Thông tư 13/2023/TT-BLĐTBXH Định mức KTKT về đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng 20 ngành, nghề

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 13/2023/TT-BLĐTBXH

Thông tư 13/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của 20 ngành, nghề
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:13/2023/TT-BLĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành:29/12/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề đồ họa

Ngày 29/12/2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 13/2023/TT-BLĐTBXH ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của 20 ngành, nghề. Theo đó, nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề đồ họa như sau:

1. Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2. Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Đồng thời, định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

3. Định mức lao động trực tiếp gồm 73,2 giờ, trong đó:

- Định mức giờ dạy lý thuyết: 12,5 giờ;

- Định mức giờ dạy thực hành: 60,8 giờ.

4. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Đồ họa trình độ trung cấp được sử dụng để xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Đồ họa trình độ trung cấp; xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2024.

Xem chi tiết Thông tư 13/2023/TT-BLĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
__________

Số: 13/2023/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

 

 

THÔNG

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp,
trình độ cao đẳng của 20 ngành, nghề

______________

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 20 ngành, nghề.

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của 20 ngành, nghề gồm:

STT

Tên ngành, nghề

Trình độ trung cấp

Trình độ cao đng

1

Đồ họa

Phụ lục 1a

Phụ lục 1b

2

Tin học ứng dụng

Phụ lục 2a

Phụ lục 2b

3

Công nghệ hoá nhựa

Phụ lục 3a

Phụ lục 3b

4

Sản xuất sản phẩm giặt tẩy

Phụ lục 4a

Phụ lục 4b

5

Sản xuất gạch Granit

Phụ lục 5a

Phụ lục 5b

6

Sửa chữa thiết bị khai thác dầu khí

Phụ lục 6a

Phụ lục 6b

7

Khoan khai thác mỏ

Phụ lục 7a

Phụ lục 7b

8

Vận hành thiết bị mỏ hầm lò

Phụ lục 8a

Phụ lục 8b

9

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Phụ lục 9a

Phụ lục 9b

10

Sửa chữa thiết bị hoá chất

Phụ lục 10a

Phụ lục 10b

11

Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Phụ lục 11a

Phụ lục 11b

12

Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến

Phụ lục 12a

Phụ lục 12b

13

Sửa chữa thiết bị tự động hoá

Phụ lục 13a

Phụ lục 13b

14

Xử lý chất thải công nghiệp và y tế

Phụ lục 14a

Phụ lục 14b

15

Xử lý chất thải trong sản xuất thép

Phụ lục 15a

Phụ lục 15b

16

Xử lý chất thải trong sản xuất cao su

Phụ lục 16a

Phụ lục 16b

17

Chăn nuôi - Thú y

Phụ lục 17a

Phụ lục 17b

18

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp

Phụ lục 18a

Phụ lục 18b

19

Nuôi trồng thuỷ sản

Phụ lục 19a

Phụ lục 19b

20

Xử lý rác thải

Phụ lục 20a

Phụ lục 20b

 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 02 năm 2024.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các trường có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đối với các ngành, nghề quy định tại Điều 1 Thông tư này và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Công báo;

- Cổng TTĐT Chính phủ;

- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;

- Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Tấn Dũng 

………………………….

LuatVietnam đang tiếp tục cập nhật nội dung File word

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi