Quyết định 1849/QĐ-BGDĐT điều động trường đại học thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1849/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1849/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều động cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1849/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành:03/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều động 134 cơ sở giáo dục đại học tham gia thanh tra thi tốt nghiệp THPT

Ngày 03/7/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1849/QĐ-BGDĐT về việc điều động cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

Cụ thể, điều động các đại học, học viện, trường đại học làm nhiệm vụ kiểm tra công tác in sao đề thi, kiểm tra công tác coi thi và thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, bao gồm: Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐH Quốc gia Hà Nội; Học viện An ninh nhân dân; Học viện Ngân hàng; Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; Trường ĐH Kinh tế quốc dân;…

Bên cạnh đó, các trường được điều động có trách nhiệm: Lập danh  sách cán bộ, giảng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn; Cử cán bộ tham dự tập huấn cán bộ cốt cán về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do Bộ GDĐT tổ chức; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi cho cán bộ, giảng viên tham gia các đoàn kiểm tra công tác coi thi và cán bộ kiểm tra công tác in sao đề thi; Chịu trách nhiệm thanh toán chế độ công tác phí,…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1849/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
___________

Số: 1849/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

___________

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1627/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2020;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều động các đại học, học viện, trường đại học (gọi tắt là trường) làm nhiệm vụ kiểm tra công tác in sao đề thi, kiểm tra công tác coi thi và thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 (có Danh sách đơn vị và số lượng cán bộ, giảng viên kèm theo).

Điều 2. Các trường có tên trong danh sách nêu tại Điều 1, có trách nhiệm:

a) Lập danh sách cán bộ, giảng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như sau:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan;

- Không có người thân (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ) tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020;

- Không trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi;

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ giảng viên trước khi lựa chọn, lập danh dách gửi về Bộ GDĐT.

b) Cử cán bộ tham dự tập huấn cán bộ cốt cán về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do Bộ GDĐT tổ chức;

c) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi cho cán bộ, giảng viên tham gia các đoàn kiểm tra công tác coi thi và cán bộ kiểm tra công tác in sao đề thi;

d) Chịu trách nhiệm thanh toán chế độ công tác phí, chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên của trường tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi và cán bộ kiểm tra công tác in sao đề thi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc Sở giáo dục, khoa học và công nghệ Bạc Liêu; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học trong danh sách nêu tại Điều 1, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia;

- Thanh tra Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT, Thanh tra Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

           ____________

 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐIỀU ĐỘNG THAM GIA CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 1849/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Bộ GDĐT)

 

STT

Tên CSGD ĐH

Số lượng dự kiến1

In sao2

Coi thi3

Chấm thi4

Tổng số

1

ĐH Quốc gia Hà Nội - Trường ĐH Khoa học tự nhiên

 

160

 

160

2

ĐH Quốc gia Hà Nội - Trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn

 

160

 

160

3

ĐH Quốc gia Hà Nội - Trường ĐH Ngoại ngữ

 

120

 

120

4

ĐH Huế

 

5

2

5

5

ĐH Huế - Trường ĐH Khoa học

1

31

2

34

6

ĐH Huế - Trường ĐH Ngoại ngữ

1

80

2

83

7

ĐH Huế - Trường ĐH Nông lâm Huế

1

50

2

53

8

ĐH Huế - Trường ĐH Sư phạm

1

45

2

48

9

ĐH Huế - Trường ĐH Y Dược Huế

 

26

 

26

10

ĐH Quốc gia Hà Nội

1

18

2

21

11

ĐH Thái Nguyên

1

10

2

13

12

ĐH Thái Nguyên - Trường ĐH Công nghiệp

 

45

 

45

13

ĐH Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế - QTKD

 

20

 

20

14

ĐH Thái Nguyên - Trường ĐH Nông Lâm

 

35

 

35

15

ĐH Thái Nguyên - Trường ĐH Sư phạm

 

35

 

35

16

ĐH Thái Nguyên - Trường ĐH Y Dược

 

35

 

35

17

Học viện An ninh nhân dân

1

35

2

38

18

Học viện Báo chí tuyên truyền

1

70

2

73

19

Học viện Cảnh sát nhân dân

1

35

2

38

20

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

 

15

 

15

21

Học viện Kỹ thuật mật mã

 

20

 

20

22

Học viện ngân hàng

1

30

2

33

23

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

1

110

2

113

24

Học viện Quản lý giáo dục

1

52

2

55

25

Học viện Tài chính

1

35

2

38

26

Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam

 

50

 

50

27

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

1

70

2

73

28

Trường ĐH Công đoàn

 

20

 

20

29

Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải

1

40

2

43

30

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

1

65

2

68

31

Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

 

20

 

20

32

Trường ĐH Công nghiệp Việt-Hung

 

22

 

22

33

Trường ĐH Điện lực

1

45

2

48

34

Trường ĐH Điều Dưỡng Nam Định

 

16

 

16

35

Trường ĐH Dược Hà Nội

 

40

 

40

36

Trường ĐH Giao thông vận tải

1

20

2

23

37

Trường ĐH Hạ Long

 

25

 

25

38

Trường ĐH Hà Nội

1

45

2

48

39

Trường ĐH Hà Tĩnh

 

32

 

32

40

Trường ĐH Hải Phòng

 

55

 

55

41

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

 

50

 

50

42

Trường ĐH Hồng Đức

 

90

 

90

43

Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp

 

40

 

40

44

Trường ĐH Kinh tế quốc dân

1

90

2

93

45

Trường ĐH Lâm nghiệp

1

55

2

58

46

Trường ĐH Lao động - Xã hội

 

25

 

25

47

Trường ĐH Luật Hà Nội

1

25

2

28

48

Trường ĐH Mỏ địa chất

1

50

2

53

49

Trường ĐH Mở Hà Nội

1

40

2

43

50

Trường ĐH Ngoại thương

1

60

2

63

51

Trường ĐH Nội vụ

 

20

 

20

52

Trường ĐH Phòng cháy Chữa cháy

 

33

 

33

53

Trường ĐH Quảng Bình

 

30

 

30

54

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh

 

40

 

40

55

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

1

50

2

53

56

Trường ĐH Sư phạm Hà nội 2

1

50

2

53

57

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

 

20

 

20

58

Trường ĐH Tài nguyên - Môi trường Hà Nội

 

22

 

22

59

Trường ĐH Tây Bắc

1

33

 

33

60

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

1

70

2

73

61

Trường ĐH Thương mại

1

40

2

43

62

Trường ĐH Thủy lợi

1

26

 

26

63

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

 

45

 

45

64

Trường ĐH Vinh

1

130

2

133

65

Trường ĐH Xây dựng

 

40

 

40

66

Trường ĐH Y Dược Thái Bình

1

35

2

38

67

Trường ĐH Y Hà Nội

1

25

2

28

68

Trường ĐH Y khoa Vinh

 

35

 

35

69

ĐH Đà Nẵng

 

5

2

5

70

ĐH Đà Nẵng - Trường ĐH Bách khoa

1

20

2

23

71

ĐH Đà Nẵng - Trường ĐH Kinh tế

1

40

2

43

72

ĐH Đà Nẵng - Trường ĐH Ngoại ngữ

1

55

2

58

73

ĐH Đà Nẵng - Trường ĐH SPKT

 

15

 

15

74

ĐH Đà Nẵng - Trường ĐH Sư phạm

1

35

2

38

75

ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh

1

18

2

21

76

ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh

 

145

 

145

77

ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Trường ĐH

CNTT

 

20

 

20

78

ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Trường ĐH Khoa học tự nhiên

 

130

 

130

79

ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn

 

145

 

145

80

ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Trường ĐH Kinh tế - Luật

1

36

2

39

81

ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Trường ĐH Quốc tế

 

15

 

15

82

Học viện Hàng không

 

15

 

15

83

Trường ĐH An Giang

1

30

 

30

84

Trường ĐH An ninh nhân dân

1

20

2

23

85

Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu

 

60

 

60

86

Trường ĐH Cần Thơ

1

50

2

53

87

Trường ĐH Cảnh sát nhân dân

1

40

2

43

88

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

 

25

 

25

89

Trường ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh

 

30

 

30

90

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh

1

60

2

63

91

Trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

1

60

2

63

92

Trường ĐH Đà Lạt

1

60

2

63

93

Trường ĐH Đông Á Đà Nẵng

 

25

 

25

94

Trường ĐH Đồng Nai

 

20

 

20

95

Trường ĐH Đồng Tháp

1

37

2

40

96

Trường ĐH Duy Tân

 

25

 

25

97

Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh

1

30

2

33

98

Trường ĐH Khánh Hòa

 

30

 

30

99

Trường ĐH Kiên Giang

 

22

 

22

100

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh

 

25

 

25

101

Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh

1

110

2

113

102

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

 

25

 

25

103

Trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

 

25

 

25

104

Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh

1

35

2

38

105

Trường ĐH Mở TH Hồ Chí Minh

1

42

2

45

106

TRường ĐH Nam Cần Thơ

 

20

 

20

107

Trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh

 

25

 

25

108

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP Hồ Chí Minh

 

45

 

45

109

Trường ĐH Nguyễn Huệ

 

30

 

30

110

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

 

15

 

15

111

Trường ĐH Nha Trang

1

50

2

53

112

Trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh

1

25

2

28

113

Trường ĐH Phú Yên

1

30

 

30

114

Trường ĐH Quảng Nam

 

32

 

32

115

Trường ĐH Quốc tế miền đông

 

20

 

20

116

Trường ĐH Quy Nhơn

1

80

2

83

117

Trường ĐH Sài Gòn

1

60

2

63

118

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

1

25

 

25

119

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

1

80

2

83

120

Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh

1

70

2

73

121

Trường ĐH Tài Chính - Marketing

1

40

2

43

122

Trường ĐH Tài nguyên Môi trường TP Hồ Chí Minh

1

35

2

38

123

Trường ĐH Tây Đô

 

20

 

20

124

Trường ĐH Tây Nguyên

1

60

2

63

125

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

 

40

 

40

126

Trường ĐH Thủ Dầu Một

 

20

 

20

127

Trường ĐH Tôn Đức Thắng

1

50

2

53

128

Trường ĐH Trà Vinh

1

20

2

23

129

Trường ĐH Văn Hiến

 

22

 

22

130

Trường ĐH Văn hóa TP Hồ Chí Minh

 

20

 

20

131

Trường ĐH Xây dựng miền Tây

 

25

 

25

132

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

1

55

2

58

133

Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh

1

41

2

44

134

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

1

50

2

53

 

Tổng số

68

5796

130

5994

 

 

(Ấn định danh sách này có 134 cơ sở giáo dục đại học).

 

-------------------

1 Số lượng chính thức sẽ được ấn định khi có số liệu chính thức về điểm thi, số phòng thi/điểm thi của địa phương.

2 Danh sách cán bộ, giảng viên tham gia kiểm tra công tác in sao đề thi gửi về Bộ GDĐT trước ngày 15/7/2020.

3 Danh sách cán bộ, giảng viên tham gia kiểm tra công tác coi thi gửi về Bộ GDĐT trước ngày 20/7/2020.

4 Danh sách cán bộ, giảng viên tham gia thanh tra công tác chấm thi gửi về Bộ GDĐT trước ngày 30/7/2020.

Các danh sách cán bộ, giảng viên (2), (3), (4) không trùng lặp nhau.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi