Quyết định 740/QĐ-BGDĐT 2018 đính chính Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT, 25/2017/TT-BGDĐT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 740/QĐ-BGDĐT

Quyết định 740/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT và Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến hành ban hành kèm theo Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:740/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành:09/03/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đính chính 01 loạt mã số, tên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đính chính Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Đại học và Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Quyết định 740/QĐ-BGDĐT ngày 09/03/2018.

Quyết định đính chính mã số ngành hỗ trợ giáo dục người khuyết tật ở trình độ đại học từ 8760103 thành 7760103.

Đối với trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đính chính mã số 14 ngành học: Nhân văn; Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài; Ngôn ngữ học so sánh; Quản lý văn hóa; Văn hóa so sánh; Khoa học xã hội và hành vi; Kinh tế học; Quản lý kinh tế; Sức khỏe; Y học; Y học cổ truyền; Tổ chức quản lý dược; Ngành học khác.

Đồng thời đính chính tên 03 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ: Sức khỏe; Y học; Mắt (Nhãn khoa). 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Xem chi tiết Quyết định 740/QĐ-BGDĐT tại đây

tải Quyết định 740/QĐ-BGDĐT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

Số: 740/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 24/2017/TT-BGDĐT VÀ DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 25/2017/TT-BGDĐT

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật về mã số, tên ngành tại Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Mã số, tên ngành tại Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đính chính kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, Viện trưởng các viện nghiên cứu khoa học đào tạo trình độ tiến sĩ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

DANH SÁCH

MÃ SỐ, TÊN NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ ĐƯỢC ĐÍNH CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 740/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mã số

Tên tiếng Việt

Mã số được đính chính

8760103

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

7760103

2. Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Đính chính mã số ngành đào tạo

Trình độ Thạc sĩ

Trình độ Tiến sĩ

Mã số

Tên tiếng Việt

Mã số được đính chính

Mã số

Tên tiếng Việt

Mã số được đính chính

822

Nhân văn

 

922

Nhân văn

 

82202

Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài

 

92202

Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài

 

6022024

Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu

8222024

6222024

Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu

9222024

82290

Khác

 

92290

Khác

 

8319042

Quản lý văn hóa

8229042

9319042

Quản lý văn hóa

9229042

8319043

Văn hóa so sánh

8229043

 

 

 

831

Khoa học xã hội và hành vi

 

931

Khoa học xã hội và hành vi

 

83101

Kinh tế học

 

93101

Kinh tế học

 

8340410

Quản lý kinh tế

8310110

9340410

Quản lý kinh tế

9310110

872

Sức khỏe

 

972

Sức khỏe

 

87201

Y học

 

97201

Y học

 

8720113

Y học cổ truyền

8720115

9720113

Y học cổ truyền

9720115

87202

Dược học

 

97202

Dược học

 

8720412

Tổ chức quản lý dược

8720212

6272041

Tổ chức quản lý dược

9720212

b) Đính chính tên ngành đào tạo

Trình độ Thạc sĩ

Trình độ Tiến sĩ

Mã số

Tên tiếng Việt

Tên ngành được đính chính

Mã số

Tên tiếng Việt

Tên ngành được đính chính

872

Sức khỏe

 

972

Sức khỏe

 

87201

Y học

 

97201

Y học

 

8720157

Mắt (Nhãn khoa)

Nhãn khoa

9720157

Mắt (Nhãn khoa)

Nhãn khoa

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

Số: 740/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 24/2017/TT-BGDĐT VÀ DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 25/2017/TT-BGDĐT

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật về mã số, tên ngành tại Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mã số, tên ngành tại Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đính chính kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, Viện trưởng các viện nghiên cứu khoa học đào tạo trình độ tiến sĩ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

 

DANH SÁCH

MÃ SỐ, TÊN NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ ĐƯỢC ĐÍNH CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 740/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

1. Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mã số

Tên tiếng Việt

Mã số được đính chính

8760103

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

7760103

2. Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Đính chính mã số ngành đào tạo

Trình độ Thạc sĩ

Trình độ Tiến sĩ

Mã số

Tên tiếng Việt

Mã số được đính chính

Mã số

Tên tiếng Việt

Mã số được đính chính

822

Nhân văn

 

922

Nhân văn

 

82202

Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài

 

92202

Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài

 

6022024

Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu

8222024

6222024

Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu

9222024

82290

Khác

 

92290

Khác

 

8319042

Quản lý văn hóa

8229042

9319042

Quản lý văn hóa

9229042

8319043

Văn hóa so sánh

8229043

 

 

 

831

Khoa học xã hội và hành vi

 

931

Khoa học xã hội và hành vi

 

83101

Kinh tế học

 

93101

Kinh tế học

 

8340410

Quản lý kinh tế

8310110

9340410

Quản lý kinh tế

9310110

872

Sức khỏe

 

972

Sức khỏe

 

87201

Y học

 

97201

Y học

 

8720113

Y học cổ truyền

8720115

9720113

Y học cổ truyền

9720115

87202

Dược học

 

97202

Dược học

 

8720412

Tổ chức quản lý dược

8720212

6272041

Tổ chức quản lý dược

9720212

b) Đính chính tên ngành đào tạo

Trình độ Thạc sĩ

Trình độ Tiến sĩ

Mã số

Tên tiếng Việt

Tên ngành được đính chính

Mã số

Tên tiếng Việt

Tên ngành được đính chính

872

Sức khỏe

 

972

Sức khỏe

 

87201

Y học

 

97201

Y học

 

8720157

Mắt (Nhãn khoa)

Nhãn khoa

9720157

Mắt (Nhãn khoa)

Nhãn khoa

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 844/QĐ-BCA-V19 của Bộ Công an ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang, cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” trong năm 2018

Quyết định 844/QĐ-BCA-V19 của Bộ Công an ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang, cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” trong năm 2018

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi