Quyết định 36/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 36/2006/QĐ-BGTVT

NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2006

BAN HÀNH QUY CHẾ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE MÁY CHUYÊN DÙNG THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG

Hồ Nghĩa Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ

cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /2006/QĐ-BGTVT

ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

 

Quy chế này quy định về việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 

1. Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

2. Quy chế này không áp dụng đối với người điều khiển xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ bao gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp di chuyển trên đường bộ đang khai thác.

2. Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ (sau đây gọi tắt là Chứng chỉ) là giấy chứng nhận cấp cho người có đủ điều kiện theo quy định của Quy chế này để điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

 

 

Chương II

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC

PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 

Điều 4. Điều kiện dự học bồi dưỡng

 

1. Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam.

2. Đủ 18 tuổi trở lên.

3. Có đơn đề nghị học bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ theo quy định tại Phụ lục I của Quy chế này.

 

Điều 5. Cơ sở bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ

 

1. Cơ sở đào tạo lái xe ô tô.

2. Cơ sở đào tạo cấp bằng hoặc chứng chỉ nghề cho người điều khiển xe máy chuyên dùng có đủ các điều kiện sau:

a) Phòng học Luật Giao thông đường bộ có đủ tài liệu giảng dạy, sa hình, biển báo hiệu giao thông đường bộ theo quy định;

b) Giáo viên giảng dạy phải có trình độ trung cấp chuyên ngành trở lên; có Chứng chỉ sư phạm và am hiểu luật giao thông đường bộ.

 

Điều 6. Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ

 

TT

Nội dung học

Số tiết học

1

Luật Giao thông đường bộ.

12

2

Điều lệ báo hiệu đường bộ Việt Nam.

8

3

Quy định xử xử lý về vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

4

4

Quy định về cấp đăng ký, biển số; kiểm định xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

3

5

Ôn tập, kiểm tra

5

 

Tổng cộng

32

 

Điều 7. Trách nhiệm của cơ sở bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ.

 

1. Tuyển sinh và đào tạo theo nội dung, chương trình quy định.

2. Đăng ký lớp học và địa điểm bồi dưỡng kiến thqức pháp luật giao thông đường bộ với Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính.

3. Tổ chức kiểm tra và cấp Chứng chỉ cho người học.

4. Thu và sử dụng học phí theo quy định.

5. Báo cáo Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ theo quy định.

 

Chương III

CẤP VÀ THU HỒI CHỨNG CHỈ

 

Điều 8. Chứng chỉ

 

1. Người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, ngoài việc phải có bằng hoặc chứng chỉ nghề điều khiển xe máy chuyên dùng do cơ sở đào tạo nghề cấp, còn phải có Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ.

2. Mẫu Chứng chỉ được quy định tại Phụ lục II của Quy chế này.

3. Chứng chỉ có giá trị không thời hạn và được sử dụng trong phạm vi cả nước.

 

Điều 9. Cấp Chứng chỉ

 

1. Sau 05 ngày làm việc, đối với người đã qua kiểm tra và được thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định công nhận đạt kết quả.

2. Sau 05 ngày làm việc, đối với người có Giấy phép lái xe ôtô có số giờ học luật giao thông đường bộ cao hơn số giờ học quy định tại Điều 6 của Quy chế này và có bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn điều khiển xe máy chuyên dùng do cơ sở đào tạo nghề cấp còn hiệu lực và có đơn đề nghị cấp Chứng chỉ theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Quy chế này.

 

Điều 10. Cấp lại Chứng chỉ

 

1. Người có Chứng chỉ bị mất hoặc bị hư hỏng và có tên trong hồ sơ lưu tại nơi cấp Chứng chỉ được xét cấp lại Chứng chỉ.

2. Hồ sơ cấp lại bao gồm:

a) Đơn xin cấp lại Chứng chỉ theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Quy chế này;

b) Chứng chỉ bị hỏng hoặc đơn trình báo mất có xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường, xã, nơi cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

3. Thời hạn cấp lại sau 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Điều 11. Thu hồi Chứng chỉ

 

Người có Chứng chỉ bị thu hồi trong các trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm quy định của Quy chế này.

 

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ

 

Điều 12. Cục Đường bộ Việt Nam

 

1. Tổ chức hướng dẫn thực hiện các quy định của Quy chế này.

2. In, phát hành và thống nhất quản lý việc sử dụng phôi Chứng chỉ trong phạm vi cả nước;

3. Ban hành tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, tổng hợp công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ trong phạm vi cả nước; báo cáo Bộ Giao thông vận tải theo quy định.

 

Điều 13. Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính

 

1. Kiểm tra các khoá học bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ và cấp phôi Chứng chỉ cho cơ sở đào tạo.

2. Lưu giữ các tài liệu có liên quan đến công tác quản lý bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

3. Tháng 1 hàng năm báo cáo Bộ Giao thông vận tải (qua Cục Đường bộ Việt nam) về việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

 

BỘ TRƯỞNG

Hồ Nghĩa Dũng

 

 

Phụ lục I

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỒI DƯỠNG

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

(Kèm theo Quyết định số: 36 /2006/ ngày 31 tháng 10 năm 2006

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ảnh

3x4 cm

 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỒI DƯỠNG

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 

Kính gửi:…………………………………….……..….…………….

 

Tôi là: (chữ in hoa) ………….……Quốc tịch……..…………Nam (nữ)…………..

Sinh ngày……….tháng………..năm..………………………………………………

Nơi cư trú.......……………………………….……………………….……………...

Đơn vị công tác…………………………….……………………………….….……

Số Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu).........................................................

do ………………………………….cấp ngày……tháng……năm……………….....

Đề nghị cho tôi được dự khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ để điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

…………..ngày…….tháng……..năm……….

 

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

Gửi kèm theo đơn:

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp theo kiểu Giấy chứng minh nhân dân.

- Bản phôtô Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục II

MẪU CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC

VỀ PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

(Kèm theo Quyết định số: 36 /2006/ ngày 31 tháng 10 năm 2006

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

I. Mẫu Chứng chỉ

1. Kích thước:

- Dài 86 mm;

- Rộng 54 mm;

2. Chất liệu:

- Giấy loại tốt;

- Có hoa văn chống làm giả;

- Màu vàng nhạt, có viền đỏ xung quanh.

 

a. Mặt trước

 

 


Số cấp chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý

 

1 - Phải xuất trình Chứng chỉ này khi người làm nhiệm vụ kiểm tra trật tự an toàn giao thông yêu cầu theo quy định.

 

2. Nghiêm cấm hành vi tẩy xoá, cho muợn Chứng chỉ.

 

3. Trường hợp bị mất, hỏng Chứng chỉ phải báo ngay cho cơ quan quản lý để được xem xét giải quyết.

 

 

 

 
b. Mặt sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Số cấp Chứng chỉ phục vụ cho công tác quản lý người được cấp, bao gồm 8 ký tự:

- Sáu ký tự đầu là chữ số tự nhiên từ nhỏ đến lớn.

- Hai ký tự cuối là mã số cấp Chứng chỉ. Mã số cấp Chứng chỉ quy định cho từng địa phương theo mã số đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng tại Phụ lục II của Quy định về việc cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và báo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 4381/2001/QĐ - BGTVT. ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2. In Chứng chỉ dùng phông chữ Vntime, VntimeH:

a) Mầu của chữ và số là mầu đen;

b) Họ và tên người được cấp là chữ in hoa;

3. Đóng dấu Chứng chỉ: Có hai dấu đóng trên Chứng chỉ:

a) Dấu mực đỏ của cơ sở đào tạo đóng vào chữ ký người cấp Chứng chỉ theo quy định;

b) Dấu nổi của cơ sở đào tạo đóng giáp lai vào 1/4 góc dưới bên phải của ảnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục III

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

(Kèm theo Quyết định số: 36 /2006/ ngày 31 tháng 10 năm 2006

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ảnh

3x4 cm

dấu giáp lai

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 

Kính gửi:…………………………………….……..….…………….

 

Tôi là: (chữ in hoa) ………………Quốc tịch……..…………Nam (nữ)…………..

Sinh ngày……….tháng………..năm………………………………………………

Nơi cư trú......……………………………….……………………….……………...

Đơn vị công tác…………………………….……………………………….………

Số Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu)……………..………...…………..

do …………………………………………cấp ngày....tháng ….năm…………….

Hiện đã có:

+ Giấy phép lái xe ô tô do .....................................cấp ngày … tháng … năm.........

+ Bằng hoặc Chứng chỉ nghề điều khiển xe máy chuyên dùng do …………………. ……..…………………………………………………..cấp ngày....tháng....năm.......

Đề nghị cho tôi được cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ để điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

…………..ngày…….tháng……..năm……….

 

Xác nhận của cơ quan chủ quản Người làm đơn

hoặc UBND phường, xã (ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

Gửi kèm theo đơn:

- 2 ảnh màu cỡ (3x4)cm chụp theo kiểu Giấy chứng minh nhân dân.

- Bản phôtô Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy phép lái xe, bằng (hoặc chứng chỉ) điều khiển xe máy chuyên dùng..

 

 

 

 

Phụ lục IV

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

(Kèm theo Quyết định số: 36 /2006/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2006

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ảnh

3x4 cm

dấu giáp lai

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 

Kính gửi:…………………………………….……..….…………….

 

 

Tôi là: (chữ in hoa) ………………Quốc tịch……..…………Nam (nữ)…………..

Sinh ngày……….tháng………..năm………………………………………………

Nơi cư trú......……………………………….……………………….……………...

Đơn vị công tác…………………………….……………………………….………

Số Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu)……………..………...…………..

do …………………………………………cấp ngày....tháng ….năm…………….

Hiện đã có Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ do ……. .....................................cấp ngày … tháng … năm.........

+ Bằng hoặc Chứng chỉ nghề điều khiển xe máy chuyên dùng do …………………. ……..…………………………………………………..cấp ngày....tháng....năm.......

Đề nghị cho tôi được cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ để điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

…………..ngày…….tháng……..năm……….

 

Xác nhận của cơ quan chủ quản Người làm đơn

hoặc UBND phường, xã (ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

Gửi kèm theo đơn:

- 2 ảnh màu cỡ (3x4)cm chụp theo kiểu Giấy chứng minh nhân dân.

- Bản phôtô Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu,

- Chứng chỉ bị hỏng hoặc đơn trình báo cáo mất có xác nhận của cơ quan công an hoặc Uỷ ban nhân dân phường, xã.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi