Quyết định 890/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg cho các sở giáo dục và đào tạo năm 2014

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------------
Số: 890/QĐ-BGDĐT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện
Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các sở giáo dục và đào tạo, năm 2014
------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 06 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014;
Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 06 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra, Tổ trưởng Tổ công tác CT10,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1.Thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các sở giáo dục và đào tạo, năm 2014, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1.
Ông Nguyễn Huy Bằng
Chánh Thanh tra
Trưởng Ban
2.
Ông Nguyễn Trọng Hoàn
Phó VT, Vụ GDTrH
Phó Trưởng Ban
3.
Bà Đặng Thị Thu Huyền
Phó Chánh Thanh tra
Phó Trưởng Ban
4.
Ông Bùi Hồng Quang
Phó VT, Vụ KHTC
Uỷ viên
5.
Ông Nguyễn Sơn Hải
Phó CT, Cục CNTT
Uỷ viên
6.
Ông Nguyễn Văn Tùng
P.TBT NXB GDVN
Uỷ viên
7.
Ông Nguyễn Văn Phương
Tp TTr HC-PCTN
Uỷ viên
8.
Ông Ngô Đức Thắng
TTVC, Thanh tra
Thư ký
9.
Ông Đỗ Văn Khải
CV, Vụ GDTrH
Thư ký
10.
Bà Thẩm Thị Minh Hằng
TTV, Thanh tra
Thư ký

        
Điều 2. Trưởng Ban tổ chức có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo cho Hội nghị diễn ra hiệu quả, tiết kiệm, đúng thời gian theo kế hoạch.
Ban tổ chức hoạt động từ ngày Quyết định này có hiệu lực và tự giải thể sau khi hoàn thành việc tổ chức Hội nghị.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
           

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Các Vụ GDTrH, KHTC, Cục CNTT, NXBGDVN (để thực hiện);
- Website Bộ;
- Lưu: VT, TTr.
 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
 
 Nguyễn Thị Nghĩa

 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 890/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg cho các sở giáo dục và đào tạo năm 2014
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 890/QĐ-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 14/03/2014 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!