Quyết định 978/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
---------------
Số: 978/QĐ-LĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA TRƯỜNG CAO ĐNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DUNG QUẤT
-----------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
 
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất;
Căn cứ Quyết định số 1757/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chuyển các trường cao đẳng về trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Vị trí pháp lý
Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất là cơ sở dạy nghề công lập trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thực hiện đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề; nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật - công nghệ phục vụ yêu cầu đào tạo.
Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu (kể cả dấu nổi) và có tài khoản riêng.
Trụ sở chính: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Cơ sở đào tạo: xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất hoạt động theo Điều lệ mẫu Trường cao đẳng nghề ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 2. Nhim vvà nghề đào to
1. Nhiệm vụ
a) Xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường trong từng giai đoạn, trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhân lực kỹ thuật các cấp trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước;
c) Xây dựng và thực hiện chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề; kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các nghề được phép đào tạo;
d) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề và quản lý học sinh, sinh viên học nghề;
đ) Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
e) Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật;
g) Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề;
h) Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp;
i) Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề;
k) Liên kết và hợp tác đào tạo trong và ngoài nước; liên kết đào tạo với các trường đại học theo đúng các quy định của pháp luật về liên kết đào tạo và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến liên kết đào tạo;
l) Thực hiện việc tuyển dụng và quản lý đội ngũ công chức, viên chức và người lao động theo phân cấp của Bộ và theo quy định của pháp luật;
m) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;
n) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;
o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao hoặc do pháp luật quy định.
2. Nghề đào tạo
a) Các nghề đào tạo hệ Cao đẳng nghề
- Hàn;                                                   - Vận hành thiết bị chế biến dầu khí;
- Điện tử công nghiệp;                            - Phân tích các sản phẩm lọc dầu;
- Điện công nghiệp;                                - Lập trình máy tính;
- Công nghệ ô tô;                                   - Kế toán doanh nghiệp;
- Cắt gọt kim loại;                                  - May thời trang.
b) Các nghề đào tạo hệ Trung cấp nghề
- Hàn;                                                   - Phân tích các sản phẩm lọc dầu;
- Điện tử công nghiệp;                            - Lập trình máy tính;
- Điện công nghiệp;                                - Kế toán doanh nghiệp;
- Công nghệ ô tô;                                   - May thời trang;
- Cắt gọt kim loại;                                  - Kỹ thuật xây dựng;
- Vận hành thiết bị chế biến dầu khí;        - Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy.
c) Các nghề đào tạo hệ Sơ cấp nghề
- Hàn;                                                   - Autocard;
- May Công nghiệp;                                - Quản trị mạng.
- Điện dân dụng;
d) Trường được mở thêm nghề đào tạo mới khi có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của pháp luật.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức của trường
1. Hội đồng trường.
2. Ban Giám hiệu: gồm Hiệu trưởng và một số Phó Hiệu trưởng.
3. Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình dạy nghề.
4. Các hội đồng tư vấn.
5. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Phòng Tổ chức cán bộ;
b) Phòng Đào tạo;
c) Phòng Công tác học sinh - sinh viên;
d) Phòng Kiểm định chất lượng và Quản lý khoa học;
đ) Phòng Hành chính - Quản trị;
e) Phòng Kế toán - Tài vụ;
g) Phòng Quản lý thiết bị và Dịch vụ sản xuất.
6. Các khoa trực thuộc trường:
a) Khoa Cơ khí chế tạo;
b) Khoa Cơ khí động lực;
c) Khoa Điện - Điện tử;
d) Khoa Công nghệ lọc hóa dầu;
đ) Khoa Kỹ thuật tổng hợp;
e) Khoa Khoa học cơ bản.
7. Các đơn vị nghiên cứu, dịch vụ, phục vụ dạy nghề:
a) Thư viện;
b) Trung tâm Đào tạo lái xe;
c) Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ.
8. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức xã hội.
Điều 4. Hiu lc và trách nhim thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 199/QĐ-TCDN ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất.
2. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất có nhiệm vụ:
a) Xây dựng Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất, đề nghị Hội đồng trường quyết nghị, trình Bộ phê duyệt;
b) Quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể đối với từng phòng, khoa, đơn vị trực thuộc trường;
c) Quyết định thành lập hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình dạy nghề và các hội đồng tư vấn; phân công, sắp xếp công chức, viên chức và người lao động đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Tổng cục Dạy nghề;
- Lưu VT, TCCB.
BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

thuộc tính Quyết định 978/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 978/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:978/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Thị Hải Chuyền
Ngày ban hành:01/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1500/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục IDP (Việt Nam), Trường Đại học Hà Nội, Công ty Cổ phần Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Quốc tế Canada -Lào Cai, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Công ty trách nhiệm hữu hạn IELTS Champions, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển IVY Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển Giáo dục Việt - Anh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Đào tạo và Phát triển Kinh tế và IELTS Australia Pty Limited (Australia)

Quyết định 1500/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục IDP (Việt Nam), Trường Đại học Hà Nội, Công ty Cổ phần Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Quốc tế Canada -Lào Cai, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Công ty trách nhiệm hữu hạn IELTS Champions, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển IVY Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển Giáo dục Việt - Anh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Đào tạo và Phát triển Kinh tế và IELTS Australia Pty Limited (Australia)

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Vui lòng đợi