Quyết định 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------
Số: 358/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN “GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ KHU VỰC
KHÓ KHĂN NHẤT, GIAI ĐOẠN 2”, VAY VỐN NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á
------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 894/BKHĐT-KTĐN ngày 21 tháng 02 năm 2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2” (Dự án) với các nội dung chủ yếu sau:
1. Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
2. Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Mục tiêu chính:
- Tăng cường cơ hội tiếp cận và nâng cao chất lượng, sự phù hợp đối với giáo dục trung học cơ sở tại các khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số điển hình như: xây dựng phòng học, nhà vệ sinh; xây dựng sách giáo khoa phù hợp; hỗ trợ các Trung tâm giáo dục thường xuyên; cung cấp chương trình tư vấn hướng nghiệp.
- Tăng cường chất lượng và nâng cao năng lực cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ dự án: thiết lập cụm trường và mạng lưới giáo viên giữa các trường; nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện; tăng cường chất lượng giáo dục các môn khoa học thông qua các cụm trường.
4. Hoạt động chính của Dự án:
Dự án gồm 04 thành phần:
- Thành phần 1: Tăng cường tiếp cận cho những nhóm khó khăn đối với giáo dục trung học cơ sở và chương trình tương đương giáo dục trung học cơ sở;
- Thành phần 2: Nâng cao chất lượng và sự phù hợp của giáo dục trung học cơ sở đối với học sinh dân tộc thiểu số thông qua hoạt động biên soạn sách giáo khoa phù hợp với đối tượng vùng miền, bồi dưỡng giáo viên và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh;
- Thành phần 3: Tăng cường năng lực hệ thống các trường trung học cơ sở ở khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số nhằm cung cấp dịch vụ giáo dục trung học cơ sở có chất lượng tốt hơn thông qua các cụm trường;
- Thành phần 4: Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ dự án, hỗ trợ triển khai, giám sát và đánh giá việc thực hiện dự án.
5. Thời gian thực hiện Dự án: từ năm 2015-2021.
6. Tổng mức đầu tư của Dự án: 93 triệu USD, trong đó:
- Vốn vay ưu đãi của ADB (ADF): 80 triệu USD;
- Vốn đối ứng phía Việt Nam: 13 triệu USD, trong đó ngân sách Trung ương: 3.377.500 USD, ngân sách Địa phương: 9.622.500 USD.
7. Cơ chế tài chính trong nước: Cấp phát 100% vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng từ ngân sách Nhà nước.
Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục với ADB, đảm bảo đàm phán Dự án theo đúng lịch trình.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Giáo dục & Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, QHQT(3). TR.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

thuộc tính Quyết định 358/QĐ-TTg

Quyết định 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án "Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2", vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:358/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:10/03/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi