng kim loại, có bánh xe, chốt khóa, tay quay căng lưới; chiều cao tối đa 1700mm;

- Lưới: Hình chữ nhật dài, chất liệu bằng sợi vải dù hoặc tương đương. Kích thước (7100x750)mm, viền lưới rộng 20mm, kích thước mắt lưới 20-23mm;

(Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

x

Bộ

03/trường

 

12

Cầu lông

 

12.1

 

Quả cầu lông

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện kĩ thuật, thực hành của HS môn cầu lông

Loại thông dụng (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

 

Quả

25/GV

 

12.2

 

Vợt

Loại thông dụng (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

x

Chiếc

20/GV

 

12.3

 

Cột, lưới

- Cột: Chất liệu bằng kim loại, có bánh xe, chốt khóa, tay quay căng lưới; chiều cao 1550mm;

Lưới: Hình chữ nhật dài, chất liệu bằng sợi vải dù hoặc tương đương. Kích thước (6100x750)mm, viền lưới rộng 20mm, kích thước mắt lưới 20-23mm.

(Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

x

Bộ

03/trường

 

13

Cầu mây

 

13.1

 

Quả cầu mây

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện thuật, thực hành của HS môn cầu mây

Hình tròn, chất liệu bằng nhựa hoặc tương đương, đàn hồi, độ nảy ổn đnh. Chu vi 160mm, trọng lượng 170-180g (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

x

Quả

20/GV

 

13.2

 

Cột, lưới

- Cột: Chất liệu bằng kim loại, có bánh xe, chốt khóa, tay quay căng lưới; chiều cao 1455mm (nữ) và 1550mm (nam);

Lưới: Hình chữ nhật dài, chất liệu bằng sợi vải dù hoặc tương đương. Kích thước (6100x700)mm, viền lưới rộng 50mm, kích thước mắt lưới 60-80mm.

(Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

x

Bộ

03/trường

 

nhaySố thứ tự 13.1, 13.2 Mục II Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Môn Giáo dục thể chất được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 26/2023/TT-BGDĐT theo quy định tại khoản 1 Điều 3nhay

 

CÁC MÔN THỂ THAO KHÁC

14

Võ thuật

 

14.1

 

Trụ đấm, đá

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và luyện tập, thực hành của HS phù hợp với đặc điểm từng môn Võ thuật

Hình trụ đứng, chất liệu bằng da hoặc tương đương, ruột đặc, mềm. Cao 1500-1750mm (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

x

x

Chiếc

01/GV

 

14.2

 

Đích đấm, đá (cầm tay)

 

Hình elip có tay cầm hoặc bộ phận gắn lên tay, chất liệu bằng da hoặc giả da mềm, một đặc, mềm (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

x

x

Chiếc

10/GV

 

14.3

 

Thiết bị bảo hộ

 

Bao gồm trang phục, phụ kiện bảo hộ các bộ phận đầu, tay, bộ hạ...như mũ, giáp, găng, xà cạp, lót ống quyển,... (Theo tiêu chun được quy định cụ thể cho từng môn võ thuật, loại dùng cho tập luyện).

 

x

Bộ

02/GV

 

14.4

 

Thảm xốp

 

Hình vuông, chất liệu bằng xốp mút hoặc tương đương, có độ đàn hồi. Kích thước (1000x1000)mm, độ dày 25mm, có thể gắn vào nhau, mặt nhám, không ngấm nước, không trơn trượt.

x

x

Chiếc

40/trường

 

15

Đẩy gậy

Gậy

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện kĩ thuật, thực hành của HS môn Đẩy

gậy

Dạng ống tròn, chất liệu bằng tre hoặc chất liệu khác phù hợp, gậy thẳng, có chiều dài 2000mm, đường kính từ 40-50mm, mỗi nửa gậy sơn 1 màu; đầu và thân gậy phải được bào nhẵn và có đường kính bằng nhau.

x

x

Chiếc

10/GV

 

16

C Vua

 

16.1

 

Bàn cờ, quân cờ

Dùng cho HS học và tập luyện môn Cờ vua

- Bản cờ: Hình vuông, chất liệu bằng gỗ hoặc chất liệu khác phù hợp. Kích thước (400x400)mm;

- Quân cờ: chất liệu bằng nhựa hoặc chất liệu khác phù hợp, kích thước: Vua cao 80mm, đế 25mm; Binh cao 33mm, đế 20mm.

(Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

 

x

Bộ

20/GV

 

16.2

 

Bàn và quân cờ treo tường

Dùng cho GV giảng dạy môn Cờ vua

- Bàn cờ: Hình vuông, chất liệu mặt bàn bằng kim loại có từ tính, kích thước (800x800)mm, có móc treo;

- Quân cờ: chất liệu bằng nhựa hoặc chất liệu khác phù hợp, kích thước phù hợp với các ô trên bàn cờ, có nam châm gắn mặt sau. (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

x

 

Bộ

01/GV

 

17

Bơi

 

17.1

 

Phao bơi

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện kĩ thuật, thực hành của HS môn Bơi

Chất liệu bằng cao su bơm hơi hoặc chất liệu khác phù hợp. Loại thông dụng dùng cho tập luyện

 

x

Chiếc

20/trường

 

17.2

 

Sào cứu hộ

Dạng ống tròn, chất liệu bằng nhôm hoặc chất liệu khác phù hợp. Dài 5000-7000mm, đường kính 25mm, màu sơn đỏ - trắng

x

x

Chiếc

02/trường

 

17.3

 

Phao cứu sinh

Hình tròn, chất liệu bằng cao su bơm hơi hoặc chất liệu khác phù hợp. Bọc ngoài bằng vải Polyethylene, màu cam phản quang. Đường kính ngoài 650mm, đường kính trong 410mm, trọng lượng 2400g.

x

x

Chiếc

06/trường

 

18

Thể dục nhịp điệu

 

18.1

 

Thảm xốp

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện kĩ thuật, thực hành của HS môn Thể dục nhp điệu

Hình vuông, chất liệu bằng xốp mút hoặc tương đương. Kích thước (1000x1000)mm, độ dày 25mm, có thể gắn vào nhau, mặt nhám, không ngấm nước, không trơn trượt

x

x

Chiếc

40/trường

 

18.2

 

Thiết bị âm thanh đa năng di động

 

- Tích hợp được nhiều tính năng âm ly, loa, micro, đọc phát các định dạng tối thiểu ghi trên SD, USB trên thiết bị;

- Kết nối line-in, audio in, bluetooth với nguồn phát âm thanh;

- Công suất phù hợp với lớp học;

- Kèm theo micro;

- Nguồn điện: AC 220V/50Hz; DC, có ắc quy/pin sạc.

x

 

Bộ

01/GV

Có thể sử dụng thiết bị dùng chung

19

Khiêu vũ thể thao

Thiết bị âm thanh đa năng di động

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện kĩ thuật, thực hành của HS môn Khiêu vũ thể thao

- Tích hợp được nhiều tính năng âm ly, loa, micro, đọc phát các định dạng tối thiểu ghi trên SD, USB trên thiết bị;

- Kết nối line-in, audio in, bluetooth với nguồn phát âm thanh;

- Công suất phù hợp với lớp học;

- Kèm theo micro;

- Nguồn điện: AC 220V/50Hz; DC, có ắc quy/pin sạc.

x

 

Bộ

01/GV

Có thể sử dụng thiết bị dùng chung

20

Kéo co

Dây kéo co

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện kĩ thuật, thực hành của HS môn Kéo co

Dạng sợi quấn, chất liệu bằng các sợi đay hoặc sợi nilon có đường nh 21-25mm, chiều dài tối thiểu 20.000mm

 

x

Cuộn

02/trường

Có thể sử dụng thiết bị dùng chung

21

Golf

 

21.1

 

Gậy Golf

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện kĩ thuật, thực hành của HS môn Golf

Loại thông dụng, gồm các loại gậy cơ bn (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

 

Bộ

01/GV

 

21.2

 

Bóng Golf

Loại thông dng (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện)

x

x

Quả

50/GV

 

21.3

 

Lưới chắn bóng

Dùng để chắn bóng khu vực tập luyện

Lưới: Hình chữ nhật dài, chất liệu bằng sợi vải dù hoặc tương đương. Kích thước (10000x15000)mm, mắt lưới rộng 20-25mm.

x

x

Chiếc

01/trường

 

Ghi chú:

- Ngoài các môn Thể thao được liệt kê ở trên, có thể thay thế bằng các môn Thể thao khác phù hợp với điều kiện địa phương, nhà trường;

- Đối với các thiết bị được tính cho đơn vị “trường”, “lớp”, “GV”, “HS”, căn cứ thực tế của các trường về: số điểm trường, số lớp, sHS/lớp để tính toán số lưng trang bị cho phù hợp, đảm bảo đủ thiết bị cho HS thực hành;

- Ngoài danh mục thiết bị như trên, giáo viên có thsử dụng thiết bị dạy học của môn học khác và thiết bị dạy học tự làm;

- Các từ viết tắt trong danh mục:

+ HS: Học sinh;

+ GV: Giáo viên;

+ TDTT: Thể dục th thao.

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - MÔN LỊCH SỬ
(Kèm theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số TT

Chủ đề dạy học

Tên thiết bị

Mục đích sử dụng

Mô tả chi tiết thiết bị

Đối tượng sử dụng chính

Đơn vị

SIượng

Ghi chú

GV

HS

 

A

THIT BỊ DÙNG CHUNG

1

 

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ GV

Giúp GV xây dựng kế hoạch dạy học (giáo án) điện tử, chuẩn bị bài giảng điện tử, các học liệu điện tử, các bài tập, bài kiểm tra, đánh giá điện tử phù hợp với Chương trình môn học 2018

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Lịch sử cấp THPT (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện t(hình ảnh, bản đồ, sơ đồ, lược đồ, âm thanh, video, các câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu sử dụng được trên PC trong môi trường không kết nối internet. Phải đảm bảo tối thiểu các chức năng:

- Chức năng hỗ trợ soạn kế hoạch bài học (giáo án) điện tử;

- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;

- Chức năng hướng dẫn, chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, bản đồ, sơ đồ, lược đồ, âm thanh);

- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;

- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác đánh giá.

x

 

Bộ

01/GV

Dùng cho lớp 10,11, 12

B

THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ Đ

 

LỚP 10

I

BẢN Đ/LƯỢC ĐỒ

 

 

 

 

 

 

1

Một số nền văn minh thế giới thời cổ - trung đại

1.1

 

Lược đồ các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây

Xác định vị trí địa lí của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây

- Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây (Ai Cập, Trung Hoa, Ấn Độ, Hy Lạp - La Mã);

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh;

- Tỷ lệ 1:15.000.000; kích thước (720x1020)mm.

x

 

Tờ

01/GV

 

2

Văn minh Đông Nam Á

 

2.1

 

Lược đồ các quốc gia Đông Nam Á cổ và phong kiến

Xác định vị trí địa lí của các quốc gia Đông Nam Á cổ và phong kiến

- Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên của các quốc gia Đông Nam Á cổ và phong kiến;

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện tượng lịch sử trên lược đvề màu sc, kí hiệu, kích thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh;

- Tlệ 1:6.000.000; kích thước (720x1020)mm.

x

 

Tờ

01/GV

 

3

Chuyên đề 10.2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam

 

3.1

 

Lược đồ di sản văn hóa ở Việt Nam

Xác định vị trí phân bố và giới thiệu nét cơ bản của các di sản văn hóa ở Việt Nam

- Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện sự phân bố và những nét cơ bản về các di sn văn hóa ở Việt Nam (Di sản được UNESCO công nhận);

- Lược đồ có kèm ảnh về các di sản văn hóa phi vật thể, di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên, di sn phức hp;

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh. Thể hiện đầy đủ quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa;

- Tỷ lệ 1:15.000.000; kích thước (720x1020)mm.

x

 

Tờ

01/GV

 

II

BĂNG/ĐĨA/PHẦN MM/VIDEO-CLIP

 

1

Lịch sử và sử học

 

1.1

 

Phim tài liệu: Một số hiện vật tiêu biểu của nền văn minh sông Hồng và văn minh Đại Việt

Giúp HS nhận diện hình dáng, đặc điểm hiện vật của nền văn minh sông Hồng, văn minh Đại Việt

02 phim tài liệu có nội dung thể hiện một số hiện vật tiêu biểu của nền văn minh sông Hồng và văn minh Đại Việt:

- 01 phim giới thiệu hiện vật khảo cổ học Hoàng thành Thăng Long;

- 01 phim giới thiệu hiện vật gồm một số hiện vật như Trống đồng Đông Sơn, các công cụ khai hoang (rìu, dao), công cụ làm đất (lưỡi cày, mai, thuổng), công cụ gặt hái (liềm, nhíp, hái);

- 01 phim giới thiệu hiện vật gồm một số hiện vật như đầu rồng, lá đề hình rồng, phượng, gạch, ngói.

x

x

Bộ

01/GV

 

2

Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ - trung đại

2.1

 

Phim tài liệu: Thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Đông

Giúp HS khái quát thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Đông

03 phim tài liệu có nội dung giới thiệu về thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Đông:

- 01 phim giới thiệu về thành tựu của văn minh Ai Cập (chữ viết, khoa học tự nhiên, kiến trúc, đu khắc);

- 01 phim giới thiệu về thành tựu của văn minh Trung Hoa (chữ viết, văn học nghệ thuật, sử học, khoa học tự nhiên, y học, thiên văn học, lịch pháp, tư tưởng);

- 01 phim giới thiệu về thành tựu của văn minh Ấn Độ (chữ viết, văn học nghệ thuật, khoa học tự nhiên, tư tưng).

x

x

Bộ

01/GV

 

2.2

 

Phim tài liệu: Thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Tây

Giúp HS khái quát thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Tây

02 phim tài liệu có nội dung giới thiệu về thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Tây:

- 01 phim giới thiệu về thành tựu của văn minh Hy Lạp-La Mã (chữ viết, thiên văn học, lịch pháp, văn học, nghệ thuật, khoa học tự nhiên, tư tưởng, thể thao);

- 01 phim giới thiệu về thành tựu của văn minh thời Phục Hưng (tư tưởng, văn học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật, thiên văn học).

x

x

Bộ

01/GV

 

3

Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới

3.1

 

Phim tài liệu: Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất

Giúp HS khái quát bối cảnh lịch sử và thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất

02 phim tài liệu có nội dung giới thiệu về thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất:

- 01 phim giới thiệu những nét chính về bối cảnh lịch sử diễn ra Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (nửa sau thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX);

- 01 phim giới thiệu thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp ln thứ nhất (phát minh và sử dụng máy hơi nước, động cơ đốt trong).

x

x

Bộ

01/GV

 

3.2

 

Phim tài liệu: Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai

Giúp HS khái quát bối cảnh lịch sử và thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ hai

02 phim tài liệu có nội dung giới thiệu về thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai:

- 01 phim giới thiệu những nét chính về bối cảnh lịch sử diễn ra Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (nửa sau thế kXIX - đầu thế kỉ XX);

- 01 phim giới thiệu thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (sử dụng điện năng, động cơ điện gắn với quá trình điện khí hoá, sản xuất dây chuyền, sự phát triển của các ngành công nghiệp hóa chất, dầu mỏ, thép, điện lực, in ấn).

x

x

Bộ

01/GV

 

3.3

 

Phim tài liệu: Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba

Giúp HS khái quát bối cảnh lịch sử và thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp ln thứ ba

02 phim tài liệu có nội dung giới thiệu về thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba:

- 01 phim giới thiệu những nét chính về bối cảnh lịch sử diễn ra Cách mạng công nghiệp lần thứ ba (nửa sau thế kỉ XX);

- 01 phim giới thiệu thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ ba (tự động hoá dựa vào máy tính, sử dụng thiết bị điện tử, công nghệ thông tin, internet).

x

x

Bộ

01/GV

 

3.4

 

Phim tài liệu: Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Giúp HS khái quát bối cảnh lịch sử và thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

02 phim tài liệu có nội dung giới thiệu về thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư:

- 01 phim giới thiệu những nét chính về bối cảnh lịch sử diễn ra Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (những năm đầu thế kỉ XXI);

- 01 phim giới thiệu thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (sự phát triển kĩ thuật số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và sự phát triển của các công nghệ liên ngành, đa ngành).

x

x

Bộ

01/GV

 

4

Văn minh Đông Nam Á

4.1

 

Phim tư liệu: Thành tựu của văn minh Đông Nam Á

Giúp HS khái quát cơ sở hình thành, thời kì phát triển và thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á

Phim gồm một số đoạn giới thiệu sơ lược cơ sở hình thành, thời kì phát triển và thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á (văn hóa, kiến trúc và điêu khắc).

x

 

Bộ

01/GV

 

5

Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858)

5.1

 

Phim mô phỏng: Thành tựu của các nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858)

Giúp HS khái quát cơ sở hình thành và thành tựu tiêu biểu của các nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858)

04 phim có nội dung giới thiệu về cơ sở hình thành và thành tựu tiêu biểu của các nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858):

- 01 phim về cơ sở hình thành (điều kiện tự nhiên, cơ sở xã hội) và thành tựu tiêu biểu (đời sống vật chất, đời sng tinh thần, tổ chức xã hội, nhà nước) của văn minh sông Hồng;

- 01 phim về cơ s hình thành và thành tựu (đời sống vật chất, đời sng tinh thần, tổ chức xã hội, nhà nước) của Văn minh Champa;

- 01 phim về cơ sở hình thành và thành tựu (đời sống vật chất, đời sống tinh thần, tổ chức xã hội, nhà nước) của Văn minh Phù Nam;

- 01 phim giới thiệu được cơ sở hình thành, quá trình phát triển và thành tựu cơ bản về (kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, giáo dục, văn học, nghệ thuật) của văn minh Đại Việt.

x

x

Bộ

01/GV

 

6

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

6.1

 

Phim tư liệu: Đời sống vật chất và tinh thần của cộng đng các dân tộc Việt Nam

Giúp HS mô tả đời sống vt chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Phim gồm một số đoạn tư liệu giới thiệu nét chính về đời sống vật chất (sản xuất nông nghiệp, ngành nghề thủ công) và nêu được nét chính về đời sống tinh thần (sự đa dạng về văn hóa, lễ hội, phong tục, tập quán) của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

x

x

Bộ

01/GV

 

7

Chuyên đề 10.2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam

7.1

 

Video/clip: Di sn văn hóa ở Việt Nam

Giới thiệu nét cơ bản về di sản văn hóa ở Việt Nam

04 Video/clip có nội dung về các loại hình Di sản văn hoá ở Việt Nam:

- 01 Video/clip giới thiệu những nét cơ bản về di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu (dân ca quan họ Bắc Ninh, ca trù, không gian văn hóa cng chng Tây Nguyên, nhã nhc cung đình Huế, đn ca tài tử Nam Bộ);

- 01 Video/clip giới thiệu những nét cơ bản về di sản văn hóa vật thể tiêu biểu (trống đồng Đông Sơn, thành Cổ Loa, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Quảng trường Ba Đình và Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành nhà Hồ, cố đô Huế, tháp Chăm).

- 01 Video/clip giới thiệu những nét cơ bn về di sản văn hóa thiên nhiên tiêu biểu (Cao nguyên đá Đồng Văn, Non nước Cao Bằng, Vịnh Hạ Long, vườn quốc gia Cát Tiên);

- 01 Video/clip giới thiệu những nét cơ bản về di sản văn hóa phức hợp tiêu biểu (Khu di tích - danh thắng Tràng An (Ninh Bình), khu di tích - danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh).

x

x

Bộ

01/GV

 

 

LỚP 11

 

I

BN ĐỒ/LƯỢC Đ

 

X

Cách mạng tư sn và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản

 

1.1

 

Lược đồ thế giới thế kỉ XVI - thế kỉ XVIII

HS biết được vị trí các địa điểm diễn ra các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

- 03 lược đồ treo tường, mỗi lược đồ thể hin một nội dung:

+ 01 lược đồ thể hiện vị trí của các đa điểm - nơi diễn ra các sự kiện lịch sử quan trọng của cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII;

+ 01 lược đồ thể hiện địa điểm và tiến trình lịch sử một số sự kiện tiêu biểu của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (thế kỉ XVIII);

+ 01 lược đồ thể hiện địa điểm và tiến trình lịch sử của một số sự kiện tiêu biểu của cuộc cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII);

- Lược đồ có kèm hình ảnh các vị trí diễn ra các cuộc cách mạng, cuộc đấu tranh.

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện tượng lịch sử trên lược đvề màu sc, kí hiệu, kích thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh.

- Tỷ lệ 1:15.000.000, kích thước (720x1020)mm.

x

 

Bộ

01/GV

 

2

Quá trình giành độc lập dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á

 

2.1

 

Lược đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Giúp HS xác định vị trí, phạm vi của các quốc gia hay khu vực thuộc địa ở khu vực Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

- 03 Lược đồ Đông Nam Á, bao gồm:

+ 01 Lược đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đến năm 1920;

+ 01 Lược đồ Đông Nam Á từ năm 1920 đến năm 1945;

+ 01 Lược đồ Đông Nam Á từ năm 1945 đến năm 1975;

- Lược đồ thể hiện được vị trí, phạm vi của các quốc gia hay các khu vực thuộc địa ở khu vực Đông Nam Á trong tng thời kỳ lịch sử.

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đy đủ các đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh.

- Tỷ lệ 1:15.000.000, kích thước (720x1020)mm.

x

 

Bộ

01/GV

 

3

Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945)

 

3.1

 

Lược đồ Chiến thắng Bạch Đằng (năm 938)

Giúp HS xác định các vị trí diễn ra và diễn biến của trận Bạch Đằng trên lược đồ

- Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện các vị trí diễn ra và diễn biến của trận Bạch Đằng năm 938. Lược đồ có kèm hình ảnh các vị trí diễn ra trận Bạch Đằng.

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh.

- Tỷ lệ 1:15.000.000, kích thước (720x1020)mm.

x

 

Tờ

01/GV

 

3.2

 

Lược đồ Kháng chiến chống Tống thời Lý (1075-1077)

Giúp HS xác định các vị trí diễn ra và diễn biến của cuộc kháng chiến chống Tống trên lược đồ

- Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện các vị trí diễn ra và diễn biến của cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077). Lược đồ có kèm hình ảnh các vị trí diễn ra cuộc kháng chiến.

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh.

- Tỷ lệ 1:15.000.000, kích thước (720x1020)mm.

x

 

Tờ

01/GV

 

3.3

 

Lược đồ Kháng chiến chng xâm lược Mông - Nguyên

Giúp HS tìm hiểu diễn biến cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông C, chống xâm lược Nguyên trên lược đồ

- 03 lược đồ, mỗi lược đồ thể hin một nội dung:

+ 01 lược đồ thể hiện diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258);

+ 01 lược đồ thể hiện diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ hai chống xâm lược Nguyên (1285);

+ 01 lược đồ thể hiện diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống xâm lược Nguyên (1287-1288) và chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm 1288.

- Lược đồ có kèm hình ảnh các vị trí diễn ra cuộc kháng chiến.

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh.

- Tỷ lệ 1:15.000.000, kích thước (720x1020)mm.

x

 

Bộ

01/GV

 

3.4

 

Lược đồ Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

Giúp HS tìm hiểu diễn biến cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn trên lược đồ

- 02 lược đồ, mỗi lược đồ thể hin một nội dung:

+ 01 lược đồ thể hiện diễn biến trận Tốt Động - Chúc Động (cuối năm 1426);

+ 01 lược đồ thể hiện diễn biến trận Chi Lăng - Xương Giang (tháng 10 năm 1427);

- Lược đồ có kèm hình ảnh các vị trí diễn ra khởi nghĩa.

- Đảm bảo tính khoa học, phn ánh đầy đủ các đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh.

- Tỷ lệ 1:15.000.000, kích thước (720x1020)mm.

x

 

Bộ

01/GV

 

3.5

 

Lược đồ Phong trào Tây Sơn

Giúp HS tìm hiểu diễn biến phong trào Tây Sơn trên lược đồ

- 02 lược đồ, mỗi lược đồ thể hin một nội dung:

+ 01 lược đồ thể hiện diễn biến chiến thắng Rạch Gm - Xoài Mút (1785);

+ 01 lược đồ thể hiện diễn biến trận Ngọc Hồi - Đống Đa (1789).

- Lược đồ kèm hình ảnh các vị trí diễn ra phong trào.

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh. Thể hiện đầy đủ quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

- Tỷ lệ 1:15.000.000, kích thước (720x1020)mm.

x

 

Bộ

01/GV

 

3.6

 

Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-43)

Giúp HS xác đnh các vị trí diễn ra khởi nghĩa Hai Bà Trưng trên lược đồ

- Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-43). Lược đồ có kèm hình ảnh các vị trí diễn ra khởi nghĩa.

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh.

- Tỷ lệ 1:15.000.000, kích thưc (720x1020)mm.

x

 

Tờ

01/GV

 

3.7

 

Lược đồ Quá trình Pháp xâm lược Việt Nam (1858-1884)

Giúp HS xác định các khu vực Pháp tiến hành công xâm lược ở Việt Nam trên lược đồ

Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện tiến trình Pháp xâm lược Việt Nam (1858 - 1884). Lược đồ có kèm hình ảnh một số vị trí Pháp tiến hành cuộc xâm lược.

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích thước, phân bố, vị trí địa lí, địa đanh.Thể hiện đầy đủ quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa;

- Tỷ lệ 1:15.000.000, kích thước (720x1020)mm.

x

 

Tờ

01/GV

 

3.8

 

Lược đồ cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân Bắc Kì (1858 - 1884)

Giúp HS xác định các vị trí nhân dân Bắc kì đấu tranh chống Pháp từ năm 1873 đến năm 1884

- Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện những sự kiện tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chng Pháp xâm lược của nhân dân Bắc Kì từ năm 1858-1884;

- Lược đồ có kèm hình ảnh vị trí nhân dân Bắc Kì đu tranh chống Pháp năm 1873 và 1882;

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện tượng lịch sử trên lược đvề màu sắc, kí hiệu, kích thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh.

- Tỷ lệ 1:15.000.000, kích thước (720x1020)mm.

x

 

Tờ

01/GV

 

II

BĂNG/ĐĨA/PHẦN MM

 

1

Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945)

 

1.1

 

Phim mô phỏng: Một số cuộc chiến tranh bảo vệ Tquốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam

Giúp HS tìm hiểu về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam

03 phim có nội dung về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945):

- 01 phim giới thiệu về bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả của chiến thắng Bạch Đằng năm 938;

- 01 phim giới thiệu về bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả của cuộc kháng chiến lần thứ ba chống xâm lược Nguyên (1287-1288);

- 01 phim giới thiệu về bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả của khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427).

x

x

Bộ

01/GV

 

2

Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Bin Đông

 

2.1

 

Phim tư liệu: Chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Giúp HS phân tích được quá trình xác lập và thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

Phim gồm một số đoạn tư liệu về xác lập và thực thi chquyền biển đo của Việt Nam ở Biển Đông.

x

x

Bộ

01/GV

 

 

LỚP 12

 

I

BẢN ĐỒ/LƯỢC Đ

 

1

Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (t tháng 8 năm 1945 đến nay)

 

1.1

 

Lược đồ Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Giúp HS xác định vị trí các địa điểm diễn ra Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

- Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện các địa điểm diễn ra Tổng khi nghĩa tháng Tám năm 1945. Lược đồ có kèm hình ảnh của một số vị trí diễn ra cuộc Tổng khởi nghĩa (Qung trường Ba Đình, Nhà Hát Lớn, Huế, Sài Gòn);

- Đảm bảo tính khoa học, phn ánh đầy đủ các đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện tượng lịch strên lược đvề màu sắc, kí hiệu, kích thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh.Thể hiện đầy đủ quần đảo Trường sa và Hoàng Sa;

- Tỷ lệ 1:1.800.000; kích thước (720x1020)mm.

x

 

Tờ

01/GV

 

1.2

 

Lược đồ Chiến dịch Điện Biên Ph 1954

Giúp HS xác định các địa điểm diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

- Lược đồ treo tường. Thể hiện các địa điểm diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Lược đồ có kèm hình ảnh của một số vị trí diễn ra chiến dịch;

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện tượng lịch sử trên lược đvề màu sc, kí hiệu, kích thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh;

- Tỷ lệ 1:14.000; kích thước (720x1020)mm.

x

 

Tờ

01/GV

 

1.3

 

Lược đồ Tng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Giúp HS xác định các địa điểm diễn ra Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

- Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện các địa điểm diễn ra Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. Lược đồ có kèm hình ảnh của một số vị trí diễn ra Tổng tiến công;

- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đy đủ các đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện tượng lịch sử trên lược đvề màu sắc, kí hiệu, kích thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh. Thể hiện đy đủ quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa;

- Tlệ 1:1.100.000; ch thước (720x1020)mm.

x

 

Tờ

01/GV

 

II

BĂNG/ĐĨA/PHẦN MỀM/VIDEO-CLIP

 

1

Asean: Những chặng đường lịch s

 

1.1

 

Video/clip: Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

Giúp HS khái quát sự ra đời và phát triển của ASEAN

Video/clip gồm một số đoạn tư liệu giới thiệu sự ra đi và phát triển của ASEAN,

X

X

Bộ

01/GV

 

2

Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (từ tháng 8 năm 1945 đến nay)

 

2.1

 

Video/clip: Cách mạng tháng Tám 1945

Giúp HS khái quát về bối cảnh, diễn biến, kết quả của Cách mạng tháng Tám 1945

Video/clip gồm một số đoạn phim minh họa về quá trình chuẩn bị và diễn biến của cuộc Cách mạng tháng Tám 1945.

x

 

Bộ

01/GV

 

2.2

 

Video/clip: Tổng tiến công xuân 1975

Giúp HS khái quát về bối cảnh, diễn biến, kết quả của Tổng tiến công xuân 1975

Video/clip gồm một số đoạn phim minh họa về quá trình chuẩn bị và diễn biến của cuộc Tổng tiến công xuân 1975.

x

 

Bộ

01/GV

 

2.3

 

Video/clip: Thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thời kì 1954-1973

Giúp HS hiểu biết về các thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thời kì 1954-1973

Video/clip gồm một số đoạn phim minh họa thành tựu tiêu biểu trong cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thời kì 1954-1973.

x

 

Bộ

01/GV

 

3

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

 

3.1

 

Video/clip: Thành tựu của Việt Nam trong thời kì đổi mới đất nước

Giúp HS hiểu bối cảnh lịch sử và thành tựu của Việt Nam trong thời kì đổi mới đất nước

Video/clip gồm một số đoạn tư liệu giới thiệu về bối cảnh lịch sử, thành tựu của Việt Nam trong thời kì đổi mới đất nước qua các giai đoạn chính:

- Giai đoạn 1986 -1995: khởi đầu công cuộc đổi mới;

- Giai đoạn 1996 - 2006: đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế;

- Giai đoạn từ năm 2007 đến nay: tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế sâu rộng.

x

x

Bộ

01/GV

 

4

Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam

 

4.1

 

Phim tư liệu: H Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc

Giúp HS hiểu được những nét cơ bản về hành trình tìm đường cứu nước; vai trò sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Cách mạng tháng Tám 1945, kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và chống Mỹ (1954 - 1969)

05 phim tư liệu có nội dung về hành trình tìm đường cứu nước; vai trò sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Cách mạng tháng Tám 1945, kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và chống Mỹ (1954 - 1969):

- 01 phim về hành trình đi tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh;

- 01 phim về quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức của H Chí Minh cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam;

- 01 phim về vai trò của Hồ Chí Minh đối với việc lãnh đạo Cách mạng tháng Tám 1945 (triệu tập Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 (tháng 5 năm 1941); thành lập Mặt trận Việt Minh;

- 01 phim về vai trò của Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Pháp (1946 -1954);

- 01 phim về vai trò của Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1969).

x

x

Bộ

01/GV

 

4.2

 

Phim tư liệu: Dấu ấn H Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam

Giúp HS hiểu được những dấu ấn Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam

02 phim tư liệu có nội dung về dấu ấn Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam:

- 01 phim giới thiệu dấu ấn của Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới (Năm 1987, UNESCO công nhận Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn; những cống hiến về giá trị tư tưởng, văn hoá; Hình ảnh một số công trình tưởng niệm: Nhà lưu niệm, Đài kỉ niệm);

- 01 phim giới thiệu về dấu ấn của Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân Việt Nam (Bảo tàng, Nhà lưu niệm; Hình tượng văn học, nghệ thuật; Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh).

x

 

Bộ

01/GV

 

Ghi chú:

- Ở những nơi có điều kiện, tất cả tranh/ảnh/bản đồ/lược đồ dành cho GV có thể được thay thế bằng tranh/ảnh/bản đồ/lược đồ điện thoặc phần mềm mô phng;

- Các lược đồ/bn đồ có dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có đnh lượng 200g/m2, cán OPP mờ;

- Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời; vùng biển có một số đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa;

- Các video/clip/phim (tài liệu/tư liệu/mô phỏng) có thời lượng không quá 3 phút. Hình ảnh và âm thanh rõ nét, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;

- Số lượng được tính cho 1 lớp với số HS là 45. Số lượng bộ thiết bị/GV hoặc tờ/GV có thể thay đổi để phù hợp với số HS/nhóm/lớp theo định mức 6 HS/1 bộ hoặc 6 HS/1 tờ;

- Đối với các thiết bị được tính cho đơn vị “GV”, “HS”, căn cứ thực tế của các trường về: số điểm trường, số lớp, số HS/lớp để tính toán số lượng trang bị cho phù hợp, đảm bảo đủ thiết bị cho HS thực hành;

- Ngoài danh mục thiết bị như trên, giáo viên có thể sử dụng thiết bị dạy học của môn học khác và thiết bị dạy học tự làm;

- Chữ viết tắt trong danh mục:

+ CTGDPT 2018: Chương trình Giáo dục phổ thông 2018;

+ GV: Giáo viên;

+ HS: Học sinh.

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIU CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - MÔN ĐỊA LÝ
(Kèm theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số TT

Chủ đề dạy học

Tên thiết bị

Mục đích sử dụng

Mô tả chi tiết thiết bị

Đối tượng sử dụng

Đơn vị

Slượng

Ghi chú

GV

HS

 

 

A

THIT BỊ THEO CÁC CHỦ Đ

I

TRANH ẢNH

1

Chủ đề: Trái Đất

1.1

 

Tranh cu trúc của Trái Đất

HS tìm hiểu cấu trúc của Trái Đất

- Nội dung tranh thể hiện cấu trúc của Trái Đất, gồm có: lớp vỏ Trái Đất, lớp Manti, nhân Trái Đất;

- Kích thước (1090x790)mm.

x

 

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 10

1.2

 

Tranh cấu tạo vỏ Trái Đất và vỏ địa lí

HS quan sát cấu tạo của vỏ Trái Đất và phân biệt vỏ địa lí với vỏ Trái Đất

Nội dung tranh thể hiện các nội dung:

- Cấu tạo của vỏ Trái Đất ở lục địa và đại dương;

- Giới hạn của vỏ địa ở lục địa và đại dương. Giới hạn trên: phía dưới lớp ô zôn; giới hạn dưới: đáy vực thẳm ở đại dương và đáy lớp vỏ phong hóa ở lục địa; chiều dày vỏ địa lí khoảng 30-35 km;

- Kích thước (1090x790)mm.

x

 

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 10

Dùng chung với chủ đề: Một số quy luật của vỏ địa lí

2

Chủ đề: Thạch quyển

2.1

 

Tranh một số dạng địa hình được tạo thành do nội lực và ngoại lực

HS tìm hiểu tác động của nội lực và ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Nội dung tranh thể hiện các nội dung:

- Một số dạng địa hình được tạo thành do nội lực như: núi, hẻm vực, thung lũng, núi lửa;

- Một số dạng địa hình được tạo thành do ngoại lực như: bậc thềm sóng vỗ, cồn cát, bãi bồi, hang động.

- Kích thước (1090x790)mm.

x

 

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 10

3

Chủ đề: Sinh quyển

 

3.1

 

Sơ đồ giới hạn của sinh quyển

HS xác định giới hạn của sinh quyển

- Sơ đồ thể hiện nội dung: giới hạn của sinh quyển bao gồm toàn bộ thủy quyn, phần thấp của khí quyển, lớp phủ thổ nhưỡng và lớp vỏ phong hóa (Giới hạn phía trên: Là nơi tiếp giáp lớp ô dôn của khí quyển; Giới hạn phía dưới: ở đại dương > 11km và ở lục địa là lớp vỏ phong hóa);

- Kích thước (420x590)mm.

 

x

Tờ

04/GV

Dùng cho lớp 10

II

BẢN ĐỒ/LƯỢC ĐỒ

 

1

Chủ đề: Trái Đất

 

1.1

 

Lược đồ các mảng kiến tạo, các vành đai động đất và núi la trên Trái Đất

HS xác định các mảng kiến tạo; phân bố các vùng núi trẻ, vành đai động đất và núi lửa trên Trái Đất

Lược đồ treo tường thể hiện nội dung:

- 07 mng kiến tạo lớn: mảng Thái Bình Dương, mng n Độ - ôxtrâylia, mảng Âu - Á, mảng Phi, mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Nam Cực và một số mảng nhỏ;

- Hướng di chuyn của các mảng kiến tạo;

- Phân bố các vùng núi trẻ, vành đai động đất và núi la.

Kích thước (1500x1090)mm.

x

 

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 10 Dùng chung chủ đề: Thạch quyển

2

Chủ đề: Khí quyển

2.1

 

Bn đồ nhiệt độ không khí trên Trái Đất

HS xác định sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái đất theo vĩ độ; lục địa, đại dương và địa hình

Bn đồ treo tường thể hiện nội dung:

- Phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo vĩ độ địa lí.

- Phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo lục địa và đại dương.

- Phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo địa hình.

Kích thước (1500x1090)mm.

x

 

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 10

2.2

 

Bản đồ các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất

HS xác định các đới khí hậu và một số kiểu khí hậu trên Trái Đất

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:

- Trái Đất có 7 đới khí hậu xen kẽ nhau từ xích đạo về hai cực. Trong đới khí hậu có kiểu khí hậu, bao gồm:

(1) Đới khí hậu xích đạo;

(2) Đới khí hậu cận xích đạo;

(3) Đới khí hậu nhiệt đới (Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa và Kiểu khí hậu nhiệt đới lục địa);

(4) Đới khí hậu cận nhiệt (Kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa; Kiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa và Kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hi);

(5) Đới khí hậu ôn đới (Kiểu khí hậu ôn đới lục địa và Kiểu khí hậu ôn đới hải dương);

(6) Đới khí hậu cận cực;

(7) Đới khí hậu cực.

- Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa ở một số địa điểm có các kiểu khí hậu khác nhau;

- Kích thước (1500x1090)mm.

x

 

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 10

2.3

 

Bản đồ phân bố lượng mưa trung bình năm trên Trái Đất

HS xác định sự phân bố lượng mưa trung bình năm trên Trái Đất

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:

- Phân bố lượng mưa trung bình năm trên các lục địa;

- Một số địa điểm có lượng mưa trung bình năm rất nhiều hoặc rất ít so với các địa điểm khác trong cùng vĩ độ;

- Kích thước (1500x1090)mm.

x

 

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 10

3

Chủ đề: Thủy quyn

3.1

 

Bn đồ các dòng biển trong đại dương trên thế giới

HS xác định sự phân bố của các dòng biển trong đại dương trên thế giới

- Bản đồ treo tường thể hiện nội dung: các dòng biển nóng và các dòng biển lạnh trong 5 đại dương trên thế giới (nơi phát sinh, hướng chuyển động);

- Kích thước (1500x1090)mm.

x

 

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 10

4

Chđề: Sinh quyển

4.1

 

Bản đồ phân bố của các nhóm đất và sinh vật trên Trái Đất

HS xác định sự phân bổ các nhóm đất chính và các kiểu thảm thực vật chính trên Trái Đất

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:

- Bản đồ phân bố các nhóm đất chính theo vĩ độ, từ cực đến xích đạo bao gồm:

(1) Băng tuyết;

(2) Đất đài nguyên;

(3) Đất pốt dôn;

(4) Đất nâu, xám rừng lá rộng ôn đới;

(5) Đất đen, hạt dẻ thảo nguyên, đồng có núi cao;

(6) Đất đỏ nâu rừng và cây bụi lá cứng;

(7) Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm;

(8) Đất xám hoang mạc, bán hoang mạc;

(9) Đất đỏ, nâu đỏ xa van;

(10) Đất đỏ vàng (feralit), đen nhiệt đới;

- Bản đồ phân bố các kiểu thảm thực vật chính theo vĩ độ, từ cực đến xích đạo bao gồm:

(1) Hoang mạc lạnh;

(2) Đài nguyên;

(3) Rừng lá kim;

(4) Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp ôn đới;

(5) Rừng cận nhiệt ẩm;

(6) Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt;

(7) Hoang mạc, bán hoang mạc;

(8) Thảo nguyên, cây bụi chịu hạn và đồng c núi cao;

(9) Xa van, cây bụi;

(10) Rừng nhiệt đới, xích đạo;

- Kích thước (1090x1500)mm;

x

 

Tờ

01/GV

Dùng cho lớp 10

5

Chủ đề: Địa lí các ngành kinh tế

5.1

 

Bản đồ phân bố cây trồng và vật nuôi trên thế giới