Quyết định 2234/QĐ-BHXH 2022 kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2234/QĐ-BHXH

Quyết định 2234/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc kiện toàn thành viên và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2234/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành:22/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Bảo hiểm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ngành BHXH

Ngày 22/8/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 2234/QĐ-BHXH về việc kiện toàn thành viên và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ngành BHXH Việt Nam gồm các thành viên như sau: Chủ tịch Hội đồng: Ông Đào Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc; Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Nguyễn Thị Anh Thơ, Quyền Vụ trưởng, Vụ Pháp chế; Ủy viên thường trực: Bà Vũ Thị Hồng Minh, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế; Các ủy viên: Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ; Bà Bùi Thị Kim Loan, Phó Trưởng Ban, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội …

Ngoài ra, Hội đồng có Tổ giúp việc gồm các thành viên sau: Tổ trưởng: Bà Lương Quỳnh Trang, viên chức Vụ Pháp chế; Các thành viên gồm: Bà Vũ Thị Yến Anh, Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Vụ Kế hoạch – Đầu tư; Bà Trương Thị Hoài Trang, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ …

Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành BHXH Việt Nam và đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành BHXH Việt Nam … Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được sử dụng con dấu của cơ quan BHXH Việt Nam; có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2234/QĐ-BHXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
________

Số: 2234/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN THÀNH VIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

_______________________

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây viết tắt là Hội đồng) gồm các thành viên như sau:
1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc;
2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Nguyễn Thị Anh Thơ, Quyền Vụ trưởng, Vụ Pháp chế;
3. Ủy viên thường trực: Bà Vũ Thị Hồng Minh, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế;
4. Các ủy viên:
- Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ;
- Bà Bùi Thị Kim Loan, Phó Trưởng Ban, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội;
- Ông Hoàng Anh Việt, Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ông Đinh Duy Hùng, Phó Trưởng Ban, Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ;
- Ông Nguyễn Trung Quý, Phó Trưởng Ban, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế;
- Ông Nguyễn Ngọc Huyến, Phó Vụ trưởng, Vụ Tài chính - Kế toán;
- Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Phó Chánh Văn phòng;
- Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Giám đốc, Trung tâm Truyền thông;
- Ông Phạm Đăng Khoa, Phó Giám đốc, Trung tâm Công nghệ thông tin.
Điều 2. Hội đồng có Tổ giúp việc gồm các thành viên như sau:
1. Tổ trưởng: Bà Lương Quỳnh Trang, viên chức Vụ Pháp chế.
2. Các thành viên:
- Bà Vũ Thị Yến Anh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ Kế hoạch - Đầu tư;
- Bà Trương Thị Hoài Trang, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ;
- Bà Lê Thị Mai Hương, Phó Trưởng phòng Quản lý chi bảo hiểm, Vụ Tài chính - Kế toán;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm y tế, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế;
- Bà Hà Thị Hiền, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội;
- Bà Đỗ Phương Thảo, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ;
- Bà Nguyễn Ngọc Ánh, viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Ông Nguyễn Sơn Hải, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng;
- Ông Vũ Văn Chức, Phó Chánh Văn phòng, Trung tâm Truyền thông.
Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam có nhiệm vụ tư vấn giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.
2. Xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
3. Hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
4. Truyền thông chính sách pháp luật để tạo sự thống nhất đồng thuận, hiệu quả trong tổ chức thực hiện pháp luật.
5. Đánh giá hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành và hiệu quả hoạt động của Hội đồng gửi Bộ Tư pháp theo quy định.
Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng
1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và trước pháp luật về hoạt động của Hội đồng.
2. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng; Phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng, kết luận và văn bản khác của Hội đồng theo đề nghị của Phó Chủ tịch Hội đồng.
3. Chỉ đạo chung hoạt động của Hội đồng; điều hành, phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao.
4. Triệu tập, chủ trì các phiên họp của Hội đồng.
5. Thực hiện chế độ báo cáo về tổ chức và hoạt động của Hội đồng.
Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng
1. Xử lý các công việc có tính chất thường xuyên của Hội đồng; thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng phân công; chịu trách nhiệm trước Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
2. Giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành hoạt động chung của Hội đồng, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động của Hội đồng theo kế hoạch, chương trình công tác được Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, phê duyệt.
3. Đôn đốc các thành viên Hội đồng tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý theo chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng.
4. Đề xuất, trình Chủ tịch Hội đồng ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng, chương trình, kế hoạch hoạt động và văn bản khác của Hội đồng.
5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 6 của Quyết định này;
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao.
Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên Hội đồng
1. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng; thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng phân công và chịu trách nhiệm trước Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ.
2. Tham mưu, đề xuất Chủ tịch Hội đồng và Hội đồng các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm về phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và phối hợp với các thành viên Hội đồng để tổ chức thực hiện.
3. Được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội đồng.
Điều 7. Chế độ làm việc và thông tin báo cáo của Hội đồng
1. Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
2. Hội đồng được sử dụng con dấu của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
3. Hội đồng có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.
Điều 8. Kinh phí hoạt động của Hội đồng
Nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng được đảm bảo từ chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hăng năm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Điều 9. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 208/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các thành viên Hội đồng, thành viên Tổ giúp việc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 9;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TCCB.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Mạnh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi